นิทานอีสป เรื่อง “สิงโต หมูป่า และอีแร้ง” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องสิงโต หมูป่า และอีแร้ง ไทย-Eng
X
Advertisements

“สิงโต หมูป่า และอีแร้ง” สอนเราว่าการแบ่งแยกการแข่งขันเพื่อความสามัคคีสามารถนำไปสู่การเอาชนะความท้าทายร่วมกัน ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างพันธมิตรที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องนั่นเอง

นิทานอีสปเรื่องสิงโต หมูป่า และอีแร้ง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในดินแดนที่มีลมแรงพัดผ่านต้นไม้ มีสิงโตและหมูป่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ พวกมันแข็งแกร่งและดุร้าย แต่ละตัวเชื่อว่าตนเองแข็งแกร่งกว่ากัน ใกล้ดินแดนของพวกมัน มีน้ำพุใสดุจคริสตัลที่มีฟองน้ำที่ให้ชีวิต แต่ฤดูใบไม้ผลินี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งอาหารเท่านั้น มันกลายเป็นสนามรบสำหรับคู่ต่อสู้ทั้งสองตัวนี้

Once upon a time, In a land where the wild winds whispered through the trees, there lived a lion and a boar. They were strong and fierce, each believing themselves mightier than the other. Near their territories, a crystal-clear spring bubbled with life-giving water. But this spring was not just a source of nourishment; it became a battleground for these two rivals.

วันหนึ่ง สิงโตและหมูป่าทั้งคู่มาถึงบ่อน้ำ สายตาจับจ้องไปที่ความท้าทาย เสียงคำรามและเสียงสูดจมูกของพวกมันดังก้องไปทั่วอากาศเมื่อพวกมันปะทะกัน แต่ละตัวตั้งใจว่าจะเป็นคนแรกที่จะดับกระหาย ขณะที่พวกมันต่อสู้กัน ท้องฟ้าก็มืดลง มีแร้งบินวนอยู่ด้านบน ดวงตาของพวกมันเปล่งประกายด้วยความหิวโหย

One day, the lion and the boar both arrived at the spring, eyes locked in a challenge. Their roars and snorts filled the air as they clashed, each determined to be the first to quench their thirst. As they fought, a shadow darkened the sky – vultures circled above, their eyes gleaming with hunger.

เมื่อตระหนักว่าการต่อสู้ของพวกมันกำลังดึงดูดพวกเก็บขยะเหล่านี้ ความเข้าใจร่วมกันจึงเกิดขึ้นกับสิงโตและหมูป่า พวกมันหยุดหายใจเฮือกและมองหน้ากัน โดยแร้งเป็นสัตว์เลวทรามที่พร้อมจะกินผู้แพ้

Realizing that their struggle was attracting these scavengers, a shared understanding dawned upon the lion and the boar. They paused, breathing heavily, and looked at each other. The vultures were vile creatures, ready to feast upon any loser.

“เพื่อน” สิงโตหอบ “การต่อสู้ของเราดึงแร้งที่น่ากลัวเหล่านี้ออกมา ดูเหมือนว่าเรามีศัตรูร่วมกัน”

“Friend,” panted the lion, “our rivalry has drawn these sinister vultures. It seems we have a common enemy.”

หมูป่าพยักหน้าและกลั้นหายใจ “คุณพูดถูก แทนที่จะต่อสู้กันเอง บางทีเราควรเป็นพันธมิตรเพื่อปกป้องผู้ที่พยายามหาประโยชน์จากความขัดแย้งของเรา”

The boar nodded, catching his breath. “You are right. Instead of fighting amongst ourselves, perhaps we should be allies to defend against those who seek to exploit our conflict.”

ดังนั้นความเข้าใจใหม่จึงเกิดขึ้นระหว่างสิงโตกับหมูป่า พวกมันตกลงที่จะแบ่งปันน้ำพุอย่างสันติ โดยไม่ถูกบดบังด้วยการต่อสู้อีกต่อไป พวกแร้งเห็นความสามัคคีแล้วจึงก็ไม่กล้าเข้าใกล้

And so, a new understanding was forged between the lion and the boar. They agreed to share the spring peacefully, no longer blinded by their rivalry. The vultures, seeing their unity, dared not approach.

นิทานอีสปสิงโต หมูป่า และอีแร้ง

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ในความสามัคคี แม้แต่คู่แข่งที่ดุร้ายก็สามารถค้นหาความเข้มแข็งและเอาชนะภัยคุกคามทั่วไปได้”

 • ความสามัคคีเหนือการชิงดีชิงเด่น: สิงโตและหมูป่าสอนเราว่าความสามัคคีสามารถมีชัยเหนือการแข่งขันได้ เมื่อเราละทิ้งความแตกต่างและทำงานร่วมกัน เราสามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 • การเลือกพันธมิตร: บางครั้งคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก็สามารถกลายเป็นพันธมิตรที่มีค่าที่สุดของเราได้ การตระหนักถึงความสนใจที่มีร่วมกันและการค้นหาจุดร่วมสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 • ภัยคุกคามที่ใหญ่กว่า: บ่อยครั้ง ภัยคุกคามจากภายนอกสามารถนำผู้คนมารวมกันได้ ในเรื่องนี้ แร้งเป็นศัตรูร่วมกันที่ทำให้สิงโตและหมูป่าตระหนักถึงคุณค่าของความร่วมมือ
 • การแก้ไขข้อขัดแย้ง: แทนที่จะปล่อยให้ความขัดแย้งบานปลาย การค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสันติสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแบ่งปันทรัพยากรและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เนื่องจากสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 • การเอาชนะอัตตา: สิงโตและหมูป่าเอาชนะการแข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตา เตือนให้เราปล่อยวางความภาคภูมิใจและทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

“In unity, even fierce rivals can find strength and overcome common threats.”

 • Unity Over Rivalry: The lion and boar teach us that unity can triumph over rivalry. When we put aside differences and work together, we can overcome even the greatest challenges.
 • Choosing Allies: Sometimes, our greatest rivals can become our most valuable allies. Recognizing common interests and finding common ground can lead to stronger relationships.
 • The Bigger Threat: Often, external threats can bring people together. In this story, the vultures were a common enemy that made the lion and boar realize the value of cooperation.
 • Resolving Conflict: Instead of allowing conflicts to escalate, finding peaceful resolutions can lead to better outcomes for all parties involved.
 • Shared Resources: The tale underscores the importance of sharing resources and coexisting peacefully, as this benefits everyone involved.
 • Overcoming Ego: The lion and boar overcame their ego-driven rivalry, reminding us to let go of pride and work towards common goals.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราว่าการทำงานร่วมกัน แม้กระทั่งกับอดีตคู่แข่งก็สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกและการป้องกันภัยคุกคามทั่วไปได้ ความสามัคคีและความร่วมมือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเผชิญกับความท้าทายและสร้างโลกที่กลมกลืนกัน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements