สุภาษิตคำพังเพยวัวเคยขาม้าเคยขี่ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยวัวเคยขาม้าเคยขี่
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ว. วัวเคยขาม้าเคยขี่

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยวัวเคยขาม้าเคยขี่

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงความคุ้นเคยกัน รู้ทีกัน เข้าใจท่วงทำนองของกันและกันเป็นอย่างดี การขี่ม้าหรือขี่วัว ผู้ขี่และพาหนะที่ขี่มักจะคุ้นเคยและรู้ใจกันเป็นอย่างดี ดังปรากฏในวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ว่า “ขุนม้าผูกม้าพาชี เคยขี่ควบขับสำหรับขา” และจากวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่เคยคุ้นกันมาอย่างดี รู้ใจกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่วนมากมักจะนิยมใช้กับคนที่เคยเป็นคู่สามีภรรยากัน หรือชายหญิงที่เคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนแล้ว ซึ่งมักจะเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดี

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยวัวเคยขาม้าเคยขี่

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตวัวเคยขาม้าเคยขี่

  • คนเคยรักกันมาก่อน เคยคบกันอย่างลึกซึ้ง วัวเคยขา ม้าเคยขี่ ย่อมจะรู้นิสัยใจคอกันอย่างดี หากได้กลับไปใกล้ชิด กันอีกครั้ง ก็อาจมีโอกาสกลับไปคืนดีกันได้ แต่หากสามารถปรับตัว ปรับใจให้เป็นเพื่้อนเป็นพี่น้องเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้ ก็จะ เป็นเรื่องที่ดีกว่า เพราะความเป็นมิตรนั้นอยู่ได้นานกว่า การมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
  • ปวีณารู้สึกไม่สบายใจที่สามีของเธอไปงานวันเกิดแฟนเก่า กลัวว่าจะกลับมาคบกันเพราะวัวเคยขาม้าเคยขี่
  • สำนวนวัวเคยขาม้าเคยขี่นั้น โบราณท่านเทียบกับวัวและม้า ซึ่งถ้าเคยขี่เคยนั่งกันมาก่อนแล้ว ย่อมเข้าใจนิสัยและจังหวะจะโคนกันได้เป็นอย่างดี
  • วรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอนพระพันวษาไต่สวนคดีที่ขุนช้างถวายฎีกา ว่า “มึงถือว่าอีวันทองเป็นแม่ตัว ไม่เกรงกลัวเว้โว้ทำโมหันธ์ ไปรับไยไม่ไปในกลางวัน อ้ายแผนพ่อนั้นก็เป็นใจ มันเหมือนวัวเคยขาม้าเคยขี่ ถึงบอกกูว่าดีหาเชื่อไม่ อ้ายช้างมันก็ฟ้องเป็นสองนัย ว่าอ้ายไวยลักแม่ให้บิดา”
  • เธอไม่พอใจที่สามีไปเยี่ยมภรรยาเก่า เพราะอดระแวงไม่ได้ว่า เขาจะคืนดีกันตามประสาวัวเคยขาม้าเคยขี่

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements