นิทานอีสป เรื่อง “อินทรีผู้ทรหดกับลูกธนู” ไทย-Eng

นิทานอีสปอินทรีผู้ทรหดกับลูกธนู ไทย-Eng

“อินทรีผู้ทรหดกับลูกธนู” นิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับปลูกฝังความยืดหยุ่น ความกล้าหาญ อดทน และความรู้สึกของความเข้มแข็งภายในได้โดยการสะท้อนคำสอนของเรื่องราว เป็นแรงบันดาลใจให้เราเผชิญความท้าทายแบบตัวต่อตัว ทะยานเหนือข้อจำกัด และเปิดรับอิสระในการไล่ตามความฝัน

นิทานอีสปเรื่องอินทรีผู้ทรหดกับลูกธนู

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในท้องนภาอันกว้างใหญ่ นกอินทรีผู้สง่างามตัวหนึ่งบินขึ้นด้วยความสง่างามและพละกำลัง มันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและเสรีภาพ เป็นที่ชื่นชมของทุกคนที่ได้เห็นการบินของมัน ดวงตาอันแหลมคมของนกอินทรีสามารถจับจ้องได้แม้การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยบนพื้นเบื้องล่าง

Once upon a time, In the vast expanse of the sky, a majestic eagle soared with grace and strength. It was a symbol of power and freedom, admired by all who witnessed its flight. The eagle’s sharp eyes could spot even the tiniest movement on the ground below.

วันหนึ่ง ขณะที่นกอินทรีร่อนไปในอากาศ จู่ๆ ลูกธนูก็พุ่งผ่านปีกของมัน นกอินทรีร้องด้วยความเจ็บปวดและล้มลงกับพื้นบินไม่ได้ มันนอนอย่างไร้ประโยชน์และเปราะบาง ปีกอันสง่างามของมันกลับไร้ประโยชน์

One day, as the eagle glided through the air, an arrow suddenly whizzed past, piercing its wing. The eagle shrieked in pain and fell to the ground, unable to fly. It lay helpless and vulnerable, its majestic wings rendered useless.

ขณะที่นกอินทรีนอนอยู่บนพื้น นายพรานก็เข้ามาใกล้ เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและพึงพอใจที่ยิงสำเร็จ เขาโอ้อวดในฝีมือของตนและเล็งที่จะจับนกอินทรีโดยตั้งใจว่าจะเก็บมันไว้เป็นถ้วยรางวัล แต่เมื่อนายพรานเข้ามาใกล้ เขาสังเกตเห็นความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในดวงตาของนกอินทรี

As the eagle lay on the ground, a huntsman approached, filled with pride and satisfaction at his successful shot. He boasted about his skill and aimed to capture the eagle, intending to keep it as a trophy. But as the huntsman approached, he noticed the fierce determination in the eagle’s eyes.

ด้วยพละกำลังและความกล้าหาญที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน นกอินทรีก็ยกปีกที่บาดเจ็บของมันขึ้นและหักลูกธนูออกเป็นสองท่อน มันลอยขึ้นจากพื้นดินและด้วยพลังที่พลุ่งพล่าน ทะยานกลับขึ้นไปบนท้องฟ้า ทิ้งนายพรานผู้ประหลาดใจไว้เบื้องหลัง

With a sudden surge of strength and courage, the eagle raised its injured wing and snapped the arrow in two. It rose from the ground and, with a burst of power, soared back into the sky, leaving the astonished huntsman behind.

นิทานอีสปเรื่องอินทรีผู้ทรหดกับลูกธนู

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความเข้มแข็งและความยืดหยุ่นที่แท้จริงจะถูกเปิดเผยในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความท้าทาย และเราไม่ควรประมาทพลังแห่งความมุ่งมั่น”

  • ความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก: นกอินทรีปฏิเสธที่จะยอมแพ้ต่อความสิ้นหวังและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอาการบาดเจ็บของมันแสดงให้เห็นถึงพลังของความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งภายใน
  • คุณค่าของอิสรภาพ: นกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพและความสามารถในการทะยานเหนือความท้าทาย เรื่องราวนี้เตือนใจให้เราหวงแหนและปกป้องเสรีภาพของเราและอย่ามองข้าม
  • ความสำคัญของความเชื่อในตนเอง: ความเชื่อมั่นในความสามารถของนกอินทรีที่ไม่เปลี่ยนแปลงทำให้สามารถอยู่เหนือข้อจำกัดที่ลูกศรกำหนดได้ มันสอนเราถึงความสำคัญของความมั่นใจในตนเองและความเชื่อมั่นในตัวเอง
  • ชัยชนะเหนือความภาคภูมิใจ: ความทะนงตัวและความปรารถนาที่จะพิชิตของพรานถูกบดบังด้วยจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อของนกอินทรี เรื่องราวนี้เตือนเราถึงอันตรายของความเย่อหยิ่งมากเกินไปและความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตน

“True strength and resilience are revealed in moments of adversity and challenge, and one should never underestimate the power of determination.”

  • Resilience in the face of adversity: The eagle’s refusal to give in to despair and its determination to overcome its injury demonstrates the power of resilience and inner strength.
  • The value of freedom: The eagle symbolizes freedom and the ability to soar above challenges. The story reminds us to cherish and protect our freedom and not to take it for granted.
  • The importance of self-belief: The eagle’s unwavering belief in its own abilities allowed it to rise above the limitations imposed by the arrow. It teaches us the significance of self-confidence and belief in ourselves.
  • Triumph over pride: The huntsman’s pride and desire for conquest were overshadowed by the eagle’s indomitable spirit. The story reminds us of the dangers of excessive pride and the importance of humility.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงพลังของความยืดหยุ่น คุณค่าของอิสรภาพ และความสำคัญของการเชื่อมั่นในตนเอง มันกระตุ้นให้เราอยู่เหนือความทุกข์ยาก ยอมรับจุดแข็งของเรา และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้ดำเนินชีวิตด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและชื่นชมความงามและความยิ่งใหญ่ของโลกรอบตัวเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children