สุภาษิตคำพังเพยมะนาวไม่มีน้ำ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยมะนาวไม่มีน้ำ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. มะนาวไม่มีน้ำ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมะนาวไม่มีน้ำ

ที่มาของสำนวน ที่มานั้นมาจากการเปรียบเทียบมะนาวกับการพูดสั้นๆ ไม่มีหางเสียง โดยปกติเราจะใช้น้ำมะนาวที่เราใช้ในการปรุงอาหาร แต่จะมีมะนาวบางลูกที่พอจะใช้งานจริงเวลาบีบกลับไม่มีน้ำมะนาวออกมา ทำให้ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะนำมาปรุงรสอาหารได้ การพูดก็เหมือนกันถ้าพูดดี ไพเราะ มีสาระก็น่าฟัง แต่ถ้าพูดแบบห้วนๆ พูดจาแข็งกระด้างไม่มีความนุ่มนวล ไม่ไพเราะ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะฟังเหมือนกัน เปรียบเสมือนมะนาวที่ไม่มีน้ำ จะบีบจะคั้นอย่างไรน้ำก็ไม่ออกมาให้ใช้ประโยชน์ได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ลักษณะการพูดที่พูดห้วนๆ ไม่ไพเราะ ไม่น่าฟัง พูดจาแข็งกระด้างไม่มีความนุ่มนวล หรือพูดตรงไปตรงมาจนคนฟังอาจจะรับไม่ได้

นิยมใช้กับคนที่ชอบพูดอะไรห้วนๆ พูดแข็งๆ พูดจาไม่มีหางเสียงหรือพูดจาไม่อ่อนหวาน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยมะนาวไม่มีน้ำ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตมะนาวไม่มีน้ำ

  • นายดูผู้หญิงคนนี้ซิ สวยเสียเปล่าแต่พูดจามะนาวไม่มีน้ำเลย เป็นผู้หญิงที่ห้าวเสียจริง ไม่ใช่กุลสตรีเลย
  • ถ้าเธอจะมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่น แต่พูดจามะนาวไม่มีน้ำแบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเธอหรอก
  • เป็นผู้ชายจะไปจีบสาวก็อย่าพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำ เดียวสาวๆ เขากลัวหมด ให้พูดแบบหวานๆ บ้าง
  • เขาไม่เป็นที่รักที่โปรดปรานของผู้ใหญ่ เพราะเขาเป็นคนที่ชอบพูดจาห้วนๆ กระโชกโฮกฮาก แบบมะนาวไม่มีน้ำ
  • คนที่พูดมะนาวไม่มีน้ำอาจจะขาดทักษะในการสื่อสาร ซึ่งของแบบนี้มันเรียนรู้กันได้ ลองศึกษาการพูดการเข้าสังคมดูบ้าง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements