นิทานอีสป เรื่อง “จิ้งจอกกับพังพอน” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องจิ้งจอกกับพังพอน ไทย-Eng
X
Advertisements

“จิ้งจอกกับพังพอน” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราอันตรายของอะไรก็ตามมากเกินไปและความตะกละ การตามใจมากเกินไปอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านลบเสมอ

นิทานอีสปเรื่องจิ้งจอกกับพังพอน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าอันเขียวขจีและเงียบสงบ สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งบังเอิญเจอขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ที่คนเลี้ยงแกะทิ้งไว้ให้ โพรงของต้นไม้เก่าแก่มีอาหารมากมาย งานเลี้ยงที่สามารถตอบสนองความหิวที่ไม่รู้จักพอของสุนัขจิ้งจอก นัยน์ตาของสุนัขจิ้งจอกเป็นประกายด้วยความยินดีขณะที่มันดื่มด่ำกับการอาหารที่กระจายอยู่อย่างเย้ายวน และลิ้มรสอาหารทุกมื้อ

Once upon a time, In a lush and quiet forest, a cunning fox stumbled upon a hidden treasure left by shepherds. The hollow of an old tree held a bounty of food – a feast that could satisfy the fox’s insatiable hunger. The fox’s eyes gleamed with delight as it indulged in the tempting spread, and savoring every morsel.

แต่ความอยากอาหารของสุนัขจิ้งจอกนั้นไม่มีขอบเขต และมันก็กินต่อไปจนขยับแทบไม่ได้ ท้องของมันบวมจนไม่สามารถหนีออกจากโพรงไม้ได้อีกต่อไป เสียงร้องด้วยความทุกข์ระทมสิ้นหวังดังก้องไปทั่วป่า ดึงความสนใจของพังพอนที่อยู่ใกล้ๆ

But the fox’s appetite knew no bounds, and it continued to gorge itself until it could hardly move. Its belly was so swollen that it could no longer escape from the tree’s hollow. Desperate cries of distress echoed through the forest, catching the attention of a nearby weasel.

พังพอนซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาด เข้าหาสุนัขจิ้งจอกที่ติดอยู่ด้วยท่าทางรู้ทัน “ดูเหมือนว่าเจ้าจะกินมากเกินไป” พังพอนพูด น้ำเสียงของมันมีทั้งความขบขันและสติปัญญา

The weasel, known for its shrewdness, approached the trapped fox with a knowing look. “It seems you’ve feasted beyond measure,” the weasel remarked, its tone a mixture of amusement and wisdom.

สุนัขจิ้งจอกถอนหายใจ เสียงของมันเจือด้วยความเสียใจ “แท้จริงแล้ว ข้าติดกับดักของความตะกละตะกลามของข้าเอง”

The fox sighed, its voice tinged with regret. “Indeed, I am trapped by my own gluttony.”

ดวงตาของพังพอนเป็นประกายในขณะที่เสนอวิธีแก้ปัญหา “เจ้าจะต้องอยู่ที่นี่จนกว่าเจ้าจะผอมเหมือนตอนที่เข้ามา”

The weasel’s eyes twinkled as it offered a solution. “You’ll need to remain here until you become as lean as you were when you entered.”

วันกลายเป็นสัปดาห์ และการปล่อยตัวของสุนัขจิ้งจอกกลายเป็นการกีดกัน ท้องที่เคยบวมของมันหดตัวลง และความอยากอาหารลดลง สุนัขจิ้งจอกเริ่มคล้ายกับตัวตนเดิมของมันอย่างช้าๆ ในที่สุด สุนัขจิ้งจอกก็โผล่ออกมาจากโพรง โดยไม่ตกเป็นทาสความโลภของมันอีกต่อไป

Days turned into weeks, and the fox’s indulgence transformed into deprivation. Its once-swollen belly shrank, and its appetite waned. Slowly, the fox began to resemble its former self. At last, the fox emerged from the hollow, no longer captive to its greed.

นิทานอีสปจิ้งจอกกับพังพอน

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความโลภมากเกินไปสามารถนำไปสู่ความหายนะได้ แต่การควบคุมตนเองและความพอประมาณสามารถนำมาซึ่งอิสรภาพได้”

 • อันตรายจากอะไรที่มากเกินไป: เรื่องราวแสดงให้เห็นถึงอันตรายของอะไรก็ตามมากเกินไปและความตะกละ การตามใจมากเกินไปอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านลบ ดักเราไว้ในสถานการณ์ที่เราสร้างขึ้นเอง
 • ความสมดุลและความพอประมาณ: สภาพของสุนัขจิ้งจอกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการหาสมดุลในความปรารถนาและการกระทำของเรา ความพอประมาณเป็นกุญแจสำคัญในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่รุนแรง
 • ความรับผิดชอบต่อการเลือก: สถานการณ์ของสุนัขจิ้งจอกเป็นเครื่องเตือนใจว่าการเลือกของเรามีผลที่ตามมา กระตุ้นให้เราพิจารณาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากการตัดสินใจของเรา
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการเติบโต: การเปลี่ยนแปลงของสุนัขจิ้งจอกจากความโลภไปสู่ความยับยั้งชั่งใจเน้นให้เห็นคุณค่าของความอ่อนน้อมถ่อมตนและศักยภาพในการเติบโตส่วนบุคคลเมื่อเราตระหนักถึงความผิดพลาดของเรา
 • การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด: คำแนะนำของพังพอนและประสบการณ์ของสุนัขจิ้งจอกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราและการรับผิดชอบต่อการกระทำของเรา
 • บทเรียนของธรรมชาติ: เรื่องราวมีความคล้ายคลึงกันระหว่างสถานการณ์ของสุนัขจิ้งจอกกับบทเรียนชีวิตที่พบในธรรมชาติ มันกระตุ้นให้เราคำนึงถึงพฤติกรรมของเราและผลกระทบของมัน

“Excessive greed can lead to one’s downfall, but self-control and moderation can bring freedom.”

 • The Dangers of Excess: The story illustrates the perils of excess and gluttony. Overindulgence can lead to negative consequences, trapping us in situations of our own making.
 • Balance and Moderation: The fox’s plight underscores the importance of finding a balance in our desires and actions. Moderation is key to avoiding extreme situations.
 • Accountability for Choices: The fox’s predicament serves as a reminder that our choices have consequences. It encourages us to consider the potential outcomes of our decisions.
 • Humility and Growth: The fox’s transformation from greed to restraint highlights the value of humility and the potential for personal growth when we recognize our mistakes.
 • Learning from Errors: The weasel’s advice and the fox’s experience emphasize the importance of learning from our mistakes and taking responsibility for our actions.
 • Nature’s Lessons: The story draws a parallel between the fox’s predicament and life lessons found in nature. It prompts us to be mindful of our behaviors and their impact.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราหลีกเลี่ยงส่วนเกินและฝึกความพอประมาณในการกระทำของเรา กระตุ้นการไตร่ตรองถึงผลที่ตามมาของการเลือกของเรา และส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคลผ่านความอ่อนน้อมถ่อมตนและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements