สุภาษิตคำพังเพยใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. ใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก

ความหมายของสุภาษิตใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก

ที่มาของสำนวน เปรียบถึงคนที่เป็นชาวประมงหรืออยู่ใกล้ชิดกับน้ำย่อมมีความรู้เกี่ยวกับปลา เกี่ยวกับสัตว์น้ำ หาปลาได้เก่ง ส่วนนายพรานก็เช่นกัน หากินอยู่ในป่าย่อมมีความรู้เกี่ยวกับนกเกี่ยวกับสัตว์ป่า ล่านก ล่าสัตว์ได้เก่ง จึงเปรียบกับคนที่อยู่ใกล้สิ่งไหนก็ต้องย่อมรู้สิ่งนั้นเป็นอย่างดี

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ คนเราต้องอยู้ใกล้ชิดกันถึงจะรู้จักนิสัยใจคอกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก

  • ใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก อยู่ที่ไหนรู้จักปรับตัวเสมอ เหมือนดั่งนิสัยคนต้องดูให้จริต นิสัยใจคอว่าเข้ากันได้ไหม
  • กว่าคนเราจะรู้นิสัยใจคอกันต้องอยู่ใกล้กัน เหมือนดั่งใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก การจะรู้ใจคอจริงๆ ต้องรู้จักกันระดับหนึ่ง
  • คู่รักคู่นั้นเขาอยู่ด้วยกันมานานเกินสิบปี ย่อมรู้ใจกันดี ทำอะไรเข้าขากันดีมาก นี่แหละใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นกจริงๆ
  • เขาจะแวะซื้อข้าวขาหมูไปฝากเมียทุกครั้ง เพราะเขารู้ว่าเธอชอบรับประทานข้าวขาหมูเจ้านี้ เช่นเดียวกับเมียที่เตรียมน้ำเก๊กฮวยมีฟองให้เขาทุกครั้งหลังเลิกจากงาน แบบนี้รู้จักกันดีดั่งใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก
  • ก่อนจะแต่งงานกันต้องรู้นิสัยใจคอกันดี ดั่งใกล้น้ำรู้ปลา ใกล้ป่ารู้นก เพราะมันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกัน เพราะอาจตัดสินว่าชีวิตจะดีขึ้นหรือแย่ลงได้เลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements