สุภาษิตคำพังเพยน้ำมาปลากินมด นํ้าลดมดกินปลา ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยน้ำมาปลากินมด นํ้าลดมดกินปลา

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ น. น้ำมาปลากินมด นํ้าลดมดกินปลา

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยน้ำมาปลากินมด นํ้าลดมดกินปลา

ที่มาของสำนวน เปรียบถึงเมื่อมีน้ำท่วมมดก็จะจมน้ำและถูกปลากิน แต่หากน้ำแห้งปลาก็จะถูกมดกัดกินได้เช่นกัน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ทีใคร ทีมัน หมายถึงโอกาสของใครคนนั้นก็จะกระทำการได้เปรียบกว่าอีกฝ่าย แต่เมื่อถึงโอกาสของอีกฝ่าย ฝ่ายนั้นก็จะได้เปรียบบ้างเช่นกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยน้ำมาปลากินมด นํ้าลดมดกินปลา

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตน้ำมาปลากินมด นํ้าลดมดกินปลา

  • ในสังคมที่มีแต่การแก่งแย่งแข่งขันกันค่อนข้างสูง ใครได้เปรียบก็จะพยายามตักตวงผลประโยชน์จากอีกฝ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ น้ำมาปลากินมด น้ำลด มดกินปลา ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
  • หลังจากเขาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าในการดูแลงานนี้ ก็เอาแต่กดขี่ข่มเหงคนอื่น ใช้อำนาจในทางที่ผิด ระวังเถอะน้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา ซักวันจะโดนตรวจสอบ
  • เห็นมั๊ยเจ้าเสก ครั้งก่อนแกไปโกงเงินเขา ครั้งนี้เขาแกล้งล้มงานแกจนแทบหมดตัว น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาแท้ๆ
  • การทำธุรกิจเมื่อมีโอกาสได้เปรียบ เสียเปรียบ คนได้เปรียบก็มักจะใช้ประโยชน์จากอีกฝ่าย หรือตักตวงผลประโยชน์ให้มากที่สุด น้ำมาปลากินกินมด น้ำลดมดกินลา เพราะเป็นการทำธุรกิจ คุณธรรมนั้นเก็บไว้ที่วัด ไม่ได้เก็บไว้ในใจคนเหล่านี้ จึงไม่มีการคำนึงถึงความเมตตากรุณาอะไรทั้งนั้น เพราะในอนาคตตนอาจจะตกเป็นผู้เสียเปรียบ ก็อาจจะถูกกระทำไม่ต่างกัน บางรายจึงอาจจะเจ๊ง หมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียว
  • โลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอก ครั้งนี้เราทำเขา ครั้งหน้าเขาก็ทำเราได้เช่นกัน เหมือนที่โบราณเขาว่าไว้น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube