สุภาษิตคำพังเพยปีกกล้าขาแข็ง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยปีกกล้าขาแข็ง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. ปีกกล้าขาแข็ง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยปีกกล้าขาแข็ง

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงดั่งนกที่ปีกแข็งแรง พร้อมที่จะโบยบินไปในโลกกว้างด้วยตัวเอง หรือสัตว์ที่โตเต็มที่ มีลำขาที่แข็งแรง สามารถวิ่งหาอาหารหรือหลบหนีศัตรูได้ด้วยตนเองแล้วนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ พึ่งตนเองได้ แต่ใช้ในบริบทตำหนิติเตียนผู้น้อยว่าพอพึ่งตัวเองได้ก็จากไป นิยมนำมาใช้ในความหมายเชิงลบหรือเชิงตำหนิติเตียนทำนองโตแล้ว เก่งแล้ว ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นแล้ว จึงเกิดอาการหยิ่งผยอง ไม่ยอมรับคำแนะนำหรือคำติเตียนจากผู้ใหญ่หรือผู้รู้คนอื่น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยปีกกล้าขาแข็ง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตปีกกล้าขาแข็ง

  • นี่คุณ ลูกเราโตขึ้นมาก ปีกกล้าขาแข็งแล้ว ควรให้เขาเลือกทางเดินชีวิตของเขาเองได้แล้วนะคะ
  • เจ้าบอยน้อยมันไม่ฟังคำแนะนำอะไรจากเราแล้วละครับพี่ มันโตแล้ว ปีกกล้าขาแข็งแล้ว
  • นี่หล่อน พอมีตังค์หน่อย ก็ปีกกล้าขาแข็ง ทำเป็นมองไม่เห็นหัวคนอื่นเลยนะ
  • ทุกคนจำเอาไว้นะ สิ่งที่ครูสอนไปก็เพื่อให้พวกเธอสามารถเอาตัวรอดได้ อยู่ในสังคมที่แก่งแย่งชิงดีกันได้ แต่พวกเธอก็ต้องเป้นคนอ่อนน้อม เชื่อฟังคำของผู้ใหญ่ ไม่ใช่ว่าพอปีกกล้าขาแข็งแล้วจะไม่ยอมรับฟังคำแนะนำจากใคร
  • ถึงบริษัทเราจะเติบโตแข็งแรงในธุรกิจ ปีกกล้าขาแข็งแล้ว แต่เราต้องไม่หลงระเริง หรือลืมบุญคุณคนที่เคยช่วยเหลือเรา และตอบแทนสังคมเสมอ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements