นิทานอีสป เรื่อง “ชายหนุ่มจอมโอ้อวดกับราชสีห์” ไทย-Eng

นิทานอีสปชายหนุ่มจอมโอ้อวดกับราชสีห์ ไทย-Eng

“ชายหนุ่มจอมโอ้อวดกับราชสีห์” เป็นนิทานอีสปที่เตือนใจเราถึงความกล้าหาญที่แท้จริงแล้วไม่ได้มาจากภายนอก แต่มันอยู่ภายใน และการกระทำต่างๆ นั้น สำคัญกว่าคำพูดเสมอ

นิทานอีสปเรื่องชายหนุ่มจอมโอ้อวดกับราชสีห์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายผู้กล้าหาญและโอ้อวดผู้หนึ่งกำลังท่องไปในป่า คุยโวเรื่องความกล้าหาญและความไม่เกรงกลัวของตน เขาอ้างว่าเขาไม่กลัวสิ่งมีชีวิตใดๆ ในโลก ไม่แม้แต่ราชสีห์ผู้เกรียงไกร

Once upon a time, a brave and boastful man was wandering through the woods, bragging about his courage and fearlessness. He claimed that he was not afraid of any creature in the world, not even the mighty lion.

ขณะที่เขาเดินทางต่อไปเขาได้พบกับสิงโตจริงๆในป่า แทนที่จะแสดงความกล้าหาญอย่างที่เขาโอ้อวด ชายผู้นั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและพยายามวิ่งหนี อย่างไรก็ตาม ราชสีห์ก็จับเขาได้อย่างรวดเร็วและจับเขาไว้แน่นด้วยอุ้งมืออันทรงพลังของมัน

As he continued on his journey, he encountered a real lion in the forest. Instead of showing courage as he had boasted, the man was filled with terror and tried to run away. However, the lion swiftly caught him and held him firmly in its powerful grip.

ชายผู้นั้นตัวสั่นด้วยความกลัว อ้อนวอนราชสีห์ “ได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วย! ข้าแค่โอ้อวด และข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะท้าทายความแข็งแกร่งของเจ้า ตอนนี้ข้าเห็นความโง่เขลาของความเย่อหยิ่งของตัวเองแล้ว หากเจ้าไว้ชีวิตข้า ข้าสัญญาว่าจะถ่อมตัวและไม่โอ้อวดอีก”

The man, trembling with fear, pleaded with the lion, “Please, spare my life! I was only boasting, and I never meant to challenge your strength. I now see the folly of my arrogance. If you spare me, I promise to be humble and never boast again.”

ราชสีห์ฉลาดและมีเมตตาจึงตัดสินใจปล่อยชายคนนั้นไป “วันนี้เจ้าได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าแล้ว” ราชสีห์กล่าว “อย่าโอ้อวดในสิ่งที่เจ้าไม่สามารถมีได้ ความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้มาจากคำพูดที่ว่างเปล่า แต่มาจากการกระทำ”

The lion, wise and merciful, decided to let the man go. “You have learned a valuable lesson today,” said the lion. “Never boast about something you cannot back up. True courage does not come from empty words but from actions.”

ขอบคุณชีวิตใหม่ของเขา ชายผู้นี้เดินจากไปอย่างถ่อมตน โดยได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกล่าวอ้างอย่างกล้าหาญ แต่คือการเผชิญกับความท้าทายด้วยความซื่อสัตย์และความอ่อนน้อมถ่อมตน

Grateful for his new life, the man humbly walked away, having learned that true bravery is not in making bold claims but in facing challenges with integrity and humility.

นิทานอีสปชายหนุ่มกับราชสีห์

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การกล่าวอ้างอย่างกล้าหาญ แต่ในการเผชิญกับความท้าทายด้วยความซื่อสัตย์และความอ่อนน้อมถ่อมตน”

  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนเหนือความเย่อหยิ่ง: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนเหนือความเย่อหยิ่ง การโอ้อวดและการโอ้อวดสามารถนำไปสู่ความอัปยศอดสูและสถานการณ์ที่น่าอับอาย ในขณะที่ความอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ของเรา
  • การกระทำสำคัญกว่าคำพูด: ความโอ้อวดว่างเปล่าของชายผู้นี้ขัดแย้งกับการกระทำที่น่ากลัวของเขาเมื่อเผชิญกับความท้าทายที่แท้จริง เรื่องราวนี้เตือนเราว่าการกระทำของเราควรสอดคล้องกับคำพูดและคำสัญญาของเรา
  • เคารพธรรมชาติ: เรื่องราวแสดงให้เห็นราชสีห์เป็นสัตว์ที่ฉลาดและมีเมตตา มันเตือนให้เราเคารพและชื่นชมโลกธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้น
  • การเรียนรู้จากความผิดพลาด: การที่ชายผู้นี้เผชิญหน้ากับสิงโตได้สอนบทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากความเย่อหยิ่งของเขา โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในพฤติกรรมของเรา

“True courage is not in making bold claims but in facing challenges with integrity and humility.”

  • Humility over arrogance: The story highlights the importance of humility over arrogance. Boasting and bragging can lead to humiliation and embarrassing situations, while humility allows us to learn and grow from our experiences.
  • Actions speak louder than words: The man’s empty boasts were contradicted by his fearful actions when faced with a real challenge. The story reminds us that our actions should align with our words and promises.
  • Respect for nature: The story portrays the lion as a wise and merciful creature. It reminds us to respect and appreciate the natural world and the creatures that inhabit it.
  • Learning from mistakes: The man’s encounter with the lion taught him a valuable lesson about the consequences of his arrogance. It emphasizes the importance of learning from our mistakes and making positive changes in our behavior.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตน คุณค่าของการกระทำของเราเหนือคำพูด และความสำคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรา กระตุ้นให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเคารพ ซื่อสัตย์ และเต็มใจที่จะเติบโตและปรับปรุง

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children