นิทานอีสป เรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับหน้ากาก” ไทย-Eng

นิทานอีสปสุนัขจิ้งจอกกับหน้ากาก ไทย-Eng

“สุนัขจิ้งจอกกับหน้ากาก” เป็นนิทานอีสปคลาสสิกที่สอนเราถึงความสำคัญของการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง และไม่เสแสร้งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็น

นิทานอีสปเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับหน้ากาก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งพบหน้ากากอยู่ในป่า ด้วยความทึ่ง สุนัขจิ้งจอกหยิบหน้ากากขึ้นมาสวม ขณะที่มันมองดูตัวเองในกระจก มันก็รู้สึกยินดีที่เขาดูหล่อเหลาและสง่างาม

Once upon a time, a fox came across a mask lying in the forest. Intrigued, the fox picked up the mask and put it on. As he looked at himself in the mirror, he was delighted by how handsome and regal he looked.

ด้วยความภูมิใจในรูปลักษณ์ใหม่ของมัน สุนัขจิ้งจอกจึงตัดสินใจอวดหน้ากากของมันให้สัตว์อื่นๆ ในป่าดู ขณะที่มันเดินไปรอบๆ มันก็พบกับสุนัขจิ้งจอกกลุ่มหนึ่ง พวกจิ้งจอกตัวอื่นเห็นการปลอมตัวของมัน และเริ่มเยาะเย้ยเขาเพราะความโง่เขลาของมัน

Proud of his new appearance, the fox decided to show off his mask to the other animals in the forest. As he strutted around, he encountered a group of his fellow foxes. They saw right through his disguise and began to ridicule him for his foolishness.

เมื่อรู้ตัวว่าถูกจับได้ จิ้งจอกอายจึงรีบถอดหน้ากากออกแล้วหลบไป มันเรียนรู้วิธีที่ยากลำบากว่าการพยายามเป็นสิ่งที่มมันไม่ได้เป็นมีแต่จะนำไปสู่ความอัปยศอดสูและความผิดหวัง

Realizing that he had been discovered, the embarrassed fox quickly took off the mask and slunk away. He learned the hard way that trying to be something you’re not will only lead to humiliation and disappointment.

นิทานอีสปเรื่องหมาจิ้งจอกกับหน้ากาก

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“เป็นตัวของตัวเองดีกว่าและไม่แสร้งทำเป็นในสิ่งที่คุณไม่ใช่ เพราะความถูกต้องมีค่ามากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและอย่าเสแสร้งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็น ซื่อสัตย์และจริงใจดีกว่าพยายามทำให้คนอื่นประทับใจด้วยภาพลวงๆ

  • การเป็นตัวของตัวเองสำคัญกว่าการพยายามทำให้คนอื่นประทับใจ
  • การเสแสร้งเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่สามารถนำไปสู่ความอับอายและความผิดหวังได้
  • ความซื่อสัตย์และความถูกต้องเป็นคุณสมบัติที่มีค่า
  • อย่าถูกหลอกโดยรูปร่างหน้าตา เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถหลอกลวงได้

“It’s better to be yourself and not pretend to be something you’re not, as authenticity is more valuable than superficial appearances.”

The story teaches us that it’s important to be true to ourselves and not pretend to be something we’re not. It’s better to be honest and authentic than to try to impress others with a false image.

  • Being true to ourselves is more important than trying to impress others.
  • Pretending to be something we’re not can lead to embarrassment and disappointment.
  • Honesty and authenticity are valued qualities.
  • Don’t be fooled by appearances, as they can be deceiving.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวอมตะที่เตือนใจเราถึงความสำคัญของการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและไม่เสแสร้งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็น มันสอนให้เราเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์และความถูกต้องเหนือรูปลักษณ์ปลอมๆ และอย่าถูกหลอกโดยสิ่งที่เราเห็นภายนอก

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children