สุภาษิตคำพังเพยมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

ที่มาของสำนวน เป็นสำนวนที่มีใช้มานานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย มีความหมายเหมือนกับคำว่า “จับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน” เป็นการละเล่นของคนสมัยโบราณ ที่ใช้ผลมะกอก ขวางให้โดนตัวผู้เล่น ซึ่งผู้เล่นต้องมีอาการคล่องแคล่ว ว่องไว หลบหลีกผลมะกอกได้ จึงไม่โดนปาถูกตัว

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่พูดจาตลบตะแลง กลับกลอก เอาตัวรอดเก่ง รู้จักใช้คำพูดพลิกแพลงเอาตัวรอด จนคนฟังไม่สามารถจับคำพูดได้ทัน เป็นคนปลิ้นปล้อน กะล่อน ไม่มีความจริงใจกับใคร หรือคนที่กลับกลอกไปมา เปลี่ยนไปอย่างนั้นทีอย่างนี้ที จนหาความจริงไม่ได้ เป็นคนที่ไม่สมควรคบหาสมาคมด้วย ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในคำพูดของตัวเอง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

  • คนกะล่อน ปลิ้นปล้อน จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก คนประเภทนี้หากคบเป็นเพื่อน ก็จะได้เรียนรู้ความกะล่อน รู้เล่ห์เหลี่ยม ไว้ป้องกันตัว ไม่เช่นนั้นก็มักจะไม่มีภูมิคุ้มกันคนกะล่อนแบบนี้ได้
  • รำพึงมักพูดตลบตะแลงกลับกลอกอยู่บ่อยๆ จนใครๆ ให้ฉายารำพึงว่า มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก
  • เพราะนายทำตัวเป็นมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูกอย่างนี้ ถึงไม่ค่อยมีใครเชื่อถือเรื่องที่นายพูด
  • คุณต้องจับตาดูพนักงานคนนี้เป็นพิเศษนะ เพราะเขาชอบพูดจากลับกลอก เหมือนมะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก ไว้ใจไม่ได้
  • โคลงสุภาษิตประจำภาพภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้อธิบายว่า “พบพาลพูดพร่ำลิ้น ลมไหว เพ้อพจน์สบถไถล หลอกล้น มะกอกสามตะกร้าไป ปาเปล่า บ่ถูกสักผลพ้น เล่ห์ลิ้นลมพาล”

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube