สุภาษิตคำพังเพยเห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึง ช้างเวลาขี้จะมีปริมาณมาก หากคนเราขี้ออกมาจะมีปริมาณน้อยกว่ามาก อะไรที่เล็กกว่าอย่าไปเทียบกับสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือทำได้มากกว่า เพราะจะเกินกำลังของตนเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การกระทำตนเยี่ยงผู้อื่นที่มีฐานะ และความพร้อมมากกว่าเรา โดยที่ไม่ได้คำนึงความสามารถทางการเงินหรือกำลังทรัพย์ของตนเอง หรือเห็นคนอื่นมีฐานะมีอำนาจร่ำรวย ตนเองก็ทำพฤติกรรมเหมือนกัน ทั้งๆ ที่ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง

  • สมศรีมีฐานะยากจน แต่เห็นเพื่อนบ้านใส่สร้อยทองแล้วสวยดูดีมีสง่า สมศรีจึงไปกู้เงินมาซื้อสร้อยทองใส่บ้าง แบบนี้ตรงกับสำนวนไทยที่ว่าเห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง
  • คนที่มีนิสัยทำนองเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างนี้ มักจะไม่รู้สึกพอในสิ่งที่ตนมี เห็นใครมีอะไรมากหรือดีกว่าตนไม่ได้ จะต้องไขว่คว้าหามาครอบครองบ้าง สุดท้ายค่าใช้จ่ายจากนิสัยแบบนี้จะมีมากจนเกินกำลังของตน เกิดภาวะหนี้สินและเข้าสู่ภาวะลำบากในที่สุด
  • คนสมัยนี้มักทำตัวเห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง อยากได้อยากมีเหมือนคนอื่น จนต้องกู้เงินเอามาซื้อของฟุ่มเฟือยเพื่อให้มีหน้ามีตา สุดท้ายไปไม่รอดสักราย
  • สำหรับคนที่ชอบเห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง ควรหันมาพิจารณาความสามารถทางการเงินของตนเอง มีความพอเพียงและความพอใจในสิ่งที่มี ที่เป็น ดังพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
  • สมหญิงเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย จนเธอได้ไปเรียนในเมืองหลวง เพื่อนๆ เธอร่ำรวยสังคมหัวสูง ทำให้เธอต้องพยายามทำตัวรวยตามเพื่อน โดยการขอเงินจากที่บ้านบ่อย จนพ่อแม่เธอต้องขายที่ดินเพื่อให้เธอเอาเงินไปใช้ แต่พ่อแม่ทุกข์ใจว่าอะไรไม่ได้ เพราะลูกสาวต้องการ เข้าสำนวนเห็นช้างขี้ ขี้ตามช้างจริงๆ หวังว่าสักวันเธอคงคิดได้ก่อนสายเกินไป

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements