90+ รวมคำคมและคำสอนพระพุทธเจ้า เรื่อง ชีวิต ความสุข ความรัก ความสงบ

คำสอนพระพุทธเจ้า
X
Advertisements

พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเราด้วยหลักธรรมคำสอนต่างๆ เราได้รวบรวมคำคมคำสอนพระพุทธเจ้า ในหลายๆ หัวข้อที่ให้ข้อคิดกับชีวิตคุณ

พระพุทธเจ้าเป็นครูสอนจิตวิญญาณในประเทศเนปาลในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ซึ่งคำสอนกลายเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนา หนึ่งในผู้นำทางจิตวิญญาณที่ทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาล พระพุทธเจ้า (ประสูติในพระนามว่าสิทธารถะพระโคตมะ) เป็นปราชญ์ที่กล่าวถึงความสงบ ชีวิต ความรัก ความสุข และความตายอย่างกว้างขวาง ชื่อพระพุทธเจ้าเองหมายถึง “ผู้ตื่น” หรือ “ผู้รู้แจ้ง”

รวมคำคมคำสอนของพระพุทธเจ้าสั้นๆ

คำสอนเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจให้พระพุทธศาสนา การฝึกปฏิบัติและการพัฒนาทางจิตวิญญาณที่ใช้สิ่งต่างๆ เช่น การทำสมาธิ เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและมีสติสัมปชัญญะ เมตตา และฉลาดขึ้น พระพุทธศาสนาถูกมองว่าเป็นหนทางไปสู่การตรัสรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด พระพุทธเจ้าเองเป็นผู้ที่รวบรวมสิ่งนั้น

คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับชีวิต
Advertisements


คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับชีวิต

 • “งานของคุณคือการค้นหางานของคุณ แล้วทำด้วยใจทั้งหมดเพื่อทุ่มเทให้กับมัน”😌
 • “จงให้แม้ว่าคุณจะมีเพียงเล็กน้อย”😇
 • “เอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ เอาชนะความชั่วด้วยความดี เอาชนะความใจร้ายด้วยความเอื้ออาทร พิชิตความไม่ซื่อสัตย์ด้วยความจริง”😇🙏
 • “การมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวเห็นการขึ้นลงของสิ่งต่างๆ ก็ยังดีกว่าการมีชีวิตอยู่ร้อยปีโดยไม่เคยเห็นการขึ้นลงของสิ่งต่างๆ เลย”😇
 • “ความเกลียดชังไม่เคยระงับความเกลียดชังในโลกนี้ โดยความไม่เกลียดชังเพียงอย่างเดียวความเกลียดชังก็สงบลง นี่คือกฎนิรันดร์”😌
 • “จงทำวันนี้ในสิ่งที่ต้องทำอย่างกระตือรือร้น ใครจะรู้? พรุ่งนี้ความตายมาถึง”😌
 • “โทษคนนิ่ง โทษคนพูดมาก โทษคนที่พูดอย่างพอประมาณ ไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกตำหนิ”🙂
 • “อัญมณีล้ำค่าใดในโลกสวรรค์ ไม่มีอะไรเทียบได้กับผู้ถูกปลุกด้วยความจริง”😊
 • “เลิกทำชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า”🙏
 • “การมองชีวิตอย่างลึกซึ้ง ณ ขณะนั้น ผู้ทำสมาธิย่อมดำรงอยู่อย่างมั่นคงและอิสระ”🙂
 • “ธรรมชาติเกิดขึ้นได้ ย่อมมีดับได้เช่นกัน”😇
 • “สิ่งมีชีวิตใด ๆ ก็ตาม ที่อ่อนแอหรือแข็งแรง ยาว อ้วน หรือขนาดกลาง สั้น เล็ก ใหญ่ ที่เห็นหรือมองไม่เห็น ที่อาศัยอยู่ไกลหรือใกล้ ผู้ที่เกิดแล้วและที่ยังไม่ได้เป็น บังเกิด ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีจิตใจเป็นสุข”😌🙏
 • “คนดีย่อมเดินต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่พูดจาไร้สาระ มีทั้งดีและไม่ดี ถ้าใครไม่ปรารถนาบุตรธิดา ทรัพย์สมบัติ หรืออำนาจ หรือความสำเร็จโดยวิธีที่ไม่เป็นธรรม พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนดีมีปัญญา และมีคุณธรรม”😇
 • “งานของคุณคือการค้นหางานของคุณ แล้วทำด้วยใจทั้งหมดเพื่อทุ่มเทให้กับมัน”😌
 • “คุณไม่สามารถเดินทางบนเส้นทางได้ จนกว่าคุณจะกลายเป็นเส้นทางนั้นเอง”😊
 • “ความล้มเหลวที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวในชีวิตคือการไม่เป็นความจริงกับสิ่งที่ดีที่สุดที่รู้”🥲
 • “เห็นความผิดของผู้อื่นได้ง่าย แต่มองเห็นความผิดของตนเองได้ยาก คนหนึ่งแสดงความผิดของผู้อื่น เช่น แกลบที่ปลิวไปตามสายลม แต่คนคนหนึ่งปกปิดความผิดของตน ขณะที่นักพนันเจ้าเล่ห์ซ่อนลูกเต๋าของตน”😌
 • “เมื่อคุณได้รับชัยชนะเหนือตัวเอง แม้แต่เทพเจ้าก็ไม่สามารถทำให้มันกลายเป็นความพ่ายแพ้ได้”😄
 • “ถ้าคุณไม่เปลี่ยนทิศทาง คุณอาจจะจบลงที่ที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป”😌
 • “ชั่วขณะหนึ่งสามารถเปลี่ยนวัน หนึ่งวันสามารถเปลี่ยนชีวิต และหนึ่งชีวิตสามารถเปลี่ยนโลกได้”🌎
 • “ด้วยสติ จงมุ่งมั่น”😊
 • “คำพูดมีพลังทำลายและเยียวยา เมื่อคำพูดทั้งจริงและใจดี ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้”😌
 • “สุขภาพเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความพึงพอใจคือความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”😇
 • “สามสิ่งที่ซ่อนไว้ไม่ได้นานคือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และความจริง”😌
 • “ทำงานเพื่อความรอดของคุณเอง อย่าพึ่งคนอื่น”😉
 • “มนุษย์ทุกคนเป็นผู้สร้างสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง”🙂
 • “สิ่งที่คุณเป็นคือสิ่งที่คุณเป็น สิ่งที่คุณจะเป็นคือสิ่งที่คุณทำตอนนี้”😄
 • “สิ่งที่เราเป็นในวันนี้มาจากความคิดของเราในเมื่อวาน และความคิดในปัจจุบันของเราสร้างชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้ ชีวิตของเราคือการสร้างจิตใจของเรา”😌
 • “ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง ไม่มีใครทำได้และไม่มีใครทำได้ เราต้องเดินไปตามทางของเราเอง”😊🏞️
 • “เฉกเช่นเทียนไม่สามารถเผาไหม้ได้หากไม่มีไฟ มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากชีวิตและจิตวิญญาณ”😌

ข้อคิดคำคมชีวิต

คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความสุข

 • “การยึดมั่นในความโกรธก็เหมือนการหยิบถ่านร้อนที่มีเจตนาจะขว้างใส่คนอื่น คุณเป็นคนที่ถูกเผา”😊
 • “จิตใจที่มีระเบียบวินัยนำความสุขมาให้เสมอ”😌
 • “อย่าจมปลักอยู่กับอดีต อย่าฝันถึงอนาคต จงจดจ่ออยู่กับปัจจุบันทุกขณะ”😊
 • “ถ้าใครทำดีก็ให้เขาทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้เขาและเธอมีความสุขในนั้น เพราะความดีสะสมไว้เป็นสุข”😊
 • “ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีจิตใจเป็นสุข”😇
 • “ฝึกฝนตนเองอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อบรรลุสันติภาพ”😌
 • “ถ้าบุคคลพูดหรือกระทำด้วยใจบริสุทธิ์ ความสุขจะติดตามเขาเหมือนเงาที่ไม่มีวันจากไป”😇
 • “โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ที่ความสุขเกิดขึ้นโดยบุคคลที่ปราศจากการยึดติด”😌
 • “เหมือนหยาดน้ำบนใบบัว มันไม่เกาะบนใบ เราจึงไม่ยึดติดกับสิ่งที่เห็น การได้ยิน หรือความรู้สึกฉันใด”😌
 • “ไม่มีความกลัวสำหรับผู้ที่จิตใจไม่เต็มไปด้วยความปรารถนา”😊
 • “จงหมั่นฝึกฝนตนเองให้ได้รับสันติสุขเสมอ”😌
 • “ถ้าท่านทำสมาธิอย่างจริงจัง จิตบริสุทธิ์ และมีเมตตาในการกระทำ ดำเนินชีวิตอย่างมีวินัยสอดคล้องกับพระธรรม ท่านจะเจริญในรัศมีภาพ หากนั่งสมาธิอย่างจริงจัง ผ่านวินัยทางจิตวิญญาณ คุณสามารถสร้างเกาะสำหรับตัวเองไม่ให้น้ำท่วมขังได้”😌
 • “ตัวคุณเองคือนายของคุณ ใครกันที่จะเป็นได้ ด้วยการควบคุมตัวเองอย่างดี คุณจะได้ผู้เชี่ยวชาญที่หายากมาก”😊
 • “จงชนะความโกรธด้วยความอ่อนโยน ความไร้ความปราณีด้วยความเมตตา ความโลภด้วยความเอื้ออาทร และความเท็จด้วยความจริง”🙏
 • “อย่าจมปลักอยู่กับอดีต อย่าฝันถึงอนาคต ตั้งสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะนี้”😌
 • “น้ำในหม้อน้ำเต็มหยดทีละหยด ในทำนองเดียวกัน นักปราชญ์ รวบรวมทีละน้อย เติมความดีในตัวเอง”😊
 • “การทำสมาธิทำให้เกิดปัญญา ขาดสมาธิทำให้เกิดความเขลา”😌
 • “ดีกว่าพันคำพูดเปล่าๆ อาจมีคำพูดที่เป็นคำเดียว ที่จะนำสันติสุขมาให้”🙏
 • “สุขภาพคือของขวัญที่ดีที่สุด ความพอใจในความมั่งคั่งที่ดีที่สุด ไว้วางใจญาติที่ดีที่สุด นิพพานความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ดื่มน้ำทิพย์แห่งธรรมะในความลึกของการทำสมาธิและเป็นอิสระจากความกลัวและบาป”😇
 • “ศรัทธาและการอธิษฐานเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้”😌🙏
 • “ความโกลาหลมีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวง จงเพียรพยายามต่อไป”😉
 • “ตั้งใจทำความดี ทำบ่อยๆ แล้วจะมีความสุข”😇
 • “อย่ามองหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใครนอกจากตัวเอง”😌
 • “ถ้าไม่พบใครคอยสนับสนุนคุณบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ จงเดินคนเดียว”😊
 • “สวมอัตตาของคุณเหมือนเสื้อผ้าหลวมๆ”😌
 • “การมีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งที่เห็นการขึ้นลงของสิ่งต่างๆ ยังดีกว่าการมีชีวิตอยู่ร้อยปีโดยที่ไม่เคยเห็นการขึ้นลงของสิ่งต่างๆ เลย”😉
 • “ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมอบความกระจ่างให้กับผู้คน แบ่งปันมัน มันจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุด”😇
 • “เทียนเล่มเดียวจุดเทียนได้หลายพันเล่ม และอายุของเทียนจะไม่สั้นลง ความสุขไม่เคยลดลงจากการแบ่งปัน”😊
 • “ผู้ประพฤติตามความจริงย่อมเป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้า”😇
 • “หินแข็งก็ไม่หวั่นไหวด้วยพายุ ปราชญ์ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากคำชมหรือตำหนิฉันนั้น”😌

ข้อคิดคำคมคิดบวก

คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความรัก

คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความรัก

 • “ในท้ายที่สุด มีเพียงสามสิ่งที่สำคัญเท่านั้น คุณรักมากแค่ไหน คุณใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนแค่ไหน และ คุณปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณอย่างสง่างามเพียงใด”😇
 • “แผ่ความรักอันไร้ขอบเขตไปสู่โลกทั้งใบ”💗🌏
 • “จิตใจคือทุกสิ่ง สิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะกลายเป็น”😉
 • “คุณสามารถค้นหาคนที่สมควรได้รับความรักและความเสน่หาจากคุณทั่วทั้งจักรวาลได้ มากกว่าตัวคุณเอง และหาบุคคลนั้นไม่พบทุกที่ ตัวคุณเอง มากพอๆ กับที่ทุกคนในจักรวาลคู่ควรกับความรักและความเสน่หาจากคุณ”😌
 • “อยู่โดยไร้ความรู้สึกว่า ‘ของฉัน’ ไม่ยึดติดกับประสบการณ์”😌
 • “เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา หวงแหนภรรยาและลูก และประกอบอาชีพอย่างสันติ นี้เป็นพรอันสูงสุด”😇💗
 • “เราจะพัฒนาความรัก เราจะฝึกฝน เราจะทำให้มันเป็นทั้งทางและพื้นฐาน…”😌
 • “รากของทุกข์คือความผูกพัน”🥲
 • “หนทางสู่ความสุขคือ รักษาใจให้ปราศจากความเกลียดชัง จิตใจให้ปราศจากความกังวล อยู่อย่างเรียบง่าย ให้มาก เติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความรัก ทำตามที่ท่านจะทำได้”💗
 • “อะไรที่ไม่ใช่ของคุณ ปล่อยมันไป การปล่อยมันไปจะเป็นความสุขและผลประโยชน์ระยะยาวของคุณ”😌
 • “ความรักไม่ใช่เวรกรรม จงมองหาคู่ที่ศีลเสมอกัน”😊
 • “ผู้พิชิตตัวเองได้ยิ่งใหญ่กว่าอีกคนหนึ่งผู้พิชิตพันครั้งพันคนในสนามรบ จงมีชัยชนะเหนือตัวเองและอย่าเหนือผู้อื่น”😉
 • “ถ้าสิ่งใดมีค่าควรทำด้วยใจ”😊💗
 • “ข้าพเจ้าไม่โต้เถียงกับโลก แต่เป็นโลกที่โต้เถียงกับข้าพเจ้า”🌎
 • “ถ้าเรามองเห็นความมหัศจรรย์ของดอกไม้ดอกเดียวได้อย่างชัดเจน ชีวิตทั้งชีวิตของเราจะเปลี่ยนไป”🌺
 • “เมื่อคุณชอบดอกไม้ คุณก็แค่เด็ดมัน แต่เมื่อคุณรักดอกไม้ คุณต้องรดน้ำให้มันทุกวัน”🌻
 • “ในท้ายที่สุด มีเพียงสามสิ่งที่สำคัญเท่านั้น คุณรักมากแค่ไหน คุณใช้ชีวิตอย่างสุภาพเพียงใด และคุณละทิ้งสิ่งที่ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณอย่างสง่างามเพียงใด”😄
 • “เงียบคนขี้โมโหด้วยความรัก ปิดปากคนใจร้ายด้วยความเมตตา ปิดเสียงคนขี้เหนียวด้วยความเอื้ออาทร ปิดคนโกหกด้วยความจริง”😌
 • “ไม่มีอะไรคงอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง”🙃
 • “หนทางสู่ความสุขคือ รักษาใจให้ปราศจากความเกลียดชัง จิตใจให้ปราศจากความกังวล อยู่อย่างเรียบง่าย ให้มาก เติมความรักให้ชีวิต ทำในสิ่งที่ควรทำ”😇💗
 • “รักโลกทั้งใบเหมือนแม่รักลูกคนเดียวของเธอ”😊💗🌎
 • “คุณต้องรักตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่น การยอมรับตัวเองและเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ การมีตัวตนที่เรียบง่ายของคุณจะทำให้คนอื่นมีความสุขได้”🤗
 • “คุณ ตัวคุณเอง มากพอๆ กับทุกคนในจักรวาล สมควรได้รับความรักและความเสน่หาจากคุณ”🥰
 • “รากของทุกข์คือความผูกพัน”🥲
 • “ความทะเยอทะยานก็เหมือนความรัก ใจร้อนทั้งความล่าช้าและคู่แข่ง”😌
 • “รักแท้เกิดจากความเข้าใจ”😊💗
 • “ความรักเป็นของขวัญจากจิตวิญญาณสุดล้ำค่าของกันและกัน เพื่อที่ทั้งสองจะสมบูรณ์ได้”💞
 • “ให้ความคิดที่โอบรับทุกสิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นของคุณ”😇
 • “ต้องทำวันนี้อย่างกระตือรือร้น ใครจะไปรู้ พรุ่งนี้ความตายมาถึง”😄
 • “ความเศร้าโศกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในความแยกจากกัน ความเมตตาคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของโลก”😊🌎

ข้อคิดคำคมความรัก

คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความสงบ

 • “ชาตินี้ไม่มีรูปแบบ มันว่างโดยธรรมชาติ ควรปฏิเสธ หากเห็นอัตตา วิญญาณ การเกิด หรือความตาย จงปฏิเสธทั้งหมด”😇
 • “บุคคลยึดติดอยู่กับชีวิตแม้ว่าจะไม่มีอะไรเรียกว่าชีวิต อีกคนหนึ่งยึดติดกับความตายแม้ว่าจะไม่มีอะไรเรียกว่าความตาย ในความเป็นจริง ไม่มีอะไรจะเกิด จึงไม่มีอะไรต้องพินาศ”😌
 • “ทางไม่ได้อยู่บนฟ้า ทางอยู่ในใจ”😇
 • “ธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญา ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์”😌
 • “บุคคลไม่เรียกว่าอริยบุคคลผู้ทำร้ายสิ่งมีชีวิต บุคคลผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์จึงเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐ”😇
 • “ธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญา ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นจากทุกข์”😇
 • “มหาสมุทรมีรสชาติเดียวฉันใด รสของเกลือฉันใด คำสอนและวินัยนี้ก็มีรสเดียวกันฉันนั้น รสแห่งการหลุดพ้น”🌊
 • “ประสบการณ์ทั้งหลายมีจิตนำหน้า มีจิตเป็นนาย สร้างขึ้นด้วยใจ”💗
 • “ความบริสุทธิ์และสิ่งเจือปนขึ้นอยู่กับตนเอง ไม่มีใครทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ได้”😌
 • “นั่งสมาธิ…อย่ารอช้า เกรงว่าท่านจะเสียใจภายหลัง”😌
 • “หินแข็งก็ไม่หวั่นไหวด้วยพายุฉันใด ปราชญ์ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากคำชมหรือตำหนิฉันนั้น”😇
 • “ชีวิตเรากำหนดด้วยใจ เราเป็นอย่างที่เราคิด ความทุกข์ตามความคิดชั่ว ดุจล้อเกวียนวิ่งตามวัวที่วาด ชีวิตเราถูกกำหนดด้วยจิตใจ เราเป็นอย่างที่เราคิด ความสุขตาม ความคิดอันบริสุทธิ์ดุจเงาที่ไม่มีวันจากไป”😌
 • “อย่าวิ่งตามความสุขและละเลยการฝึกสมาธิ ถ้าคุณลืมเป้าหมายของชีวิตและติดอยู่ในความสุขของโลก คุณจะอิจฉาคนที่ทำสมาธิก่อน”😉
 • “ฝึกตาและหู ฝึกจมูกและลิ้น ประสาทสัมผัสเป็นเพื่อนที่ดีเมื่อฝึก ฝึกร่างกายในการกระทำ ฝึกลิ้นในคำพูด ฝึกความคิดในความคิด การฝึกนี้จะพาคุณพ้นความทุกข์”😌
 • “ดูเหมือนว่าถึงแม้เราจะคิดว่าตัวเองถาวร แต่เราไม่ใช่ แม้ว่าเราคิดว่าตัวเองมั่นคง แต่เราไม่ใช่ แม้ว่าเราคิดว่าเราจะคงอยู่ตลอดไป แต่เราจะไม่ทำ”😌
 • “จงสัตย์จริง อย่ายอมความโกรธ ให้โดยอิสระ แม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อย”😌
 • “ความลับทั้งหมดของการดำรงอยู่คืออย่ากลัว อย่ากลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ อย่าพึ่งพาใคร เพียงชั่วขณะที่คุณปฏิเสธความช่วยเหลือทั้งหมด คุณจะเป็นอิสระ”😇
 • “สิ่งที่เราคิด เราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเสมอ”😌
 • “ไม่มีอะไรทำร้ายคุณได้มากเท่ากับความคิดของคุณเอง”🙂
 • “ละทิ้งปฏิกิริยาที่สับสน อดทนเหมือนดิน ไม่โกรธ ไม่หวั่นไหวเป็นเสา ไม่หวั่นไหวเหมือนสระที่ใสสะอาด”😌
 • “ถ้าแก้ปัญหาได้จะกังวลทำไม? ถ้าปัญหาแก้ไม่ได้ ความกังวลก็จะไม่มีประโยชน์”😌
 • “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นผลมาจากสิ่งที่เราคิด พูด หรือทำ เราคนเดียวเท่านั้นที่รับผิดชอบต่อชีวิตของเรา”😊
 • “การไม่ทำอะไรเลยดีกว่าการทำผิด สิ่งที่คุณทำคือทำเพื่อตัวเอง”😌
 • “การจะดำเนินชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัว เราต้องไม่นับสิ่งใดเป็นของตนเองท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์”😇🏞️
 • “สิ่งที่เราเป็นเป็นผลมาจากสิ่งที่เราคิด”😌
 • “สุขในการทำสมาธิและความสันโดษ สงบสุข คุณเป็นผู้แสวงหา”😌
 • “แม้แต่ความตายก็ไม่น่ากลัวสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างฉลาด”😉
 • “มหาสมุทรมีรสเดียว คือรสเค็มฉันใด คำสอนและวินัยนี้ก็มีรสเดียว คือรสแห่งการหลุดพ้นฉันนั้น”😌
 • “ความเกลียดชังไม่เคยระงับด้วยความเกลียดชังในโลกนี้ ด้วยความไม่เกลียดชังเพียงอย่างเดียวก็ระงับความเกลียดชัง นี่คือกฎนิรันดร์”😇
 • “ความเข้าใจคือแก่นของคำพูดที่ดี”😉

ข้อคิดคำคมธรรมชาติ

Advertisements