สุภาษิตคำพังเพยเอามือซุกหีบ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเอามือซุกหีบ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ อ. เอามือซุกหีบ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเอามือซุกหีบ

ที่มาของสำนวน หีบในสำนวนนี้หมายถึงหีบอ้อย ที่ใช้สำหรับคั้นน้ำอ้อย เปรียบเปรยถึงคนที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับการหีบอ้อย จะต้องระวังที่จะไม่เข้าไปยุ่งโดยเอามือเข้าไปใกล้ๆ เครื่องหีบ เพราะอาจจะถูกหีบมือแตกได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบากใส่ตัวโดยที่ตนไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะทำให้ได้รับอันตราย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเอามือซุกหีบ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเอามือซุกหีบ

  • เขากำลังประท้วงกันอยู่ตรงหน้าที่ทำงาน เธอก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาด้วย จะไปร่วมกับเขาทำไม เอามือซุกหีบแท้ๆ เลยเธอนี่
  • เวลาที่เห็นคนมีปัญหากัน ทะเลาะกัน ก็อย่าเข้าไปดูอยู่ใกล้ๆ บางคนเห็นคนทะเลาะกัน ก็พยายามไปมุง ไปสังเกตการณ์ใกล้ๆ เพื่อจะดูว่าเขาจะทำอะไร อยากจะอยู่ในเหตุการณ์แบบเหมือนจริง หลายครั้งที่อาจโดนลูกหลงไปด้วย อยู่ๆ ก็หาเรื่องใส่ตัว เอามือซุกหีบ ถ้าอยู่ห่างๆ ก็ปลอดภัยแล้ว
  • เขากำลังยกพวกตีกัน เธอจะไปช่วยพวกเขาทำไม ซวยไปด้วยเลย เอามือซุกหีบแท้ๆ
  • ถ้าไม่มีความรู้ในการลงทุนก็อย่าเพิ่งเอามือซุกหีบ เพราะตลาดสามารถเอาเงินคุณไปได้ทุกเมื่อ
  • ไม่อยากให้ชีวิตเดือดร้อน อย่ารนไปช่วยเหลือคนอื่น ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ยังไม่ได้ดี ไม่ได้สบาย ยังลำบากอยู่ แบบนี้มันจะเหมือนกับเอามือซุกหีบ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements