นิทานอีสป เรื่อง “รูปปั้นกับสมบัติ” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องรูปปั้นกับสมบัติ ไทย-Eng

“รูปปั้นกับสมบัติ” เป็นนิทานอีสปที่เล่าถึงรูปปั้นเฮอร์มีสทำให้เจ้าของผิดหวังจนพังทลาย เผยให้เห็นสมบัติที่ซ่อนอยู่ เน้นย้ำถึงพรที่คาดเดาไม่ได้และความอกตัญญูของคนเรา

นิทานอีสปเรื่องรูปปั้นกับสมบัติ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง มีชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ซึ่งสักการะเทพเจ้าเฮอร์มีสอย่างแรงกล้า ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องการนำความมั่งคั่งและความโชคดีมาให้ เขามีรูปปั้นเทพเจ้าที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามอยู่ในบ้านของเขา ซึ่งเขาเชื่อว่าจะนำพาเขาไปสู่ความร่ำรวยไม่รู้จบ

Once upon a time, In a small village, there lived a man who fervently worshipped the god Hermes, known for bringing wealth and good fortune. He had a beautifully crafted statue of the god in his home, which he believed would bring him endless riches.

หลายปีผ่านไปและความจงรักภักดีของชายคนนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าเขาจะสวดอ้อนวอนและถวายเครื่องบูชา แต่ชีวิตของเขาก็สงบเสงี่ยม และเขาต้องดิ้นรนเพื่อหารายได้ ความสงสัยเริ่มคืบคลานเข้ามาในหัวใจของเขา และเขาสงสัยว่าเหตุใดเทพเจ้าเฮอร์มีสจึงไม่อวยพรเขาด้วยความมั่งคั่งตามที่สัญญาไว้

Years passed, and the man’s devotion remained unwavering. Yet, despite his prayers and offerings, his life remained modest, and he struggled to make ends meet. Doubt began to creep into his heart, and he wondered why the god Hermes hadn’t blessed him with wealth as promised.

วันแห่งโชคชะตาวันหนึ่ง ความคับข้องใจและความผิดหวังกลืนกิน ชายผู้นี้ทนไม่ไหวอีกต่อไป เขาคว้ารูปปั้นเฮอร์มีสจากฐานแล้วโยนมันลงพื้นด้วยความโกรธ เขาต้องประหลาดใจเมื่อรูปปั้นแตกสลาย มีเหรียญทองจำนวนมากไหลออกมาจากหัวที่หักของรูปปั้น กองเป็นประกายปกคลุมพื้น

One fateful day, consumed by frustration and disappointment, the man could bear it no longer. He grabbed the statue of Hermes from its pedestal and angrily threw it to the ground. To his astonishment, as the statue shattered, a torrent of golden coins spilled forth from its broken head, covering the floor in a gleaming heap.

เมื่อจ้องมองภาพอัศจรรย์ตรงหน้า ชายคนนั้นก็เต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลาย ทั้งโล่งใจ ตกตะลึง และความเสียใจ เขาตระหนักว่าเฮอร์มีสได้มอบความมั่งคั่งที่เขาแสวงหาไว้จริงๆ แล้ว แต่มันมาในรูปตอบสนองต่อความโกรธของเขามากกว่าการอุทิศตนเป็นเวลาหลายปี

Staring at the miraculous sight before him, the man was filled with a mix of emotions—relief, awe, and regret. He realized that Hermes had indeed delivered the wealth he sought, but it had come in response to his act of anger rather than his years of devotion.

ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะทรงระงับพรของเขาไว้จนกระทั่งผู้นมัสการได้อดทนต่อความยากลำบากและแสดงศรัทธาอันไม่เปลี่ยนแปลง

The god, it seemed, had withheld his blessings until the worshipper had endured hardship and displayed unwavering faith.

นิทานอีสปรูปปั้นกับสมบัติ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“พรมักเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด โดยได้รับอิทธิพลจากอารมณ์และการกระทำของเรา และเน้นย้ำความสำคัญของศรัทธาและความกตัญญูในชีวิต”

 • ความอดทนและความพากเพียร: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความอดทนและความพากเพียรในความพยายามของตน รางวัลอาจไม่มาทันที แต่มักจะมาในเวลาที่คุณคาดหวังน้อยที่สุด
 • ความศรัทธาและความเชื่อ: เน้นย้ำถึงพลังของความเชื่อและความศรัทธาในการบรรลุเป้าหมาย ความสงสัยและความคับข้องใจสามารถขัดขวางความก้าวหน้าได้ ในขณะที่ศรัทธาอันแน่วแน่สามารถเคลื่อนภูเขาได้
 • การมองเห็นที่เหนือกว่าความมั่งคั่งทางวัตถุ: เหรียญทองที่ท่วมท้นเป็นสัญลักษณ์ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เป็นเพียงการครอบครองวัตถุเท่านั้น นอกจากนี้ยังแสดงถึงการเติบโตทางวิญญาณและส่วนตัวที่บรรลุผลสำเร็จผ่านการท้าทายและศรัทธา
 • บทเรียนในความยืดหยุ่น: ความท้าทายและความพ่ายแพ้อาจเป็นโอกาสในการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่รางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าในที่สุด
 • ความกตัญญูและการไตร่ตรอง: การสะท้อนของผู้ชายผู้นี้การเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาเองทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้ชื่นชมสิ่งดีๆ ในชีวิตของเรา และเพื่อรับทราบถึงความสำคัญของการตอบแทนความเมตตา
 • คำตอบที่แปลกใหม่: บางครั้งคำตอบของชีวิตก็มาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดและในเวลาที่ไม่คาดคิด เรื่องราวเตือนเราว่าพรมาถึงในวิธีที่เราอาจไม่คาดคิด

“Blessings can come unexpectedly, influenced by our emotions and actions, and underscores the importance of faith and gratitude in life.”

 • Patience and Persistence: The story underscores the importance of patience and persistence in one’s endeavors. Rewards may not come immediately, but they often arrive when you least expect them.
 • Faith and Belief: It highlights the power of belief and faith in achieving one’s goals. Doubt and frustration can hinder progress, while unwavering faith can move mountains.
 • Seeing Beyond Material Wealth: The flood of gold coins symbolizes that true wealth isn’t just about material possessions. It can also represent spiritual and personal growth achieved through challenges and faith.
 • Lessons in Resilience: Challenges and setbacks can be opportunities for growth and transformation, leading to greater rewards in the end.
 • Gratitude and Reflection: The worshipper’s reflection on his own behavior serves as a reminder to appreciate the good in our lives and to acknowledge the importance of reciprocating kindness.
 • Unconventional Answers: Sometimes, life’s answers come in unexpected ways and at unexpected times. The story reminds us that blessings can arrive in ways we might not anticipate.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราว่าพรแห่งชีวิตมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะฝ่าฟันความยากลำบากด้วยความอดทนและความศรัทธาที่ไม่สั่นคลอน และค้นพบว่าการเดินทางนั้นให้รางวัลพอๆ กับจุดหมายปลายทางในที่สุด

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children