สุภาษิตคำพังเพยเรือขาดหางเสือ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเรือขาดหางเสือ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ร. เรือขาดหางเสือ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเรือขาดหางเสือ

ที่มาของสำนวน โดยปกติเรือยกเว้นเรือพายจะมีหางเสือบังคับให้เคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการ เรือจึงต้องมีนายท้ายหรือมีผู้ควบคุมหางเสือ เพื่อให้เรือไปถึงที่หมาย หางเรือขาดหางเสือย่อมควบคุมทิศทางไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ การเคลื่อนที่ของเรือที่ขาดหางเสือจึงนำมาเปรียบกับพฤติกรรมของคนที่ไม่รู้จักควบคุมตนเอง หรือการดำเนินกิจการต่างๆ ซึ่งไม่มีผู้นำหรือหัวหน้าควบคุมทิศทาง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่ปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปโดยไร้จุดหมาย คนที่ขาดสติสัมปชัญญะ ครอบครัวที่ขาดผู้ดูแลรับผิดชอบ การงานที่ขาดผู้นำหรือหัวหน้า

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเรือขาดหางเสือ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเรือขาดหางเสือ

  • รัฐบาลรักษาการของนายกฯ คนใหม่นี้ เมื่อถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสภาพจากตำแหน่งนายกฯ รัฐบาลก็เหมือนเรือขาดหางเสือทันที
  • ตั้งแต่ผู้จัดการคนเก่าลาออกไป พนักงานทั้งแผนกก็เหมือนเรือขาดหางเสือทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีผลงานใหม่ๆออกมาเลย
  • มานะรู้สึกผิดหวังที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ เลยปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไร้จุดหมายเหมือนเรือขาดหางเสือ ตั้งแต่พ่อเสียชีวิตไป ครอบครัวของเราก็เหมือนกับเรือขาดหางเสือ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี
  • เขาเครียดหนักที่ธุรกิจกำลังจะล้มละลาย ตอนนี้เขาก็ปล่อยชีวิตล่องลอยไร้จุดหมาย ขาดสติเหมือนเรือขาดหางเสือ
  • ตะเภา หัวเรือใหญ่ เรือขาดหางเสือ ทุกกิจการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่การขาดผู้นำที่ยอดเยี่ยม ย่อมส่งผลต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements