สุภาษิตคำพังเพยคบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยคบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

ที่มาของสำนวนนี้คือ คนโบราณที่สอนในเรื่องการคบคน โดยดูจากโหงวเฮ้งหน้าตาว่าเป็นคนประเภทไหน แบบไหนตามความเชื่อต่างๆ ว่าคนหน้าตาแบบนี้จะนิสัยแบบไหน เปรียบเหมือนกับการเลือกซื้อผ้าให้ดูเนื้อ เนื้อผ้าต้องแน่น ต้องดี การทอต้องปราณีต ผ้านั้นๆ จะมีคุณภาพนั่นเอง

แต่สมัยนี้การจะตัดสินคนจากภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่ได้แล้ว เราต้องดูจากภายในนิสัยใจคอด้วย

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  “คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ” คือ จะคบเพื่อนหรือจะคบกับใคร หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเสมอ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยคบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตคบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

  • เข้าไปเรียนกรุงเทพก็เลือกคบเพื่อนหน่อยนะลูก จำไว้นะว่าลูกคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จะได้มีแต่เพื่อนดีๆ
  • จะรักใครชอบใครพ่อไม่ห้ามหรอกลูก แต่ต้องดูให้ดี อย่าดูแต่ภายนอก เหมือนที่โบราณท่านว่าไว้ว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จำไว้นะลูก
  • จะรักใครชอบใครพ่อไม่ห้ามหรอกลูก แต่ต้องดูให้ดี อย่าดูแต่ภายนอก เหมือนที่โบราณท่านว่าไว้ว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จำไว้นะลูก
  • จะคบใครก็ดูให้ดีก่อนนะ อย่างที่ผู้ใหญ่บอกคบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ คนในสังคมสมัยนี้อันตรายไว้ใจไม่ได้
  • เคยเตือนสมชายแล้วว่าคบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ อย่าไว้ใจใครง่ายๆ สุดท้ายก็โดนโกงจนได้ เฮ้อ! ทั้งๆ ที่เตือนเขาแล้วนะ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube