สุภาษิตคำพังเพยศึกเสือเหนือใต้ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยศึกเสือเหนือใต้
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ศ. ศึกเสือเหนือใต้

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยศึกเสือเหนือใต้

ที่มาของสำนวน มาจากการมีศึกสงครามทั้งทางทิศเหนือ และทางทิศใต้ เกิดภาวะสงครามระหว่างประเทศทั้งประเทศที่อยู่รอบชายแดน หรือรอบทุกสารทิศ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การทำสงคราม หรือการใช้กำลังที่เกิดจากความขัดแย้งแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยสันติ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยศึกเสือเหนือใต้

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตศึกเสือเหนือใต้

  • ยามศึกเสือเหนือใต้คนในประเทศต้องสามัคคีกันให้มากที่สุด เพื่อปกป้องแผ่นดินทุกตารางนิ้วของเรา อย่าให้ใครเอามันไปได้ง่ายๆ
  • ทุกประเทศต้องฝึกทหารไว้ให้พร้อมรบยามมีศึกเสือเหนือใต้จะได้ป้องกันบ้านเมือง เพราะแผ่นดินคือมรดกของลูกหลาน อย่าให้ใครมาย่ำยี
  • ในยามที่บ้านเมืองกำลังมีศึกเหนือศึกใต้แบบนี้ คนในชาติก็ไม่ควรที่จะมาทะเลาะกันเอง ควรจะสามัคคีกันไว้
  • ผู้กองเบนเป็นทหารฝีมือดีที่ผ่านศึกเหนือศึกใต้ หลั่งเลือดมานับครั้งไม่ถัวน เป็นทหารทรงคุณค่าของกองทัพและประเทศชาติ
  • เกิดศึกเสือเหนือใต้รอบประเทศอิสราเอล แต่พวกเขาสามารถปกป้องประเทศด้วยความกล้าหาญ สามัคคีและมันสมองชาวยิว ทำให้ศัตรูไม่สามารถเอาชนะความเก่งกาจของประเทศนี้ได้เลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements