สุภาษิตคำพังเพยคงเส้นคงวา ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยคงเส้นคงวา
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. คงเส้นคงวา

ความหมายของสุภาษิตคงเส้นคงวา

ที่มาของสำนวน มาจากมาตราวัดที่เป็นเส้นวาศอก ฯลฯ หรือหมายเอาแนวทางก็ได้ คือให้คงอยู่ในแนวเรียกว่าคงเส้นก่อนแล้วคงวา ก็มาต่อท้ายเข้าทีหลังเนื่องจากเส้นกับวา เป็นพวกเดียวกัน แต่จะมาจากไหนก็ตาม

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คงที่ไม่แปรผัน ทำอะไรให้คงอยู่ในแนว เสมอต้นเสมอปลาย มีประพฤติเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยคงเส้นคงวา

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตคงเส้นคงวา

  • คุณลุงสามีป้าแม้นแกคงเส้นคงวามากๆ ขยันทำมาหากิน เป็นมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มจนถึงปัจจุบัน
  • นายตำรวจคนนี้น่าเคารพ เพราะเป็นคนคงเส้นคงวามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ท่านเคยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็ยังคงปฏิบัติอย่างนั้น
  • สามีภรรยาคู่นี้รักใคร่กันดี ฝ่ายสามีเป็นคนคงเส้นคงวา ทำหน้าที่สามีอย่างดี เคยปฏิบัติต่อภรรยา ดูแลอย่างไรก็ทำอย่างนั้น แม้จะ แต่งงานกันมาหลายปีแล้วก็ตาม
  • นักการเมืองคนนี้โกงกินมาตลอดแบบคงเส้นคงวามาก ไม่เคยทำตัวดีขึ้นเลย แต่คนก็ยังเลือกให้เป็น ส.ส. มาตลอด
  • นักมวยคนนี้ซ้อมไม่คงเส้นคงวา ทำให้โดนคู่แข่งที่ซ้อมเป็นอย่างดีน็อคไปตั้งแต่ยกแรกเลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements