สุภาษิตคำพังเพยมือถือสาก ปากถือศีล ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยมือถือสาก ปากถือศีล
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. มือถือสาก ปากถือศีล

ความหมายของสุภาษิตมือถือสาก ปากถือศีล

ที่มาของสำนวนนี้คือ เป็นการเปรียบเปรยถึงคนที่ปากพูดแต่เรื่องศีลธรรม แต่ในมือกลับถือสากกะเบือเพื่อจะทำร้ายคนอื่น เป็นข้ออ้าง ข้อแก้ตัว ในการเข้าข้างอกุศล กลบเกลื่อนความไม่ดีของตนเอง เอาไว้ไม่ให้คนอื่นเห็น

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ แสดงตัวให้คนอื่นเห็นว่าตนเป็นคนดีมีศีลธรรม แต่ตนเองกลับประพฤติชั่วเสียเอง หรือคนที่ภายนอกดูประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม แต่การกระทำกลับตรงกันข้าม

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยมือถือสาก ปากถือศีล

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตมือถือสาก ปากถือศีล

  • ลุงข้างบ้านนี่มือถือสากปากถือศีลจริงๆ แกเป็นครูสอนวิชาศีลธรรม แต่ตกเย็นเมาหัวราน้ำทุกวัน
  • วันนี้ประธานคณะได้เรียกประชุมน้องๆนักศึกษาใหม่ เรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบ โดยมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาบอกว่าห้านใส่รองเท้าแตะ ห้ามใส่เสื้อรัดรูปมาเรียน วันต่อมา รุ่นพี่คนนั้นแต่งกายผิดระเบียบมาเรียน รุ่นน้องเลยพูดกันว่าเป็นคนมือถือสากปากถือศีล
  • คนเราต้องปาก ใจ และการกระทำตรงกันนะลูก อย่าทำตัวเป็นคนที่มือถือสากปากถือศีล
  • ทำเป็นว่ากล่าวคนอื่นว่าเป็นพวกไม่มีน้ำใจ ไม่เอื้อเฟื้อ ให้แก่เด็กกับชราเวลาขึ้นรถประจำทาง ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่เคยลุกให้คนอื่นนั่งแบบนี้มันมือถือสาก ปากถือศีลชัดๆ
  • ฉันไม่อยากเข้าฟังวิทยากรคนนี้พูดเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษเลย แกเป็นคนมือถือสากปากถือศีล สวนของแกฉีดยาฆ่าแมลงแทบทุกวัน ฉันเห็นมากับตา

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements