สุภาษิตคำพังเพยสิบแปดมงกุฎ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยสิบแปดมงกุฎ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ส. สิบแปดมงกุฎ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยสิบแปดมงกุฎ

ที่มาของสำนวน ในสมัยหนึ่ง มีนักเลงการพนันพวกหนึ่งซึ่งถือกันว่าเป็นนักเลงใหญ่หรือนักเลงชั้นยอด พวกนี้สักตรามงกุฎ จึงได้ชื่อว่าสิบแปดมงกุฎ หลังจากนั้นใครก็ตามที่เป็นนักเลงการพนัน แม้จะไม่ได้สักตรามงกุฎ ก็เรียกกันว่า สิบแปดมงกุฎ

คำว่า สิบแปดมงกุฎ เดิมทีหมายถึง วานร18มงกุฎ เป็นวานรที่มาจากสองเมืองคือ เมืองขีดขินของสุครีพ และเมืองชมพูของท้าวมหาชมพู วานรสิบแปดมงกุฏนี้แต่เดิมก็คือเทวดา 18 องค์ ที่อาสามาช่วยพระนารายณ์ตอนอวตารมาเป็นพระรามนั้นเอง วานรทั้ง18ตน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยม ปลิ้นปล้อน หลอกลวง กล่าวคือ มิจฉาชีพหรือผู้ที่ทำมาหากินไม่สุจริตโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยสิบแปดมงกุฎ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตสิบแปดมงกุฎ

  • เดี๋ยวนี้ต้องคอยระวังพวกสิบแปดมงกุฎที่อยู่ในคราบของผู้ดี มีเยอะโดยเฉพาะนักธุรกิจจอมปลอม นักการเมืองบางคน ฯลฯ
  • ชาวบ้านพากันไปแจ้งความที่ถูกพวกสิบแปดมงกุฏ หลอกขายรถยนต์ที่แท้เป็นรถที่เคยจมน้ำ รวมมูลค่าเสียหายกว่า 10 ล้านบาท
  • ทุกวันนี้ สิบแปดมงกุฎมิใช่สำนวนที่ใช้เรียกพวกนักเลงพนันเท่านั้น แต่ใช้เรียกพวกมิจฉาชีพทั้งหลาย เป็นสำนวนที่พบเห็นบ่อยมากตามสื่อมวลชนต่างๆ ซิ่งมีความหมายถึงพวกที่ยักยอก ต้มตุ๋น หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อแล้วยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินผู้อื่นมาเป็นของตน
  • ไม่น่าเชื่อเลยรู้จักกันมาตั้งหลายปีจนสนิทกันไม่คิดว่าหล่อนจะเป็นพวกสิบแปดมงกุฎ วางแผนตีสนิทเพื่อขายโฉนดที่ดินปลอมมาตั้งแต่ต้น
  • เธอต้องระวังให้ดีนะ พวกสิบแปดมงกุฎชอบเอาทองปลอมมาล่อให้หลงเชื่อ แล้วแลกเอาทองแท้ของเธอไป

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements