สุภาษิตคำพังเพยโค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยโค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยโค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการตัดต้นกล้วย ถ้าจะตัดไม่ให้กล้วยขึ้นมาอีก ก็ต้องขุดหน่อทิ้งด้วย มิฉะนั้นหน่อกล้วยจะงอกขึ้นเป็นต้นใหม่

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ถ้าจะกำจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้หมดสิ้น ต้องไม่ให้เหลือเชื้อที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้

มีสํานวนเต็มคือ “โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก” หมายถึงการกำจัดศัตรูนั้น ต้องกำจัดให้หมดสิ้นไปจริงๆ ไม่ให้เหลือผู้สืบทอดหรือผู้ที่จะกลับมาเป็นศัตรูได้อีก ใช้กับการฆ่าและกับการหน้าที่การงาน ธุรกิจ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยโค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตโค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ

  • โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ การที่จะปราบศัตรูให้หมดสิ้น ก็ต้องกำจัดให้หมดทั้งตระกูล ไม่เหลือผู้สืบเชื้อสายไว้
  • พวกค้ายาเสพติดมันทำกันเป็นขบวนการขนาดใหญ่ หากคิดจะกวาดล้างก็ต้องเอาให้สิ้นซาก ถึงต้นตอผู้บงการและพรรคพวกทั้งหมด เหมือนโค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ
  • โคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บทหนึ่งว่า “การโค่นกล้วยอย่าไว้ หน่อแนม มักจะเสือกแทรกแซม สืบเหง้า โค่นพาลพวกโกงแกม กุดโคตร มันเฮย จึ่งจักสูญเสื่อมเค้า เงื่อนเสี้ยนศัตรู”
  • โลกทุนนิยม โลกธุรกิจ เวลาจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งต้องตัดคู่แข่งแบบโค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ แม้ฟังดูโหดร้ายแต่โลกเราไม่ได้หมุนด้วยความสวยงาม
  • ตระกูลมาเฟียอิตาลี ถ้าคิดจะกำราบใครก็ต้องเหมือนโค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ไม่ให้ทีหลังจะกลับมาทำร้ายตระกูลพวกเขาได้อีก นี่แหละเป็นหนทางเอาตัวรอดในวงการนี้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube