นิทานอีสป เรื่อง “เทพแห่งสงครามกับคู่ครองของเขา” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องเทพแห่งสงครามกับคู่ครองของเขา ไทย-Eng
X
Advertisements

“เทพแห่งสงครามกับคู่ครองของเขา” เป็นนิทานอีสปที่เล่าถึงเทพเจ้าแห่งสงครามได้เททพเจ้าแห่งความเย่อหยิ่งจองหองมาเป็นคู่ครอง ซึ่งทั้งคู่มีความอันตรายมากๆ ยิ่งเป็นเนื้อคู่กัน สิ่งรอบข้างยิ่งแย่ลง

นิทานอีสปเรื่องเทพแห่งสงครามกับคู่ครองของเขา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในอาณาจักรแห่งเทพเจ้า ที่ซึ่งโชคชะตาพันธนาการด้วยวิธีที่แปลกประหลาด ได้เกิดเหตุการณ์แห่งโชคชะตาที่เรียกว่า “พิธีแต่งานแห่งการเสี่ยงดวง” การเสี่ยงดวงอันศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งได้รับคำแนะนำจากสิ่งที่มองไม่เห็น นำไปสู่การรวมตัวกันที่น่าประหลาดใจ เทพเจ้าแห่งสงคราม พบว่าตัวเองถูกผูกมัดกับเทพเจ้าแห่งความเย่อหยิ่งจองหอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของความเย่อหยิ่งอวดดี

Once upon a time, In the realm of gods, where destinies entwine in curious ways, there came a fateful event known as the “marriage lottery.” This divine lottery, guided by whims unseen, led to a surprising union. The god of war, found himself bound to god of arrogant, the embodiment of insolent pride.

ในตอนแรก มันเป็นเพียงการทอยลูกเต๋าแห่งจักรวาล แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้น เสียงกระซิบอันแสนหวานของเทพแห่งความเย่อหยิ่ง เติมพลังให้กับธรรมชาติอันร้อนแรงของเทพเจ้าแห่งสงคราม และพวกเขาก็กลายเป็นคู่ที่แยกกันไม่ออกซึ่งทุกคนต่างเกรงกลัว

At first, it was but a roll of the cosmic dice, but as time passed, their connection grew stronger. god of arrogant’s sweet whispers fueled god of war’ fiery nature, and together they became an inseparable pair, feared by all.

ด้วยความตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่เป็นอันตรายระหว่างสงครามและความเย่อหยิ่ง ราชาแห่งเทพเจ้าจึงออกกฤษฎีกาอันศักดิ์สิทธิ์แก่ทุกอาณาจักร ทั้งมนุษย์และเทพ เขาเตือนว่า “อย่าให้ความอวดดีจองหองเป็นที่โปรดปรานในหมู่ประชาชาติหรือเมืองต่างๆ ของมนุษยชาติ เนื่องจากการมาถึงของเธอจะเป็นการประกาศการมาถึงของสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

Recognizing the dangerous liaison between War and Arrogance, the king of the gods issued a solemn decree to all realms, mortal and divine alike. He cautioned, “Let not Insolence ever find favor among the nations or cities of humankind, for her arrival shall inevitably herald the coming of War.”

คำประกาศอันลึกซึ้งนี้ทำหน้าที่เป็นบทเรียนเหนือกาลเวลาที่สะท้อนผ่านยุคสมัย โดยเน้นย้ำถึงผลลัพธ์อันเลวร้ายของความเย่อหยิ่งและความก้าวร้าวที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ โดยเรียกร้องให้ผู้นำและสังคมปฏิเสธความหยิ่งยโส ยอมรับความอ่อนน้อมถ่อมตน และร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดหายนะของสงคราม

This profound proclamation served as a timeless lesson, echoing through the ages. It emphasized the dire consequences of unchecked arrogance and aggression. It called upon leaders and societies to reject pride, embrace humility, and collectively work to prevent the catastrophic arrival of war.

นิทานอีสปเทพแห่งสงครามกับคู่ครองของเขา

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“สองสิ่งที่ไม่ดีรวมกันมักจะเป็นหายนะเสมอ”

  • ความผูกพันที่คาดเดาไม่ได้: เรื่องราวแสดงให้เห็นว่าแม้แต่เหล่าเทพเจ้าก็สามารถค้นพบตัวเองในการเป็นหุ้นส่วนที่ไม่คาดคิด โดยเน้นถึงความเชื่อมโยงของชีวิตที่ไม่อาจคาดเดาได้
  • ธรรมชาติที่เย้ายวนใจของความเย่อหยิ่ง: ความสามารถของความเย่อหยิ่งในการทำให้เทพเจ้าแห่งสงครามติดใจตอกย้ำเสน่ห์เย้ายวนและอันตรายของความเย่อหยิ่ง เป็นการเตือนผู้นำที่ให้ความสำคัญกับความภาคภูมิใจมากกว่าสันติภาพ
  • บทบาทของการแนะแนวที่ชาญฉลาด: ผู้นำและพี่เลี้ยงที่ฉลาดมีบทบาทสำคัญในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยให้คำแนะนำและตักเตือน ความเข้าใจของพวกเขาควรมีคุณค่าและเอาใจใส่
  • ความรับผิดชอบร่วมกัน: เรื่องราวเน้นย้ำว่าการรักษาสันติภาพเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน โดยกระตุ้นให้บุคคลและประเทศชาติปฏิเสธความอวดดีและส่งเสริมความร่วมมือและความอ่อนน้อมถ่อมตน
  • ผลกระทบแบบโดมิโน่: การเล่าเรื่องแสดงให้เห็นว่าลักษณะหรือการกระทำเชิงลบเพียงประการเดียวสามารถกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ทำลายล้างที่ต่อเนื่องกันได้อย่างไร โดยเน้นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของมัน

“Two bad things combined are always a disaster.”

  • Unpredictable Bonds: The story illustrates how even the gods can find themselves in unexpected partnerships, highlighting the unpredictability of life’s connections.
  • The Seductive Nature of Arrogance: Arrogantia’s ability to enthrall the god of war underscores the seductive and dangerous allure of arrogance, warning against leaders who prioritize pride over peace.
  • The Role of Wise Guidance: Wise leaders and mentors play a crucial role in averting conflicts by offering counsel and warnings. Their insights should be valued and heeded.
  • Shared Responsibility: The story emphasizes that maintaining peace is a shared responsibility, urging individuals and nations to reject insolence and promote cooperation and humility.
  • The Domino Effect: The narrative illustrates how a single negative trait or action can trigger a cascade of destructive events, emphasizing the importance of addressing issues at their root.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่น่าสนใจถึงอันตรายที่เกิดจากความอวดดีและความก้าวร้าวเมื่อพวกเขาสร้างพันธมิตรที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ เรียกร้องให้มีการเฝ้าระวัง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการปฏิเสธความเย่อหยิ่ง เพื่อรักษาสันติภาพและความปรองดองทั้งในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และในโลกแห่งมนุษย์

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements