นิทานอีสป เรื่อง “แมลงวันในน้ำซุป” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องแมลงวันในน้ำซุป ไทย-Eng

“แมลงวันในน้ำซุป” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราให้รู้จักโอบรับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะสุข ทุกข์ ชีวิตนั้นสั้นนัก สอนเราให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ทำในสิ่งที่อยากทำโดยไม่นึกย้อนเสียดาย

นิทานอีสปเรื่องแมลงวันในน้ำซุป

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในห้องครัวที่แสนสบาย มีหม้อซุปรสเลิศเคี่ยวอยู่บนเตา กลิ่นหอมของเครื่องปรุงรสต่างๆ โชยมาในอากาศ ดึงดูดความสนใจของแมลงวันตัวที่อยากรู้อยากเห็น แมลงวันบินกระพือปีกด้วยกลิ่นที่เย้ายวนใจจนกระพือปีกเข้ามาใกล้จนกระเด็นตกลงไปในหม้อโดยไม่ตั้งใจ

In a cozy kitchen, a pot of delicious soup simmered on the stove. The aroma of the flavorful ingredients wafted through the air, catching the attention of a curious fly. Drawn by the tempting scent, the fly fluttered closer until it accidentally tumbled into the pot with a soft splash.

ขณะที่แมลงวันพยายามดิ้นรนเพื่อให้ลอยอยู่ในซุปอุ่นๆ มันพบว่าตัวเองกำลังครุ่นคิดถึงประสบการณ์ชีวิตของมัน “ข้าได้กินน้ำหวานจากดอกไม้ กินผลไม้สุก และแม้แต่อาบน้ำค้างในตอนเช้า” มันคิด “ถ้าการเดินทางของข้าจบลงที่นี่ด้วยซุปนี้ มันจะสำคัญอะไรล่ะ ข้าได้ลิ้มรสความสุขของชีวิตแล้ว”

As the fly struggled to stay afloat in the warm soup, it found itself pondering its life’s experiences. “I have eaten the sweet nectar of flowers, sipped from ripened fruits, and even bathed in the morning dew,” it thought. “If my journey ends here in this soup, what does it matter? I have tasted life’s pleasures.”

พ่อครัวไม่รู้แขกที่ไม่คาดคิด ผัดซุปและเตรียมอาหารต่อไป ขณะเดียวกัน ความคิดของแมลงวันก็หวนคิด “ข้าได้เต้นรำบนแสงตะวันและชมความงามของธรรมชาติ แม้ว่าเวลาของข้าอาจจะสั้น แต่ข้าก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่”

The cook, unaware of the unexpected guest, stirred the soup and continued preparing the meal. Meanwhile, the fly’s thoughts turned reflective. “I have danced on sunbeams and witnessed the beauty of nature. Though my time may be short, I have lived fully.”

เมื่อความอบอุ่นของซุปห่อหุ้มตัวแมลงวัน มันก็รับรู้ถึงชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่รอคอยมันอยู่ ถึงกระนั้นก็มีการยอมรับอย่างสงบภายในหัวใจดวงเล็กๆ ของมัน มันไม่ได้ต่อสู้กับกระแสน้ำซุป แทนที่จะปล่อยให้ตัวเองถูกพาไป

As the soup’s warmth enveloped the fly, it recognized the inevitable fate that awaited it. Yet, there was a serene acceptance within its tiny heart. It didn’t struggle against the currents; instead, it allowed itself to be carried away.

เมื่อซุปห่อหุ้มตัวแมลงวันจนมิด ปีกของมันก็หยุดนิ่ง และความคิดสุดท้ายก็สะท้อนออกมาเบาๆ ว่า “ชีวิตคืองานเลี้ยงของข้า และข้าก็รู้สึกขอบคุณ”

As the soup enveloped the fly completely, its wings grew still, and its final thought echoed softly, “Life has been my feast, and I am grateful.”

เมื่อซุปถูกเสิร์ฟในที่สุด บรรดานักทานต่างก็ประหลาดใจกับรสชาติที่อร่อยของมัน โดยที่พวกเขาไม่รู้ แมลงวันต่ำต้อยมีส่วนในน้ำซุปในแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อน

When the soup was finally served, the diners marveled at its delicious flavor. Unbeknownst to them, the humble fly had contributed to the broth in a way it could have never imagined.

นิทานอีสปแมลงวันในน้ำซุป

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“แม้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและท้าทาย มุมมองเชิงบวกและความกตัญญูต่อประสบการณ์ชีวิตสามารถนำมาซึ่งความรู้สึกเติมเต็มและการยอมรับ”

 • โอบรับช่วงเวลาแห่งชีวิต: การสะท้อนของแมลงวันขณะอยู่ในซุปเน้นย้ำถึงความสำคัญของการชื่นชมช่วงเวลาที่เรามีและประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาตลอดชีวิต
 • การค้นหาความพึงพอใจ: การยอมรับชะตากรรมของแมลงวันสอนเราว่าการค้นหาความพึงพอใจและความสงบสุขในสถานการณ์ใดก็ตามที่เราอยู่สามารถให้ความรู้สึกเติมเต็มได้
 • การใคร่ครวญถึงทางเลือก: การครุ่นคิดของแมลงวันเตือนให้เราไตร่ตรองถึงทางเลือกและการกระทำของเรา โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจมีต่อการเดินทางของเรา
 • การมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหน: เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดก็สามารถสร้างผลกระทบได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม การปรากฏตัวของแมลงวันในซุปมีส่วนทำให้เกิดรสชาติ เช่นเดียวกับการกระทำของเราที่ส่งผลต่อโลกรอบตัวเรา
 • ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่: แมลงวันรับรู้ว่ามันใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แม้ว่ามันจะมีขนาดและอายุขัยของมัน กระตุ้นให้เราใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดและหวงแหนทุกประสบการณ์
 • ความสงบในการยอมรับ: การยอมรับชะตากรรมของมันอย่างสงบของแมลงวันแสดงให้เราเห็นว่าการยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตด้วยความสงบสามารถช่วยเรารับมือกับความท้าทายได้อย่างสง่างามยิ่งขึ้น

“Even in unexpected and challenging circumstances, a positive outlook and gratitude for life’s experiences can bring a sense of fulfillment and acceptance.”

 • Embracing Life’s Moments: The fly’s reflection while in the soup highlights the importance of appreciating the moments we have and the experiences we gather throughout life.
 • Finding Contentment: The fly’s acceptance of its fate teaches us that finding contentment and peace in whatever situation we’re in can provide a sense of fulfillment.
 • Reflecting on Choices: The fly’s contemplation reminds us to reflect on our choices and actions, considering the impact they might have on our journey.
 • Contribution, No Matter How Small: The story showcases that even the tiniest of beings can make an impact, whether directly or indirectly. The fly’s presence in the soup contributed to the flavor, much like our actions contribute to the world around us.
 • Living Fully: The fly’s recognition that it had lived fully despite its size and lifespan encourages us to make the most of the time we have and cherish every experience.
 • Serenity in Acceptance: The fly’s peaceful acceptance of its fate shows us that embracing life’s uncertainties with serenity can help us navigate challenges more gracefully.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เตือนใจเราให้ชื่นชมประสบการณ์ชีวิต ค้นหาความพอใจในช่วงเวลาปัจจุบัน และเข้าใจว่าทุกการเลือกของเราล้วนส่งผลต่อการเดินทางของเราและโลกรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือดูไม่สำคัญก็ตาม

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children