สุภาษิตคำพังเพยพระยาเทครัว ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยพระยาเทครัว

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ พ. พระยาเทครัว

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยพระยาเทครัว

ที่มาของสำนวน ท้าวความกลับไปในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง หรือพระเจ้าอู่ทอง ครั้งนั้นโปรดให้พระราเมศวร ราชโอรส ซึ่งครองเมืองลพบุรี นำทัพไปตีเมืองกัมพูชา ปรากฏว่าทัพจำนวนห้าพันนาย ของพระราเมศวรเพลี่ยงพล้ำแตกยับเยินกลับมา พระเจ้าอู่ทองจึงให้ขุนตำรวจไปทูลเชิญสมเด็จพระบรมราชาธิราช เจ้าเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพระพี่เขย ให้นำทัพไปช่วยพระราชนัดดา ผลปรากฏว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือขุนหลวงพะงั่วโชว์ฝีมือได้จะแจ้ง สามารถตีเมืองนครหลวงหรือนครธมแตก แล้วโปรดให้ “เทครัวชาวกัมพูชาเข้ามาไว้ในพระนครศรีอยุธยาเป็นจำนวนมาก”

นั่นเป็นหลักฐานชั้นต้นที่บ่งว่า มีการใช้คำว่า “เทครัว” ในความหมาย “ย้ายถิ่นฐานบ้านช่องห้องหอของพลเมืองหนึ่งๆ ไปโดยไม่เหลือหลอ” แล้วต่อมาก็กลายพันธุ์เป็นการเล่นชู้สู่สาวได้ทั้งแม่ทั้งลูกหรือทั้งพี่ทั้งน้องในเวลาเดียวกันด้วย

ว่ากันว่า จอมพลผ้าขาวม้าแดงคนดังก็เป็นนักเทครัวตัวยงกับขุนแผนด้วย เพราะภายหลังอสัญกรรมไปแล้ว มีการสืบประวัติว่า ท่านจอมพลนั้นเคยได้แม่ลูกคู่หนึ่งมาเป็นอนุ (คำว่า อนุ แปลว่า น้อย ใช้ในความหมายว่าเป็นเมียน้อย ศัพท์เต็มๆ นั้นคือ อนุภรรยา แต่ตัดให้สั้นเพื่อให้เข้ากับลิ้นของคนไทยเลยกลายเป็นเพียง อนุ- แต่ก็ยังคงแปลว่า เมียน้อย ในความหมายเท่าเดิม)

เป็นสำนวนส่อฟ้องอุปนิสัยใจคอของผู้ชายพายเรือ กินรวบหัวรวบหาง เอาทั้งพี่ทั้งน้อง โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์วรรณกรรมไทยก็เห็นจะเป็นพ่อมหาเสน่ห์ “ขุนแผน” แสนสะท้านนั่นเอง

ป้จจุบันยังมีวิธีการเทครัวอีกหลายทาง เช่น การยุบพรรคการเมือง การเซ้งพรรคการเมือง การย้ายพรรค การรวมพรรค เป็นต้น นับเป็นการเทครัวอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ทำการเทครัวเขามาไว้ในครัวเรานั้น ท่านเรียกชื่อว่า “พระยาเทครัว”

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูกหรือทั้งพี่ทั้งน้อง กล่าวคือ ผู้ชายที่ได้ญาติพี่น้องของภรรยามาเป็นภรรยาในคราวเดียวกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยพระยาเทครัว

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตพระยาเทครัว

  • สมชายมีเมียหลวง คือลูกสาวคนโต ต่อมาก็เลิกกับเมียหลวง แล้วไปได้เมียเป็นน้องสาวของเมียหลวงอีกที นี่แหละพ่อหนุ่มพระยาเทครัว
  • หล่อนเสียใจ อึดอัดและเป็นทุกข์มากที่สามีทำตัวเหมือนพระยาเทครัว ทั้งๆที่เพิ่งแต่งงานอยู่กินกันมาเพียงแค่ 2 เดือน
  • พระยาเทครัว หนุ่มเจ้าสำราญเจ้าชู้ตัวพ่อ แห่งละครเรื่อง เพลงรักรอยแค้น
  • ภรรยาสาวทนไม่ได้ที่สามีทำตัวเป็นพระยาเทครัว ไปยุ่งกับน้องสาวแท้ๆของตัวเอง สุดท้ายจึงไปฟ้องหย่า
  • วิชิตได้เมียสองคน โดยเป็นสองสาวพี่น้องกัน มีสามีคนเดียวกัน ซึ่งไม่ได้แต่งงานกัน แต่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยา และที่แปลกใจมากไปกว่านั้นก็คือ การใช้ชีวิตคู่ (จริงๆไม่น่าเรียกคู่นะ) ของ ทั้งสามคน ก็ดูมีความสุขกันดี เหมือนคู่รักทั่วๆไป

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube