สุภาษิตคำพังเพยงมเข็มในมหาสมุทร ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยงมเข็มในมหาสมุทร

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ง. งมเข็มในมหาสมุทร

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยงมเข็มในมหาสมุทร

ที่มาของสำนวนนี้คือ เป็นการเปรียบเปรยการหาเข็มชิ้นเล็ก ในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ กับการทำงานที่สำเร็จได้ยาก เป็นการค้นหาสิ่งเล็กๆ ในบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การค้นหาอะไรบางอย่าง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ซึ่งยากแก่การค้นหา และแทบจะไม่มีโอกาสที่จะหาเจอเลย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยงมเข็มในมหาสมุทร

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตงมเข็มในมหาสมุทร

  • กรุงเทพฯ ไม่ใช่ เมืองเล็กๆ ถ้าคิดจะหาแมวที่หายไป เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรชัดๆ
  • สมชายต้องการตามหาญาติที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพ โดยมีแต่ชื่อ ไม่รู้ที่อยู่ของญาติ การกระทำเช่นนี้เองที่โบราณท่านเปรียบไว้วว่าเหมือนดั่งการงมเข็มในมหาสมุทร โอกาสหาเจอแทบไม่มี
  • สังคมปัจจุบันหาคนเก่งและมีคุณธรรมมาดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ได้ยากเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทร
  • การจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็เหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรจริงๆ นะ เพราะโอกาสถูกไม่ถึง 0.1% บางคนหวังมาทั้งชีวิตก็ยังไม่ถูกเลย
  • การจะหาคู่ชีวิตที่เข้ากันได้ทุกอย่างก็เหมมือนงมเข็มในมหาสมุทรนั่นแหละ แต่การหาคนที่รู้จักปรับตัวเข้ากันก็ไม่จำเป็นต้องหาคนที่เข้ากันได้ทุกอย่างหรอก จริงไหม

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube