สุภาษิตคำพังเพยเคียงบ่าเคียงไหล่ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเคียงบ่าเคียงไหล่
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. เคียงบ่าเคียงไหล่

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเคียงบ่าเคียงไหล่

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงบ่ากับไหล่อยู่ใกล้เคียงกันมากแทบจะแยกกันไม่ออกเลยว่าตรงไหนบ่าตรงไหนไหล่ แสดงว่ามันอยู่ใกล้เคียงกันมากๆ หรืออยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากๆ จนเราจำแนกแยกแยะไม่ออก ถ้าได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมใดๆ ก็ตาม ทั้งบ่า และไหล่ก็จะได้รับผลกระทบเหล่านั้นเท่าๆ กันไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้รับผลกระทบไปมากกว่ากันนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ มีฐานะเสมอกัน ทัดเทียมกัน หรืออยู่ในระดับเดียวกัน ร่วมสุข ร่วมทุกข์หรือร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน

บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีฐานะเสมอกัน ทัดเทียมกันหรืออยู่ในระดับเดียวกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการอยู่อย่างใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างไม่ยอมแตกแยกกัน ทำอะไรก็ทำร่วมกัน ไปไหนก็ไปด้วยกัน เรียกว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ฉะนั้นบุคคลที่เคียงบ่าเคียงไหล่กัน ย่อมได้รับผลกระทบจากสิ่งต่างๆ ร่วมกัน กล่าวคือถ้ามีความสุขก็จะมีความสุขด้วยกัน หรือถ้าหากได้รับความทุกข์ก็จะมีความทุกข์ร่วมกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเคียงบ่าเคียงไหล่

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเคียงบ่าเคียงไหล่

  • แด่สหายที่รักที่รบเคียงบ่าเคียงไหล่ข้าพเจ้าในสงครามยูเครน ข้าพเจ้าพร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินแม่จากผู้รุกรานรัสเซีย พวกมันจะไม่ได้อะไรไปแม่แต่เศษเสี้ยวของแผ่นดิน ที่ข้าพเจ้าจะให้พวกมันก็คือเลือดเนื้อของพวกเราและพวกมัน
  • บ่าวสาวคู่นี้เขาเป็นเพื่อนเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่ยังเด็ก ผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาด้วยกัน ทำให้เขาทั้งคู่รักกันได้ขนาดนี้
  • นักการเมืองกับมวลมหาประชาชนได้ร่วมกันออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบจากรัฐบาล นอนกลางดินกินกลางถนน สู้แดดสู้ฝนอดทนต่อความหนาวเหน็บมาด้วยกัน อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย การร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันเยี่ยงนี้ เป็นที่น่าชื่นชมยกย่องชมเชยอย่างมากๆ
  • เราอยู่ด้วยกันมานาน ผ่านทุกข์ผ่านสุขมาก็เยอะ คุณไม่ต้องกลัว ผมจะอยู่ต่อสู้ เคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนก็ตาม
  • บริษัทของเราเกือบจะล้มละลายแล้ว ก็มีผมกับประธานนี่แหละ ที่อยู่สู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอด จนบริษัทกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ผมขอขอบคุณมากจริงๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements