นิทานอีสป เรื่อง “จิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับคนตัดไม้” ไทย-Eng

นิทานอีสปจิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับคนตัดไม้ ไทย-Eng
X
Advertisements

“จิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับคนตัดไม้” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการหลอกลวง คำมั่นสัญญาที่เกินจริง ย่อมไม่มีจริงในโลก ในทางกลับกันการทำงานหนักกับงานที่ดี ย่อมส่งผลดีต่อชีวิต ชีวิตจริงไม่มีทางลัด

นิทานอีสปเรื่องจิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับคนตัดไม้

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังเดินเตร็ดเตร่อยู่ในป่า เมื่อมันได้พบกับคนตัดไม้ คนตัดไม้แบกฟ่อนไม้ไว้บนหลัง ดูเหนื่อยจากการทำงาน สุนัขจิ้งจอกซึ่งมีไหวพริบและมีไหวพริบจึงตัดสินใจเข้าหาคนตัดไม้และพูดคุยกับเขา

Once upon a time, a fox was wandering through the forest when he came across a woodman. The woodman was carrying a bundle of sticks on his back and seemed tired from his work. The fox, being cunning and quick-witted, decided to approach the woodman and engage him in conversation.

สุนัขจิ้งจอกถามคนตัดไม้ว่าทำไมเขาถึงแบกของหนักเช่นนี้ คนตัดไม้อธิบายว่าเขาต้องการไม้เพื่อจุดไฟและหาเลี้ยงชีพ สุนัขจิ้งจอกรู้สึกทึ่งกับคำตอบของคนตัดไม้ จึงคิดแผนอันชาญฉลาดขึ้นมา

The fox asked the woodman why he was carrying such a heavy load. The woodman explained that he needed the sticks to fuel his fire and earn a living. Intrigued by the woodman’s answer, the fox came up with a clever plan.

สุนัขจิ้งจอกพูดกับคนตัดไม้ว่า “ถ้าเจ้าทิ้งไม้ที่บรรทุกมาและตามข้ามา ข้าจะพาคุณไปหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ในป่า เจ้าจะได้ไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไป” คนตัดไม้ที่ถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาเรื่องความมั่งคั่งและชีวิตที่ง่ายขึ้น จึงตกลงตามข้อเสนอของสุนัขจิ้งจอก

The fox said to the woodman, “If you throw your load of sticks away and follow me, I will lead you to a hidden treasure in the forest. You won’t have to work so hard anymore.” The woodman, enticed by the promise of wealth and an easier life, agreed to the fox’s proposition.

ขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่า สุนัขจิ้งจอกก็พาคนตัดไม้เป็นวงกลม หลอกให้เขาเชื่อว่าพวกเขาเข้าใกล้สมบัติมากขึ้น หลังจากนั้นไม่นาน คนตัดไม้ก็ตระหนักว่าเขาถูกจิ้งจอกเจ้าเล่ห์หลอก เขาสูญเสียไม้เท้า และเสียเวลาไปกับการทำตามสัญญาที่ว่างเปล่า

As they walked deeper into the forest, the fox led the woodman in circles, tricking him into believing they were getting closer to the treasure. After a while, the woodman realized that he had been deceived by the cunning fox. He had lost his load of sticks and wasted his time pursuing an empty promise.

คนตัดไม้ได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าจากการเผชิญหน้าครั้งนี้ เขาตระหนักว่าเขาไม่ควรถูกชักจูงโดยคำสัญญาที่ดูดีเกินจริง การทำงานหนัก และความอุตสาหะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จ และทางลัดมักจะนำไปสู่ความผิดหวังและการสูญเสีย

The woodman learned a valuable lesson from this encounter. He realized that he should not be easily swayed by promises that seem too good to be true. Hard work and perseverance are necessary for success, and shortcuts often lead to disappointment and loss.

นิทานอีสปจิ้งจอกเจ้าเล่ห์กับคนตัดไม้

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การทำงานหนักและความอุตสาหะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ และทางลัดหรือคำสัญญาที่ดูดีเกินจริงสามารถนำไปสู่ความผิดหวังและการสูญเสียได้”

  • ระวังการหลอกลวง เรื่องราวเตือนเราให้ระวังคำสัญญาและข้อเสนอหลอกลวงที่ดูเหมือนจะดีเกินจริง มันเตือนให้เราคิดอย่างมีวิจารณญาณและไม่ถูกชักจูงโดยคำพูดเปล่าๆ หรือสิ่งยั่วยวนจอมปลอม
  • คุณค่าของงานหนักและความอุตสาหะ งานเริ่มต้นของคนตัดไม้ในการแบกท่อนไม้แสดงถึงความทุ่มเทและความทุ่มเทของเขา เรื่องราวนี้กระตุ้นให้เราเห็นคุณค่าของการทำงานหนัก เนื่องจากความสำเร็จมักจะมาจากความพยายามและความอุตสาหะอย่างสม่ำเสมอ
  • อย่าหาทางลัด สุนัขจิ้งจอกเสนอสมบัติที่ซ่อนอยู่เป็นทางลัดที่นำไปสู่ความผิดหวังในที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนเราว่าการใช้ทางลัดหรือพยายามข้ามขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายอาจส่งผลเสียได้
  • ระวังด้วยความไว้ใจ คนตัดไม้ไว้ใจสุนัขจิ้งจอกโดยไม่ถามถึงเจตนาของเขา ซึ่งนำไปสู่การสูญเสีย เรื่องราวนี้เตือนให้เราระมัดระวังเมื่อไว้วางใจผู้อื่นและประเมินแรงจูงใจและความน่าเชื่อถือของพวกเขาก่อนตัดสินใจ

“Hard work and perseverance are key to success, and shortcuts or promises that seem too good to be true can lead to disappointment and loss.”

  • Beware of deceit: The story warns us to be cautious of deceitful promises and offers that appear too good to be true. It reminds us to think critically and not be easily swayed by empty words or false allure.
  • Value hard work and perseverance: The woodman’s initial task of carrying the load of sticks represented his hard work and dedication. The story encourages us to value the importance of hard work, as success often comes through consistent effort and perseverance.
  • Don’t seek shortcuts: The fox’s offer of a hidden treasure was a shortcut that ultimately led to disappointment. The story teaches us that taking shortcuts or trying to bypass the necessary steps in achieving our goals can have negative consequences.
  • Be cautious with trust: The woodman trusted the fox without questioning his intentions, which led to his loss. The story reminds us to be cautious when placing our trust in others and to evaluate their motives and credibility before making decisions.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ระแวดระวัง เห็นคุณค่าของการทำงานหนัก หลีกเลี่ยงทางลัด และระมัดระวังเมื่อไว้วางใจ โดยน้อมรับคำสอนเหล่านี้ เราสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ก้าวผ่านความท้าทายของชีวิต และมุ่งไปสู่ความสำเร็จและความสมหวังอย่างแท้จริง

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements