นิทานอีสป เรื่อง “นักโหราศาสตร์กับบ่อน้ำ” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องนักโหราศาสตร์กับบ่อน้ำ ไทย-Eng
X
Advertisements

“นักโหราศาสตร์กับบ่อน้ำ” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและการตระหนักรู้ในตนเอง และการกระทำและพฤติกรรมของเราเป็นภาพสะท้อนของความสามารถของเรา

นิทานอีสปเรื่องนักโหราศาสตร์กับบ่อน้ำ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในหมู่บ้านที่ห่างไกล มีนักโหราศาสตร์ผู้หนึ่งซึ่งรู้จักการทำนายของเขาอาศัยอยู่ เขามักจะเล่าให้ชาวบ้านฟังเกี่ยวกับดวงดาวและอิทธิพลที่มีต่อชีวิตของพวกเขา วันหนึ่ง ขณะที่เดินอยู่บนถนนแคบๆ หมกมุ่นอยู่กับการศึกษาดวงดาว เขาไม่ทันสังเกตบ่อน้ำที่อยู่ข้างหน้าและบังเอิญตกลงไป

Once upon time, In a distant village, there lived an astrologer known for his predictions. He would often tell the villagers about the stars and their influence on their lives. One day, while walking on a narrow road, deeply engrossed in studying the stars, he didn’t notice a well ahead of him and accidentally fell into it.

ชาวบ้านรีบไปที่บ่อน้ำเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขา พวกเขาประหลาดใจที่เห็นนักโหราศาสตร์ชื่อดังติดอยู่ในบ่อน้ำ ด้วยความพยายามอย่างมาก พวกเขาสามารถช่วยนักโหราศาสตร์ได้ ขณะที่เขาถูกดึงออกมา ชาวบ้านคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นเชิงเล่ห์เหลี่ยม “ท่านอ้างว่ารู้อนาคตด้วยการศึกษาดวงดาว แต่ท่านมองไม่เห็นบ่อน้ำที่อยู่ตรงหน้าด้วยซ้ำ!”

The villagers rushed to the well upon hearing his cries for help. They were surprised to see the renowned astrologer trapped in the well. With great effort, they managed to rescue him. As he was pulled out, one of the villagers couldn’t resist making a sly comment, “You claim to know the future by studying the stars, but you couldn’t even see the well right in front of you!”

โหราจารย์รู้สึกถ่อมใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตระหนักถึงสถานการณ์ที่น่าขันของเขา เขาขอบคุณชาวบ้านที่ช่วยชีวิตเขาและออกจากที่เกิดเหตุไปอย่างเงียบๆ ความเย่อหยิ่งและความจองหองของเขาพังทลาย

The astrologer was humbled by the incident and realized the irony of his situation. He thanked the villagers for saving him and quietly left the scene, his pride and arrogance shattered.

นิทานอีสปนักโหราศาสตร์กับบ่อน้ำ

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่า แม้กระทั่งสำหรับคนฉลาด”

  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการตระหนักรู้ในตนเอง: เรื่องราวสอนเราถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการตระหนักรู้ในตนเอง ไม่ว่าเราจะคิดว่าเรามีความรู้หรือทักษะเพียงใด เราควรเปิดใจรับข้อจำกัดของเราและถ่อมตัวเมื่อเผชิญกับความผิดพลาดของเรา
  • การกระทำสำคัญกว่าคำพูด: นักโหราศาสตร์ที่ตกลงไปในบ่อน้ำได้เน้นให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคำกล่าวอ้างของเขาในการทำนายอนาคตกับการที่เขามองไม่เห็นสิ่งกีดขวางทางกายภาพที่อยู่ตรงหน้าเขา เป็นการเตือนใจว่าการกระทำและพฤติกรรมของเราเป็นภาพสะท้อนของความสามารถของเราอย่างแท้จริง
  • การเรียนรู้จากความผิดพลาด: ความผิดพลาดและประสบการณ์ที่อ่อนน้อมถ่อมตนสามารถเป็นครูที่มีค่าได้ พวกเขาช่วยให้เราเติบโตและมีสติมากขึ้นในการกระทำและทัศนคติของเรา
  • การสร้างสมดุลระหว่างความรู้และการปฏิบัติจริง: แม้ว่าความรู้และความเชี่ยวชาญจะมีค่า แต่ก็ควรสมดุลกับการปฏิบัติจริงและการตระหนักถึงช่วงเวลาปัจจุบัน

“Humility is a valuable lesson, even for the wise.”

  • Humility and self-awareness: The story teaches us the importance of humility and self-awareness. No matter how knowledgeable or skilled we think we are, we should remain open to our limitations and be humble in the face of our mistakes.
  • Actions speak louder than words: The astrologer’s fall into the well highlighted the contrast between his claims of foreseeing the future and his inability to see a physical obstacle right in front of him. It’s a reminder that our actions and behaviors are a true reflection of our abilities.
  • Learning from mistakes: Mistakes and humbling experiences can be valuable teachers. They help us grow and become more mindful of our actions and attitudes.
  • Balancing knowledge and practicality: While knowledge and expertise are valuable, they should be balanced with practicality and awareness of the present moment.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เตือนเราว่าความอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จักตนเอง และความสามารถในการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในการปลูกฝัง นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติจริงและยึดหลักปฏิบัติ แม้กระทั่งสำหรับผู้ที่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements