สุภาษิตคำพังเพยกระชังหน้าใหญ่ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยกระชังหน้าใหญ่
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. กระชังหน้าใหญ่

ความหมายของสุภาษิตกระชังหน้าใหญ่

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงกระชังเครื่องมือนี้ทำด้วยไม้ไผ่ ใช้ดักจับปลา โดยหน้าใหญ่คือรับปลาได้มาก อุปมาเหมือนคนที่ชอบทำหน้าใหญ่ใจโตออกรับหน้าที่ทุกอย่างหมด หรือไม่ก็พูดจาจัดจ้าน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่ชอบทำหน้าใหญ่ใจโต จัดจ้าน ออกหน้ารับทุกอย่าง

สำนวนมักใช้สื่อความหมายในทางที่ไม่ดี การออกหน้ารับเสียทุกอย่างย่อมเกิดผลเสีย มากกว่าผลดี

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยกระชังหน้าใหญ่

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตกระชังหน้าใหญ่

  • เวลาเพื่อนเดือดร้อน ออกตัวใหญ่เลยนะ แม่กระชังใหญ่ ปากจัดจ้านไม่เบา ระวังภัยจะมาถึงตัวล่ะ แล้วจะหาว่าผมไม่เตือน
  • อยู่ดีๆ ก็หาเรื่องใส่ตัว ทำเป็นกระชังหน้าใหญ่ ไปออกหน้าว่าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย สุดท้ายก็ต้องมาขอให้ฉันช่วยอีก
  • สมชายเป็นคนชอบออกหน้าแทนในทุกเรื่องจริง โดยเฉพาะตอนที่อยู่ต่อหน้าสาวๆ มักชอบทำตัวเป็นกระชังหน้าใหญ่ จ่ายไม่ยั้งแบบนี้ กลัวจะหมดตัวจริงๆ
  • ไม่รู้ว่าเขาไปรวยมาจากไหน ตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพครั้งนี้ ก็ทำตัวเป็นกระชังหน้าใหญ่ ออกหน้าเลี้ยงเหล้าคนนู้นที คนนี้ที
  • จำไว้นะลูก อยู่ในสังคมปัจจุบันอย่าทำตัวเป็นกระชังหน้าใหญ่ เงินทองสมัยนี้หายาก แม้แต่คนรวยเขายังไม่ทำตัวแบบนี้กันเลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements