สุภาษิตคำพังเพยติโขนยังไม่ทรงเครื่อง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยติโขนยังไม่ทรงเครื่อง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ติโขนยังไม่ทรงเครื่อง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยติโขนยังไม่ทรงเครื่อง

ที่มาของสำนวน มาจากการแต่งกาย(ทรงเครื่อง)ของนักแสดงโขนมีความสวยงามมาก มีเครื่องประดับต่างๆ ที่สวยงาม มีการร่ายร่ำที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ สำนวนนี้เป็นการเปรียบเปรยถึงการวิจารณ์ติโขน ยังแต่ยังไม่ได้แสดง ยังไม่แต่งกายชุดโขน(ทรงเครื่อง)ด้วยซ้ำ

สำนวนนี้ มักจะพูดเต็มๆ ว่า ติเรือทั้งโกลน ติโขนยังไม่ทรงเครื่อง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ พูดจาว่ากล่าวไปทั้งๆ ที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือตำหนิในสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยยังทำไม่เสร็จสิ้น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยติโขนยังไม่ทรงเครื่อง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตติโขนยังไม่ทรงเครื่อง

  • ผมกำลังสร้างตัว สร้างธุรกิจ ใครจะมาติดติโขนยังไม่ทรงเครื่องก็เรื่องของเขา ผมไม่สนใจ ผมโฟกัสแต่เส้นทางของผมเอง
  • รอให้เขาสร้างทางเสร็จก่อนดีไหม อย่าเพิ่งติเรือทั้งโกลน ติโขนไม่ได้ทรงเครื่อง ว่ามันจะดีหรือไม่ดี
  • ก่อนจะวิจารณ์ใคร ให้รู้จักตัวเขาดีก่อน อย่าติโขนยังไม่ทรงเครื่อง ถ้าไม่อย่างนั้นก็อยู่เงียบๆ ไป
  • นี่คุณอย่าเพิ่งไปตัดสินคู่รักนั้นว่าจะเลิกกัน เขายังอยู่ด้วยกัน อย่าเพิ่งไปติโขนยังไม่ทรงเครื่องเลย เสียเวลาเปล่าๆ
  • อย่าเพิ่ง “ติเรือทั้งโกลน ติโขนยังไม่ทรงเครื่อง” กับละครวันทองที่เพิ่งตอนแรก ข้อด้อยนำวรรณคดีมาเล่าในรูปแบบใหม่

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube