สุภาษิตคำพังเพยคลุกคลีตีโมง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยคลุกคลีตีโมง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ค. คลุกคลีตีโมง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคลุกคลีตีโมง

ที่มาของสำนวน คลุกคลี คือการเข้าใกล้ชิดกัน, มั่วสุมกัน ส่วนคำตีโมง แบ่งออกเป็นสองคำคือ (ตี + โมง = ตีโมง) ตีเป็นคำที่ใช้นับเวลาในตอนกลางคืน และโมงเป็นคำที่ใช้นับเวลาในตอนกลางวัน รวมความว่าคลุกคลีตีโมง ก็คือการเข้าใกล้ชิดสนิทแนบแน่น และอยู่ร่วมกันตลอดเวลาทั้งกลางวัน และกลางคืน ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกัน ทำกิจกรรมอะไรก็ทำร่วมกัน กินนอนด้วยกัน การที่บุคคลเราจะใกล้ชิดสนิทสนมกลมกลืนกันนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีใจรักสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีจิตใจตรงกันรักชอบสิ่งเดียวกัน หรือคล้ายๆกัน หรือมีจุดมุ่งหมาย หรือปณิธานเฉกเช่นเดียวกัน ถึงจะคลุกคลีตีโมงกันได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ มั่วสุม หรืออยู่ร่วมคลุกคลีพัวพันกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา กล่าวคือบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีความเป็นอยู่อย่างอย่างใกล้ชิดสนิทสนมกันตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ทำร่วมกัน ไปไหนก็ไปด้วยกัน กินก็กินร่วมกัน นอนก็นอนร่วมกัน อุปมาเสมือนดั่งว่าได้คลุกคลีตีโมงกันตลอดเวลา

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยคลุกคลีตีโมง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตคลุกคลีตีโมง

  • นี่ลูก หมู่นี้ชักจะเอาใหญ่แล้วนะ ชอบไปคลุกคลีตีโมงกับเจ้าน้อย ลูกก็รู้นี่ว่าเจ้าน้อยนิสัยไม่ดี ตำรวจเขาก็จับตามันอยู่
  • อภิสิทธิ์กับเทพไท อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน มีอุปนิสัยชอบเล่นกีฬาฟุตบอลเหมือนกัน เมื่อถึงเวลาว่างๆเราจะเห็นเด็กทั้งสองคนนี้มาฝึกเล่นฟุตบอลกันอยู่เสมอๆ สรุปแล้วเด็กคู่นี้คลุกคลีตีโมงกันเป็นอย่างมาก
  • คุณคะ ลูกเราคงจะเรียนดีขึ้นนะเทอมนี้ เห็นชอบไปคลุกคลีตีโมงอยู่กับน้องพลอยลูกสาวพี่สายข้างบ้าน น้องพลอยเรียนเก่งมากและนิสัยดีด้วยนะคะ
  • ก็เห็นนาย คลุกคลีตีโมง อยู่กับเขาตลอด จะไม่รู้เลยหรือว่าเขาไปไหนกับใคร
  • การที่มวลมหาประชาชน ออกมาร่วมชุมนุมอยู่พักแรมคืนแรมวัน และกินนอนอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันตลอดเวลา พวกเขาคลุกคลีตีโมงกัน ก็เพื่อทวงคืนประเทศไทยจากรัฐบาลเผด็จการ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements