นิทานอีสป เรื่อง “หงส์กับห่าน” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องหงส์กับห่าน ไทย-Eng

“หงส์กับห่าน” เป็นนิทานอีสปที่เล่าถึงหงส์ตัวหนึ่งช่วยห่านเพื่อนของมันจากความตายด้วยพลังแห่งเสียงของดนตรี พลังพิเศษของดนตรีในการหลีกเลี่ยงอันตรายและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

นิทานอีสปเรื่องหงส์กับห่าน

ในสวรรค์ริมทะเลสาบอันเงียบสงบ หงส์ผู้สง่างามและห่านใช้ชีวิตร่วมกันอย่างกลมกลืน วันเวลาของพวกมันเต็มไปด้วยความเงียบสงบ ล่องลอยอย่างเกียจคร้านบนผืนน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับ และอาบแดดท่ามกลางแสงแดดอันอบอุ่น หงส์ซึ่งมีขนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนั้นขึ้นชื่อในด้านความงามอันน่าทึ่ง ในขณะที่ห่านนั้นขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่ใจดีและอ่อนโยน

In a serene lakeside haven, a graceful swan and a humble goose shared their days in harmony. Their days were filled with tranquility, floating lazily on the glistening water and basking in the warm sunlight. The swan, with its snowy plumage, was renowned for its breathtaking beauty, while the goose was known for its kind and gentle nature.

เย็นแห่งโชคชะตาวันหนึ่ง ขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ภัยคุกคามอันอันตรายก็ปรากฏออกมาจากเงามืด สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ดวงตาเป็นประกายด้วยความหิวโหย พุ่งเข้ามาหาคู่ที่สงบสุขอย่างเงียบๆ หงส์และห่านไม่รู้ถึงอันตรายที่ซุ่มซ่อน ยังคงเหินข้ามผืนน้ำ หลงอยู่ในโลกของตัวเอง

One fateful evening, as the sun dipped below the horizon, a dangerous threat emerged from the shadows. A cunning fox, eyes gleaming with hunger, crept silently towards the peaceful pair. The swan and the goose, unaware of the lurking peril, continued to glide across the water, lost in their own world.

ขณะที่สุนัขจิ้งจอกเข้าใกล้ สัญชาตญาณอันแหลมคมของหงส์ก็ตรวจพบอันตรายได้ ด้วยการสะบัดปีกอย่างสง่างาม มันแจ้งเตือนห่านให้ระวังอันตรายที่ใกล้เข้ามา ความตื่นตระหนกแล่นผ่านพวกมัน และตระหนักถึงความอ่อนแอของพวกมัน พวกมันต้องการแผนที่รวดเร็วเพื่อเอาตัวรอด

As the fox closed in, the swan’s sharp instincts detected the danger. With a graceful flick of its wings, it alerted the goose to the approaching peril. Panic surged through them as they realized their vulnerability. They needed a plan, and fast to survive.

หงส์คิดอย่างรวดเร็วจึงหันไปหาเพื่อนที่มันไว้ใจแล้วพูดว่า “เพื่อนรัก เราต้องทำอะไรซักอย่างอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยพวกเราจากนักล่าเจ้าเล่ห์ตัวนี้ ข้ามีของขวัญที่อาจเป็นเพียงความรอดของเรา”

Thinking swiftly, the swan turned to its trusted companion and said, “Dear friend, we must act quickly to save ourselves from this cunning predator. I have a gift that might just be our salvation.”

ด้วยคำพูดนั้น หงส์ก็เริ่มร้องเพลง ท่วงทำนองอันไพเราะจนดูเหมือนสะท้อนผ่านจิตวิญญาณยามค่ำคืน เสียงของมันดังขึ้นเป็นซิมโฟนีแห่งความบริสุทธิ์และความสง่างามที่สะท้อนไปทั่วผืนน้ำอันเงียบสงบ

With those words, the swan began to sing, a melody so hauntingly beautiful that it seemed to echo through the very soul of the night. Its voice soared, a symphony of purity and grace that resonated across the tranquil waters.

สุนัขจิ้งจอกได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะก็หยุดตามทางของมัน ด้วยความหลงใหลในเสียงเพลงอันบริสุทธิ์ มันถูกสะกดจิตชั่วขณะ สัญชาตญาณนักล่าของมันถูกบดบังด้วยความงดงามของท่วงทำนอง

The fox, hearing the mesmerizing song, stopped in its tracks. Enchanted by the ethereal music, it was momentarily transfixed, its predatory instincts dulled by the sheer beauty of the melody.

หงส์และห่านฉวยโอกาสว่ายอย่างรวดเร็วไปยังที่ปลอดภัย โดยมีเสียงเพลงอันไพเราะของหงส์ชี้นำ ในที่สุดสุนัขจิ้งจอกก็หลุดพ้นจากมนต์สะกดและไล่ตาม แต่มันก็สายเกินไป พวกมันทั้งสองเข้าถึงต้นอ้อริมทะเลสาบอย่างปลอดภัยแล้ว เกินกว่าเงื้อมมือของสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์

Seizing the opportunity, the swan and the goose swiftly swam to safety, guided by the swan’s enchanting song. The fox, finally breaking free from the spell, gave chase, but it was too late. The friends had reached the safety of the lakeside reeds, beyond the cunning fox’s grasp.

เพลงของหงส์ไม่เพียงช่วยชีวิตพวกเขาเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าแม้จะเผชิญกับอันตราย พลังแห่งดนตรีและความสามัคคีก็สามารถมีชัยเหนือภัยคุกคามที่มืดมนที่สุดได้

The swan’s song had not only saved their lives but had also shown that even in the face of danger, the power of music and unity could triumph over the darkest of threats.

นิทานอีสปหงส์กับห่าน

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความสามัคคี การคิดอย่างรวดเร็ว และพลังแห่งความงามและศิลปะดนตรีสามารถช่วยเอาชนะความท้าทายที่น่ากลัวที่สุดได้”

  • ความแข็งแกร่งของมิตรภาพ: เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของมิตรภาพและวิธีที่เพื่อนสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันในยามตกอยู่ในอันตราย
  • พลังแห่งดนตรี: ดนตรีมีความสามารถพิเศษในการกระตุ้นอารมณ์และแม้กระทั่งหันเหอันตราย มันเน้นย้ำถึงผลกระทบอันลึกซึ้งของศิลปะต่อชีวิตของเรา
  • การคิดอย่างรวดเร็ว: ในสถานการณ์ที่ท้าทาย การคิดอย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชีวิตรอด ความเฉลียวฉลาดของหงส์ช่วยพวกเขาทั้งสองไว้
  • ความสามัคคีต่อต้านความยากลำบาก: เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามร่วมกัน บุคคลสามารถรวมตัวกันเพื่อเอาชนะความท้าทาย โดยเน้นความสำคัญของการทำงานร่วมกัน
  • ชื่นชมความแตกต่าง: เรื่องราวเฉลิมฉลองความแตกต่างระหว่างหงส์กับห่าน โดยเน้นว่าคุณสมบัติเฉพาะตัวของพวกมันมีส่วนช่วยให้พวกมันอยู่รอดได้อย่างไร

“Unity, quick thinking, and the power of beauty and art can help overcome even the most formidable challenges.”

  • The Strength of Friendship: This story illustrates the strength of friendship and how companions can rely on each other in times of peril.
  • The Power of Music: Music has a unique ability to evoke emotions and even divert danger. It highlights the profound impact of the arts on our lives.
  • Quick Thinking: In challenging situations, thinking quickly and creatively can be the key to survival. The swan’s ingenuity saved them both.
  • Unity Against Adversity: When faced with a common threat, individuals can unite to overcome challenges, emphasizing the importance of working together.
  • Appreciating Differences: The story celebrates the differences between the swan and the goose, highlighting how their unique qualities contributed to their survival.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันลึกซึ้งของความคิดสร้างสรรค์ในสถานการณ์ที่เลวร้าย เรื่องราวนี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของความสามัคคีและศิลปะในการเอาชนะความยากลำบาก

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children