สุภาษิตคำพังเพยในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ น. ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

ที่มาของสำนวน ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เป็นการเปรียบเปรยถึงพื้นที่หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลามากมาย ในนาก็มีข้าวอย่างเหลือเฟือ ตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรา

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนไม่อดอยากปากแห้ง โดยเทียบได้กับในแหล่งน้ำทุกที่มีปลาให้จับเป็นอาหารและในนาก็มีข้าวอุดมสมบูรณ์

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตในน้ำมีปลา ในนามีข้าว

  • เมื่อพูดถึงประเทศไทยของเราก็เพราะว่าเมืองไทยของเรานั้นเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอสำหรับการบริโภคในประเทศและยังเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย เรียกได้ว่าเมืองไทยของเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกเลยทีเดียว เรียกได้ว่าประเทศไทยในน้ำมีปลา ในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์
  • ตาพุยอาศัยอยู่ในชนบท ทุกวันตาพุยจะออกไปหาปลาในหนองมาทำอาหาร ไปไม่นานก็ได้ปลากลับมาแล้ว เพราะพื้นที่แถบนี้อุดมสมบูรณ์มาก ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
  • ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เป็นคำที่ใช้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ว่าถ้าในน้ำยังมีปลาในนายังมีข้าว ความเป็นอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องลำบาก หากนำเอาแง่คิดนี้มามองโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะสภาพของปลาในน้ำก็สร้างความน่าเป็นห่วงยิ่งนัก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ทั้งนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญต่างก็คาดการณ์ว่าโลกอาจไม่สามารถหาอาหารจากทะเลได้ภายในไม่กี่ทศวรรษ
  • เปิดโครงการ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต ปีใหม่ เป็นการฟื้นฟู สิ่งมีชีวิต คืนสู่ธรรมชาติ ด้วยเกษตรอินทรีย์ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  • ในน้ำมีปลา ในนามีข้าวท้องทุ่งเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ยิ่งนัก เป็นเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา มีฤดูกาลที่ชวนรื่นรมย์และสู้ทนเป็นที่สุด บางคราก็เป็นสนามเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยพื้นที่อันไพศาลรองรับให้จินตนาการของเราได้ กรีดกรายและโบยบินไปอย่างเสรี

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube