สุภาษิตคำพังเพยคนดีผีคุ้ม ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยคนดีผีคุ้ม
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. คนดีผีคุ้ม

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคนดีผีคุ้ม

ที่มาของสำนวน มาจากคนไทยเชื่อว่า ในตัวบุคคลแต่ละคนจะมีผีหรือเทวดาประจำตัวคอยคุ้มครองปกป้องอันตรายให้ ถ้าหากไม่ใช่เป็นเพราะกรรมเก่าที่เคยทำไว้ หรือเพราะเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนตามมาทันแล้ว หากเกิดภัยอันตรายใดๆ ขึ้นแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติดี ผีหรือเทวดาประจำตัวก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายเหล่านั้น หรือถ้าเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ถึงจะถูกคนอื่นทำร้ายหรือกลั่นแกล้งก็จะไม่เป็นอันตรายใดๆ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนทำดีเทวดาย่อมคุ้มครอง คนทำดีเมื่อถึงคราวมีเหตุการณ์คับขัน แม้เทวดาหรือผีสางก็จะมาช่วยปัดเป่า คุ้มครอง มักใช้เข้าคู่กับคนร้ายตายขุมว่า คนดีผีคุ้ม คนร้ายตายขุม สำนวนนี้มีความหมายคล้ายกับ คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยคนดีผีคุ้ม

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตคนดีผีคุ้ม

  • คนที่ทำความดี คิดดีต่อผู้อื่นถึงจะไม่เห็นผลที่ตามมาทันทีแต่เป็นการกระทำของคนที่มีจิตใต้สำนึกที่บริสุทธิ์และจริงใจ หากทำความดีบ่อย ๆ สม่ำเสมอ จะทำให้ผลของการทำความดีนั้นส่งผลที่ดีต่อชีวิตดังกับคนดีผีคุ้ม
  • ตำรวจคนนี้ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีบกพร่อง ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เสมอ ปราบโจรผู้ร้ายอย่ากล้าหาญ จนพลาดโดนยิงแต่รอดมาได้ คนดีผีคุ้มจริงๆ
  • นี่แหละนะที่เขาว่า คนดีผีคุ้ม ผู้ใหญ่บ้านคนดีอันเป็นที่รักของชาวบ้าน รถชนยับซะขนาดนั้นเป็นใครก็ว่าไม่รอด แต่นี่นายกลับมีแค่รอยฟกช้ำเท่านั้นเอง
  • อย่าเป็นห่วงลูกจนเกินไปเลย ลูกเราเป็นคนดี คนดีผีคุ้ม เป็นกังวลมากเดี๋ยวจะไม่สบายเปล่าๆ
  • ผมเชื่อเสมอว่าถ้าเราเป็นคนดีผีคุ้มครองเสมอ อย่างน้อยการทำความดีก็เป็นสิ่งที่ดีและสบายใจกว่าทำสิ่งที่ไม่ดีเยอะ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements