สุภาษิตคำพังเพยฆ่าช้างเอางา ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยฆ่าช้างเอางา

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ฆ. ฆ่าช้างเอางา

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยฆ่าช้างเอางา

ที่มาของสำนวน เป็นการเปรียบเปรยกับการการฆ่าช้างที่มีคุณค่ามากมายเป็นสัตว์มงคล คู่บ้านคู่เมือง เพียงเพื่อต้องการงาไปขายหรือทำเครื่องประดับถึงกับต้องฆ่าช้าง

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ทำลายของใหญ่เพื่อให้ได้ของเล็กน้อยซึ่งไม่คุ้มค่ากัน หรือการทำลายสิ่งที่ใหญ่โตหรือมีค่ามาก เพื่อให้ได้ของที่มีค่าน้อยไปเป็นประโยชน์ของตัวเอง โดยไม่คิดว่าสมควรหรือไม่

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยฆ่าช้างเอางา

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตฆ่าช้างเอางา

  • เพียงเพื่อต้องการพื้นที่ปลูกข้าวโพด ชาวบ้านถึงทำการเผาป่า ทำให้ไฟลุกลามทำลายป่าเสียหายไปหลายร้อยไร่ ตรงกับสำนวนไทยที่ว่าฆ่าช้างเอางา
  • โจรสมัยนี้โหดเหี้ยมเพียงแค่ต้องการขโมยทรัพย์สิน ถึงกับต้องฆ่าเจ้าทรัพย์ ไม่นึกถึงบาปบุญกันเลย เหมือนกับฆ่าช้างเอางาชัดๆ
  • ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว งาช้างเป็นสิ่งมีค่า นิยมนำไปทำเครื่องประดับ หรือของใช้ต่างๆ จึงทำให้งาช้างเป็นที่ต้องการ ทำให้ต้องมี การฆ่าช้าง การล่าช้าง นอกจากช้างแล้วก็ยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่คล้ายกัน เช่น อุ้งตีนหมี การฆ่าหมีเพื่อเอาอุ้งตีน คนจีนนิยมกิน กันมาก
  • นี่คุณลงทุนซื้อน้ำชาเขียวยี่ห้อดังมาแจกให้คนอื่นกินฟรี เพื่อจะเอาแค่ฝาไปชิงโชครางวัลเที่ยวญี่ปุ่นฟรีเนี่ยนะ เหมือนฆ่าช้างเอางา จะคุ้มกับที่เสียไปหรือเปล่า
  • การจับปลาด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตปลา ก็เปรียบได้กับ การฆ่าช้างเอางา เช่นกัน เพื่อจะจับปลาตัวใหญ่ๆ ไม่กี่ตัว แต่การช็อตด้วย ไฟฟ้าก็ทำให้ปลาเล็ก ปลาน้อยตายไปด้วย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube