สุภาษิตคำพังเพยน้ำกลิ้งบนใบบอน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยนํ้ากลิ้งบนใบบอน

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ น. น้ำกลิ้งบนใบบอน / น้ำกลิ้งบนใบบัว

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยน้ำกลิ้งบนใบบอน

ที่มาของสำนวน เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราสามารถพบเห็นได้เมื่อเรานำน้ำหยดลงไปที่บริเวณพื้นผิวของใบบัวจะพบว่าน้ำจะไม่มีการซึมผ่านหรือตกค้างให้ใบบัวเปียก และนอกจากนี้หยดน้ำที่สังเกตเห็นยังไม่ไหลกระจายไปทั่วพื้นผิวของใบบัวแต่หยดน้ำจะมีรูปร่างกลมและกลิ้งไปบริเวณตรงกลางของใบบัวหรือเราจะเรียกได้ว่าปรากฏการณ์นํ้ากลิ้งบนใบบัว

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่มีจิตใจเรรวน ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน พูดจากลับกลอก แก้ตัวไปเรื่อย เหมือนน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบอน จะมีลักษณะเป็นก้อนดิ้นไปดิ้นมา

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยน้ำกลิ้งบนใบบอน

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตน้ำกลิ้งบนใบบอน

  • เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่โอนเงินไปให้น้องสาวที่เรียนอยู่กรุงเทพฯ ผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์น้องสาวก็โทรมาขอเงินอีก บอกว่าจะเอาไปทำรายงาน ทั้งๆที่อาทิตย์ก่อนแม่ก็เพิ่งโอนให้ พอแม่ถามก็พูดกลับไปกลับมาแล้ววางสายไปดื้อๆ จนแม่เอือมระอาทุกครั้งไป
  • จะมีใครที่ไหนให้ความจริงใจกับคุณ เพราะในเมื่อคุณก็โลเล พูดจากลับกลอก เป็นพวกน้ำกลิ้งบนใบบอนเหมือนกัน
  • ตามหลักธรรมะ คนที่มีจิตใจสว่าง สะอาด สงบ จะไม่ยึดติดกับอะไร เหมือนใบบอนที่จะไม่ยึดติดอะไร อะไรมากระทบก็ปล่อยมันไปเช่นนั้นเอง แต่ถ้าเป็นน้ำบนในบอนก็เป็นคนที่มีจิตใจกลับกลอก หรือเอาแน่นอนอะไรไม่ได้
  • เธออย่ามัวไปเสียใจให้กับคนแบบนั้นเลย คนประเภททำตัวเป็นน้ำกลิ้งบนใบบอน ไม่สมควรที่จะได้รับความรักจากใคร
  • ปรากฏการณ์ Lotus Effect หรือน้ำกลิ้งบนในบอน เป็นแรงบันดาลใจนักวิทยาศาสตร์คิดค้นวิธีการทำให้พื้นผิวมีความสามารถในการกันนำได้โดยใช้นาโนเทคโนโลยีสังเคราะห์สารที่มีคุณสมบัติเกลียดน้ำ เช่นเดียวกับใบบัวเพื่อเคลือบพื้นผิวของวัตถุ เช่น เสื้อผ้าที่กันน้ำได้ สีที่มีคุณสมบัติกันน้ำ เป็นต้น

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube