สุภาษิตคำพังเพยบ่นออดเป็นมอดกัดไม้ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยบ่นออดเป็นมอดกัดไม้

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ บ. บ่นออดเป็นมอดกัดไม้

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยบ่นออดเป็นมอดกัดไม้

ที่มาของสำนวน มาจากมอดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ ที่เกิดในเนื้อไม้ และกัดกินเนื้อไม้ เช่น เสาเรือน ฝาเรือน ขณะกัดกินเนื้อไม้ได้ยินเสียงออดๆ จึงเอาเสียงที่เกิดจากมอดกัดไม้มาเปรียบ พูดว่าบ่นเป็นมอดกัดไม้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนบ่นเสียงเบา บ่นพึมพำเสียงอยู่แค่ริมปาก ดังออดแอดๆ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยบ่นออดเป็นมอดกัดไม้

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตบ่นออดเป็นมอดกัดไม้

  • นี่คุณบ่นอะไรของคุณ บ่นออดเป็นมอดกัดไม้อยู่คนเดียว คุยกับใครคุยกับคนหรือบ่นกับผี!?
  • เขาและครอบครัวได้วางโปรแกรมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันในอาทิตย์หน้า แต่บังเอิญบริษัทมีงานสำคัญทำให้เขาต้องพลาด อดไปเที่ยวกับครอบครัว ก็เลยได้แต่บ่นออดเป็นมอดกัดไม้ไม่หยุด
  • ทำการทำงานอย่าบ่นออดเป็นมอดกัดไม้ นอกจากจะสร้างพลังงานลบให้ผู้อื่นแล้ว ยังสร้างให้ตนเองอีกด้วย ถ้าทำงานไม่มีความสุขแล้วจะมีแรงทำไหม?
  • เป็นผู้ชายเสียเปล่าฉันแค่ขอแรงช่วยขนของย้ายบ้านนิดหน่อย ก็บ่นออดเป็นมอดกัดไม้เสียแล้ว
  • ถ้ายังบ่นออดเป็นมอดกัดไม้อยู่แบบนี้ ก็เชิญบ่นคนเดียว แต่ไปบ่นไกลๆ หน่อย รำคาญ นึกว่าได้ยินเสียผีบ่น!!!

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube