นิทานอีสป เรื่อง “สุนัข ไก่ และหมาจิ้งจอก” ไทย-Eng

นิทานอีสปสุนัข ไก่ และหมาจิ้งจอก ไทย-Eng

“สุนัข ไก่ และหมาจิ้งจอก” นิทานเรื่องนี้สอนเราถึงคติธรรมของการเยินยออาจเป็นอันตรายและนำไปสู่การทรยศหักหลังได้ และเตือนใจเราให้ระวังคนที่ประจบประแจงเรามากเกินไป

นิทานอีสปเรื่องหมา ไก่ และสุนัขจิ้งจอก

วันหนึ่ง สุนัขกับไก่กำลังเดินทางด้วยกัน เมื่อพวกเขาพบกับสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ สุนัขจิ้งจอกหิวและอยากกินไก่ แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปหามันได้อย่างไร ดังนั้นเขาจึงเริ่มประจบสุนัข บอกว่ามันสวยงามและแข็งแรงเพียงใด และเขาจะสร้างสุนัขอารักขาที่ดีให้กับถ้ำของสุนัขจิ้งจอกได้อย่างไร

One day, a dog and a cock were traveling together when they met a sly fox. The fox was hungry and wanted to eat the cock, but he didn’t know how to get to him. So he started to flatter the dog, saying how beautiful and strong he was, and how he would make a great guard dog for the fox’s den.

สุนัขพอใจกับคำชมของสุนัขจิ้งจอกและตกลงที่จะไปกับมันที่ถ้ำของมัน แต่ไก่สงสัยจึงเตือนสุนัขว่าอย่าไว้ใจสุนัขจิ้งจอก สุนัขไม่สนใจคำเตือนของไก่และเดินตามสุนัขจิ้งจอกไปที่ถ้ำของมัน

The dog was pleased with the fox’s compliments and agreed to go with him to his den. But the cock was suspicious and warned the dog not to trust the fox. The dog ignored the cock’s warning and followed the fox to his den.

เมื่อพวกเขามาถึง สุนัขจิ้งจอกก็เข้าจู่โจมสุนัขอย่างรวดเร็วและทำให้สุนัขถึงแก่ความตาย ไก่ที่บินตามพวกมัน บินหนีขึ้นไปบนต้นไม้ใกล้ๆ และเฝ้าดูด้วยความหดหู่เมื่อเพื่อนของเขาถูกทำร้ายจนตาย

When they arrived, the fox quickly turned on the dog, attacking him and killing him. The cock, who had followed them, flew up to a nearby tree and watched in horror as his friend was killed.

นิทานอีสปเรื่องสุนัข ไก่ และหมาจิ้งจอก

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“คำเยินยอและการชมเชยแบบผิดๆ สามารถนำไปสู่การทรยศและความเสียหายได้ และสิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังและมีวิจารณญาณในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น”

การเยินยออาจเป็นอันตรายและนำไปสู่การทรยศ การที่สุนัขต้องการคำชมและความสนใจจากสุนัขจิ้งจอกทำให้เขาพลาด ในทางกลับกัน ไก่ฉลาดและระแวดระวัง และคำเตือนของมันก็ไม่มีใครฟัง เรื่องนี้เตือนใจเราให้ระวังคนที่ประจบประแจงเรามากเกินไป และฟังคำแนะนำของคนที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเรา

  • การเยินยออาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการที่อาจนำไปสู่การทรยศ
  • สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังและอย่าให้ความปรารถนาที่จะเรียกร้องความสนใจ และการสรรเสริญมาบดบังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • การฟังคำแนะนำของผู้อื่น แม้ว่ามันจะขัดกับความปรารถนาของเรา ก็สามารถช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการเลือกที่อันตรายได้
  • การไว้ใจคนผิดอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้

“Flattery and false praise can lead to betrayal and harm, and it’s essential to remain cautious and discerning in your interactions with others.”

The moral of the story is that flattery can be dangerous and lead to betrayal. The dog’s desire for praise and attention from the fox led to his downfall. The cock, on the other hand, was wise and cautious, and his warning went unheeded. This story reminds us to be wary of people who flatter us excessively, and to listen to the advice of those who have our best interests at heart.

  • Flattery can be a form of manipulation that can lead to betrayal.
  • It’s important to be cautious and not let our desire for attention and praise blind us to potential dangers.
  • Listening to the advice of others, even if it goes against our desires, can help us avoid making dangerous choices.
  • Trusting the wrong people can lead to devastating consequences.

สรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานเตือนใจเกี่ยวกับอันตรายของการเยินยอและความสำคัญของการระมัดระวังและสุขุมในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children