สุภาษิตคำพังเพยปลาหมอตายเพราะปาก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยปลาหมอตายเพราะปาก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. ปลาหมอตายเพราะปาก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยปลาหมอตายเพราะปาก

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงธรรมชาติปลาหมอเป็นปลาที่ชอบลอยตัวอยู่บนผิวน้ำเพื่อรับออกซิเจน โดยการอ้าปากพร้อมกับลอยตัวกันเป็นกลุ่มๆ และมักชอบผุดขึ้นฮุบเหยื่อหรือน้ำบ่อยๆ พฤติกรรมดังกล่าว จนเป็นที่สังเกตของนักจับปลาได้ว่าปลาหมออยู่ตรงไหน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่ชอบพูดพล่อยๆ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือพูดแสดงความอวดดี จนตัวเองต้องรับเคราะห์ ก็เพราะปากของตนเอง โบราณท่านจึงเปรียบไว้เหมือนปลาหมอที่ต้องขึ้นมาหายใจที่ผิวน้ำ ทำให้ตัวเองได้รับอันตรายหรือถูกจับได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยปลาหมอตายเพราะปาก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตปลาหมอตายเพราะปาก

  • สมชายเป็นคนพูดจาไม่สุภาพ ไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนหรือคนในครอบครั้วก็พูดแต่คำหยาบ ครั้นเวลาไปสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน สมชายเคยชินกับการพูดคำหยาบ ทำให้เขาเผลอพูดคำหยาบออกไป จึงทำให้เขาสอบไม่ผ่าน แบบนี้ตรงกับสำนวนไทยที่ว่าปลาหมอตายเพราะปาก
  • ปลาหมอตายเพราะปาก หลักวาจาสุภาษิต หนึ่งในมงคลชีวิต 38 ประการ ได้กล่าวไว้เหมือนกันว่า จะพูดให้ถูกหลักไม่ใช่สักแต่พูด แต่ต้องใช้วาจาพัฒนาชีวิต ปลุกเร้าความคิดให้เกิดคุณธรรม การพูดจึงเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ผู้ใหญ่สอนสั่งมาโดยตลอด เห็นได้ชัดก็จากสำนวนชวนคิดมากมาย ที่ไม่วายมีคำว่า “ปาก” คำนามที่หมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกาย จึงถูกขยายเป็นคำวิเศษณ์บอกลักษณะ
  • การจะพูดอะไรควรระวังให้ดี ๆทุกคำพูด เพราะอาจจะโดนฟ้องร้องได้ เราทุกคนควรเข้าใจว่า ปลาหมอตายเพราะปากหมายถึงอะไร
  • ปลาหมอตายเพราะปากก็เหมือนการลงทุน ปลาหมอก็คือเม่า เม่าก็คือมือใหม่ มือเก่าก็มีโอกาสเป็นเม่า มือใหม่และมือเก่า ระยะเวลาในการลงทุนสั้นหรือยาว ไม่ได้พิสูจน์ความพ่ายแพ้หากไม่เรียนรู้ จดจำ และพัฒนาวิธีการลงทุนครับ บทวิเคราะห์ ข่าวในตลาด ข่าวในโลกออนไลน์ หากไม่แยกแยะ และตัดสินด้วยความโลภ
  • พนักงานคนนั้นถูกพักงานเพราะไปนินทาลูกค้าให้เพื่อนร่วมงานฟัง แต่ลูกค้าบังเอิญมาได้ยิน เรื่องจึงไปถึงผู้จัดการ ปลาหมอตายเพราะปากจริงๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements