สุภาษิตคำพังเพยขีดเส้นตาย ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยขีดเส้นตาย
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ข. ขีดเส้นตาย

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยขีดเส้นตาย

ที่มาของสำนวน เส้นตายมาจากคำภาษาอังกฤษ deadline ซึ่งแปลตรงตัวว่าเส้นตาย คำนี้ deadline เกิดขึ้นจากเรือนจำมีการขีดเส้นรอบๆเรือนจำ ถ้านักโทษคนไหนออกนอกเส้นนี้ผู้คุมสามารถยิงตายได้ ปัจจุบันเส้นตาย คือกำหนดเวลาล่าสุดที่ต้องทำงานให้เสร็จ หรือกำหนดเวลาที่ต้องส่งงาน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ กำหนดเวลาสุดท้ายให้ หรือกำหนดวัน และเวลาสุดท้ายสำหรับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยขีดเส้นตาย

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตขีดเส้นตาย

  • ตำรวจขีดเส้นตายให้ผู้ขับขี่รถยนต์ ห้ามใช้โทศัพท์มือถือขณะขับรถตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิด
  • โฆษกรัฐบาลจี้ฝ่ายค้าน ทบทวนตัวเองก่อนโทษคนอื่น ชี้การขีดเส้นตายการทำงานของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายค้าน แต่เป็นอำนาจของประชาชน
  • โครงการสร้างห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่นี้ เป็นโครงการใหญ่ผมขีดเส้นตายให้ทุกฝ่ายต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ มิเช่นนั้นบริษัทเราจะต้องชดใช้ค่าเสียหายกว่า 10 ล้านบาท
  • “จงกำหนด เส้นตาย” ในการทำงาน หรือการใช้ชีวิต หากคุณคิดที่จะทำอะไรสักอย่าง แต่ไม่มีการกำหนดเวลา หรือ ขีดเส้นตายให้กับกิจกรรมนั้นๆ บ่อยครั้งที่สิ่งที่คุณตั้งใจจะทำมักจะทำไม่เสร็จ และ มักจะถูกเลื่อนออกไปอยู่เสมอๆ
  • เราสามารถวางแผนงานของตัวเองได้ดีเช่นกัน โดยการขีดเส้นตาย กำหนดเดดไลน์เวลาทำงานให้กับตัวเอง ให้เป็นสิ่งคอยกระตุ้นให้เรามีไฟที่จะทำงานต่างๆ ได้รวดเร็ว เหมือนหลอกตัวเองว่าเดดไลน์ใกล้จะมาถึงแล้วนะ รีบทำงานเดี๋ยวนี้!!

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements