สุภาษิตคำพังเพยยืมจมูกคนอื่นหายใจ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยยืมจมูกคนอื่นหายใจ

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ย. ยืมจมูกคนอื่นหายใจ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยยืมจมูกคนอื่นหายใจ

ที่มาของสำนวน ตามปกติธรรมดาธรรมชาติไม่ว่ามนุษย์ หรือสัตว์ จะมีจมูกไว้เพื่อสำหรับหายใจด้วยตนเอง จะไปนำเอาจมูกของผู้อื่นมาหายใจไม่ได้ หรือจะอาศัยไหว้วานบุคคลอื่นมาช่วยหายใจย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงนำมาใช้เปรียบเปรยว่า ถ้าหากเราต้องยืมจมูกคนอื่นเพื่อหายใจให้ตัวเองอยู่รอด เมื่อใดก็ตามที่เขาไม่ช่วยเหลือเราอีกต่อไป เราก็จะอยู่ไม่ได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพื่อให้ตนเองนั้นอยู่รอดต่อไปได้ หรือให้ผู้อื่นทำงานแทนตนแต่ก็มักได้งานไม่ดีเท่าที่ตนทำเอง แต่หากผู้ที่ช่วยนั้นหยุดการช่วยเหลือ จะทำให้คนนั้นต้องประสบปัญหาเข้าขั้นวิกฤติได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยยืมจมูกคนอื่นหายใจ

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตยืมจมูกคนอื่นหายใจ

  • คุณแม่สั่งสอนเราอยู่เสมอๆ ว่าจงพึ่งตนเอง ช่วยเหลือตนเองให้ได้ อย่าไปยืมจมูกคนอื่นหายใจ เพราะถ้าไม่มีเขาเราจะทำอะไรไม่ได้เลย
  • เวลาครูสั่งให้เขียนเรียงความ ดาวเรืองมักจะขอช่วยให้ชบาผู้เป็นพี่สาวเขียนให้เป็นประจำ แต่คราวนี้พี่สาวไม่ว่างไม่สามารถช่วยดาวเรืองได้ ทำให้ดาวเรืองเขียนเรียงความไม่เสร็จ และโดนครูหักคะแนน
  • คนไทยต้องเลิกยืมจมูกผู้อื่นหายใจ เราต้องสร้างความเข้มแข็งของประเทศด้วยการพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ผู้เป็นกระดูกสันหลังของประเทศ
  • รัฐบาลและภาคเอกชนคงจะต้องผนึกกำลัง ระดมสมองหาแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจ ที่หันมาพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้น เลิกยืมจมูกคนอื่นหายใจนั้น น่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนในอนาคต
  • เมื่อเราเติบโตขึ้นเราต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองก่อนอันดับแรก อย่าหวังพึ่งคนอื่น อย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจแม้แต่คนในครอบครัว เพื่อฝึกฝนตนเองในการเอาตัวรอดในสังคม มันจะทำให้ตัวเองและครอบครัวภูมิจ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube