สุภาษิตคำพังเพยเบี้ยน้อยหอยน้อย ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเบี้ยน้อยหอยน้อย
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ บ. เบี้ยน้อยหอยน้อย

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเบี้ยน้อยหอยน้อย

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงหอยเบี้ยคือเงินตราในสมัยโบราณ หอยทะเลในกลุ่ม “หอยเบี้ย” หรือที่คนโบราณเรียกว่า “เบี้ยจั่น” ได้ถูกนำมาใช้แทนเงินตราในอดีต ส่วนใหญ่เป็นเบี้ยที่มาจากหมู่เกาะมัลดีฟในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ จากการศึกษาทางด้านโบราณคดี มีรายงานว่า หอยเบี้ยได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประดับ อันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานะทางสังคม และใช้เป็นเงินตราในการแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้ง แต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว การมีเบี้ยน้อยหอยน้อยแสดงว่าเป็นคนที่เงินไม่เยอะ ไม่ได้ร่ำรวย

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การมีเงินน้อย มีเงินไม่มาก หรือมีรายได้ไม่มาก

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเบี้ยน้อยหอยน้อย

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเบี้ยน้อยหอยน้อย

  • การมีเบี้ยน้อยหอยน้อยใช่ว่าเราจะยากจน เรายังพอมีพอกิน อย่างน้อยก็พอเอาตัวรอดไปได้บ้าง รู้จักเก็บรู้จักออมวันหน้าก็ร่ำรวยได้
  • คนเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างผม อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแบบคนอื่นเขาบ้าง ไม่ต้องมาอยู่ห้องเช่าไปวันๆ จะขอกัดฟันสู้ชีวิตอย่างถึงที่สุด
  • การลงทุนแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยก็สามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้น และร่ำรวยขึ้นได้ การเลือกลงทุนที่กับบริษัทดีๆ ใช้เงินไม่มาก ออมเรื่อยๆ สักวันเบี้ยมากหอยมากแน่นอน
  • กระทรวงพณิชน์จัดทำโครงการธงฟ้า เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในราคาประหยัด ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีเบี้ยน้อยหอยน้อย
  • การใช้เงินอย่างฉลาดไม่ฟุ่มเฟือย ถึงจะเบี้ยน้อยหอยน้อย มีเงินไม่มาก ก็สามารถมีชีวิตที่ดีได้ ถ้าเข้าใจการเงิน ใช้อย่างเหมาะสม เหลือออมฉุกเฉิน เก็บอีกส่วนไว้ลงทุน รับรองชีวิตการเงินรุ่งแน่นอน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements