รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนัง โดนๆ

รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนัง

หากพูดถึงหนังแล้ว คำพูดดีๆ ที่มาจากมันก็มีเยอะอยู่เช่นกัน คำสั้นๆ ที่ยอดเยี่ยมในการสร้างแรงบรรดาลใจ เรามาแชร์แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษส้ันๆ จากหนัง ไว้เป็นข้อคิดโดนๆ ให้กับตัวของพวกเรา!🌟

รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ คำพูดสั้นๆ จากหนังโดนๆ

คำพูดสั้นๆ จากตัวละครที่สร้างแรงบรรดาลใจจากภาพยนต์เรื่องดังในโลกใบนี้ แม้เป็นคำพูดสั้นๆ แต่มันอาจก่อเกิดความคิดเล็กๆ ให้คุณในชีวิต ให้มีแรงใจ กำลังใจ ในชีวิตที่มันช่างยากเย็นต่อไปของเราให้เดินหน้าด้วยคำพูดเล็กๆ แต่ทรงพลังเหล่านี้

รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนังดัง

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนัง

คำคมภาษาอังกฤษจากหนังดัง

“Love means never having to say you’re sorry. – ความรักหมายความว่าไม่ต้องพูดว่าคุณขอโทษ”💗 – เรื่อง What’s Up, Doc?

“Some people can’t believe in themselves until someone else believes in them first. – บางคนไม่สามารถเชื่อมั่นในตัวเองได้จนกว่าจะมีคนอื่นมาเชื่อก่อน”😔 – เรื่อง Good Will Hunting

“Love is the one thing that transcends time and space. – ความรักคือสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่”💗💫 – เรื่อง Interstellar

“No matter what happens tomorrow, Today we have tried our best. – ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้ วันนี้เราพยายามที่สุดแล้ว”😌 – เรื่อง Your Name

“The greatest thing you’ll ever lern is just to love, And be loved in return. – สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้คือเพียงแค่ได้รักและได้รับความรักตอบแทน”💞🥰 – เรื่อง Moulin Rouge

“When you decide to be something, you can be it. – เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเป็นอะไรคุณก็เป็นได้”😊 – เรื่อง The Departed

“Sometimes we don’t just anything morethan some one to understands. – บางครั้งเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าคนที่เข้าใจสักคน”😔 – เรื่อง Silver Linings Playbook

“Some birds aren’t meant to be caged. Their feathers are just too bright. – นกบางตัวนั้น ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ในกรง ขนของพวกมันสดใสเกินไป”🕊️ – เรื่อง The Shawshank Redemption

“The way it works is, you do the thing you’re scared shitless of, and you get the courage AFTER you do it, not before you do it. – วิธีการทำงานคือคุณทำในสิ่งที่คุณกลัวโดยไม่คิดอะไรและคุณจะได้รับความกล้าหลังจากที่คุณทำไม่ใช่ก่อนที่จะทำ”🙂 – เรื่อง Three Kings

“It’s not about the paycheck; it’s about respect, it’s about looking in the mirror and knowing that you’ve done something valuable with your day. – มันไม่เกี่ยวกับเช็คเงินเดือน มันเกี่ยวกับความเคารพ มันเกี่ยวกับการส่องกระจกและรู้ว่าคุณได้ทำสิ่งที่มีค่าในวันของคุณ”😌 – เรื่อง Dave

“Now you’re looking for the secret, but you won’t find it, because of course you’re not really looking. You don’t really want to know. You want to be fooled. – ตอนนี้คุณกำลังมองหาความลับ แต่ไม่พบเพราะแน่นอนว่าคุณไม่ได้มองหา คุณไม่อยากรู้จริงๆ คุณอยากโดนหลอก”😟 – เรื่อง The Prestige

“You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth! – คุณไม่สามารถใช้เหตุผลกับเสือได้เมื่อหัวของคุณอยู่ในปากของมัน!”🐯 – เรื่อง Darkest Hour

“The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all. – ดอกไม้ที่เบ่งบานท่ามกลางความทุกข์ยากเป็นดอกไม้ที่หายากและสวยงามที่สุดในบรรดาดอกไม้ทั้งหมด”🌺🌷 – เรื่อง Mulan

“The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more, that plants a fire in our hearts and brings peace to our minds. – ความรักที่ดีที่สุดคือความรักที่ปลุกจิตวิญญาณและทำให้เราเข้าถึงมากขึ้นที่จุดไฟในใจเราและนำความสงบมาสู่จิตใจของเรา”💗 – เรื่อง The Notebook

“All we have to decide is what to do with the time that is given to us. – สิ่งที่เราต้องตัดสินใจคือจะทำอย่างไรกับเวลาที่มีให้กับเรา”⌛ – เรื่อง The Lord of The Rings

“Your dignity’s inside you. Nobody can take something away from you you don’t give them. – ศักดิ์ศรีของคุณอยู่ในตัวคุณ ไม่มีใครสามารถนำบางสิ่งไปจากคุณได้ ถ้าคุณไม่ได้ให้มัน”😌 – เรื่อง Glory Road

“No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. – ไม่ว่าใครจะบอกอะไรคุณคำพูดและความคิดสามารถเปลี่ยนโลกได้”🌍 – เรื่อง Dead Poets Society

“Hate is baggage. Life’s too short to be pissed off all the time. It’s just not worth it. – ความเกลียดชังคือสัมภาระ ชีวิตสั้นเกินไปที่จะโกรธตลอดเวลา มันไม่คุ้มค่า”😌 – เรื่อง American History X

“See the world not as it is, but as it could be. – มองโลกไม่เหมือนที่เป็นอยู่ แต่มองมันอย่างที่ควรจะเป็น”😌🌏 – เรื่อง Cinderella

“You don’t make mistakes. Mistakes make you smarter. They make you stronger and they make you more self-reliant. – คุณไม่ได้ทำผิด ความผิดพลาดทำให้คุณฉลาดขึ้น พวกเขาทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น และทำให้คุณพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น”🙂✌️ – เรื่อง The Last Word

“You must not let anyone define your limits. Your only limit is your soul. – ต้องไม่ปล่อยให้ใครมากำหนดขีดจำกัดของคุณ ขีดจำกัดเดียวของคุณคือจิตวิญญาณของคุณ”😌 – เรื่อง Ratatouille

“Great men are not born great, they grow great. – ผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดมายิ่งใหญ่ พวกเขาเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ต่างหาก”😎 – เรื่อง The Godfather

“As a matter of fact, I rather feel like expressing myself now. – ตามความเป็นจริงตอนนี้ฉันรู้สึกอยากแสดงความเป็นตัวเองมากกว่า”😊 – เรื่อง Jo Stockton

“Hard work may not always result in success, but it will never result in regret. – การทำงานหนักอาจไม่ได้ผลเสมอไป แต่จะไม่มีวันทำให้เสียใจ”😊 – เรื่อง Money Ball

“You want to get out of the hole? First you’re going to have to put down the shovel. – คุณต้องการที่จะออกจากหลุม? ก่อนอื่นคุณต้องวางพลั่วลงก่อน”😉 – เรื่อง Incredibles 2

“They may take our lives, but they’ll never take our freedom! – พวกเขาอาจเอาชีวิตเราได้ แต่พวกเขาจะไม่พรากอิสรภาพของเราไป!”😇 – เรื่อง Breaveheart

“It’s only after we’ve lost everything that we’re free to do anything. – หลังจากที่เราสูญเสียทุกสิ่งที่เรามีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้”🥲 – เรื่อง Fight Club

“Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. – ความหวังเป็นสิ่งที่ดีอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็ได้ สิ่งที่ดีไม่มีวันตายหรอก”🙂 – เรื่อง Shawshank Redemption

“If you focus on what you left behind you will never see what lies ahead. – ถ้าคุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณทิ้งไว้คุณจะไม่มีทางเห็นสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า”🥲 – เรื่อง Ratatouille

“Beautiful things don’t ask for attention. – ความงามที่แท้จริง ไม่เรียกร้องความสนใจ”😌💗 – เรื่อง The Secret Life of Walter Mitty

“Love cannot be found where it doesn’t exist, nor can it be hidden where it truly does. – ความรักไม่สามารถพบได้ในที่ที่ไม่มีอยู่จริง และไม่สามารถซ่อนไว้ในที่ที่แท้จริงได้”💗 – เรื่อง Kissing a Fool

“You don’t need everone to love you, Just a few good people. – ไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนรักคุณ ขอแค่ไม่กี่คนที่เป็นคนดีก็พอ”🥲 –  The Greatest Showman

“Just because someone stumbles and loses their path, doesn’t mean they’re lost forever. – เพียงเพราะใครบางคนสะดุดและหลงทาง ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหลงทางตลอดไป”😌 – เรื่อง X-Men Days of Future Past

“We walk away from our dreams afraid we may fail, or worse yet, afraid we may succeed. – เราเดินออกจากความฝันกลัวว่าเราจะล้มเหลวหรือแย่กว่านั้นก็กลัวว่าเราจะประสบความสำเร็จ”🥲 – เรื่อง Finding Forrester

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. – คนที่บ้าพอที่จะคิดว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้คือคนที่ทำได้”😉🌏 – เรื่อง Steve Jobs

“We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness, not by each other’s misery. – เราทุกคนต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มนุษย์ก็เป็นเช่นนั้น เราต้องการอยู่โดยความสุขของกันและกันไม่ใช่ด้วยความทุกข์ยากของกันและกัน”🥲 – เรื่อง The Great Dictator – คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนัง

“You want to get out of the hole? First you’re going to have to put down the shovel. – คุณต้องการออกจากหลุมหรือไม่? ก่อนอื่นคุณจะต้องวางพลั่วลง”🤔 – เรื่อง Incredibles 2

“You’ll have bad times, but it’ll always wake you up to the good stuff you weren’t paying attention to. – คุณจะมีช่วงเวลาที่เลวร้าย แต่มันจะปลุกคุณให้ตื่นขึ้นมาด้วยสิ่งดีๆ ที่คุณไม่ได้ให้ความสนใจ”🥲 – เรื่อง Good Will Hunting

“At some point you’ve got to decide for yourself who you gonna be, can’t let anybody make that decision for you. – เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณจะเป็นใครอย่าปล่อยให้ใครมาตัดสินใจแทนคุณ”😌 – เรื่อง Moonlight

“Life moves pretty fast. If you don’t stop and look around once in a while, you could miss it. – ชีวิตดำเนินไปอย่างรวดเร็ว หากคุณไม่หยุดและมองไปรอบ ๆ สักครั้งคุณอาจพลาดได้”😌🌅 – เรื่อง Ferris Bueller’s Day Off

“You cannot live your life to please others. The choice must be yours. – คุณใช้ชีวิตเพื่อเอาใจคนอื่นไม่ได้ ทางเลือกต้องเป็นของคุณ”🙂 – เรื่อง Alice in Wonderland

“Why do we fall sir? …So that we can learn to pick ourselves up. – ทำไมเราถึงตกหลุมรัก? …ก็เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ที่จะเลือกตัวเอง”😌 – เรื่อง Batman Begins

“You gotta embrace the chaos. You have to. That way, life might just astonish you. – คุณต้องยอมรับความสับสนวุ่นวาย คุณต้อง ด้วยวิธีนี้ชีวิตอาจทำให้คุณประหลาดใจ”😉 – เรื่อง Hot Tub Time Machine

“The world is a playground. You know that when you are a kid but somewhere along the way, everyone forgets it. – โลกคือสนามเด็กเล่น คุณรู้ว่าตอนที่คุณยังเป็นเด็ก แต่อยู่ที่ไหนสักแห่งระหว่างทางทุกคนก็ลืมมันไป”😢🌎 – เรื่อง Yes Man

“You’ve just got to learn to listen and pay attention to that spirit inside you. – คุณต้องเรียนรู้ที่จะฟังและให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณนั้นในตัวคุณ”😇 – เรื่อง  Forever Strong

“There are reasons each of us are born. We have to find those reasons. – มีเหตุผลที่เราแต่ละคนเกิดมา เราต้องหาเหตุผลเหล่านั้นให้เจอ”🙂 – เรื่อง The Last Airbender

“Our lives are defined by opportunities, even the ones we miss. – ชีวิตของเราถูกกำหนดโดยโอกาสแม้แต่คนที่เราพลาดที่จะได้เจอ”😉 – เรื่อง Benjamin Button

“We are too young to realize that certain things are impossible…  So we will do them anyway. – เรายังเด็กเกินไปที่จะตระหนักว่าบางสิ่งเป็นไปไม่ได้… ดังนั้นเราจะทำต่อไป”✌️ – เรื่อง Amazing Grace

“No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. – ไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับคุณ คำพูดและความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้”😉🌏 – เรื่อง Dead Poets Society

“The very things that hold you down are going to lift you up. – สิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้จะดึงคุณให้ลุกขึ้น”🙂 – เรื่อง Dumbo

แคปชั่นภาษาอังกฤษจากหนังสั้นๆ สร้างแรงใจ

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนัง

“The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return. – สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้คือ เพียงแค่ได้รักและได้รับความรักตอบแทน”💗😊 – เรื่อง Moulin Rouge

“If we didn’t do what we loved, we wouldn’t exist. – ถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารักเราก็คงอยู่ไม่ได้”🥲 – เรื่อง Creed II

“Man is least himself when he talks in his own person. But if you give him a mask, he will tell you the truth. – มนุษย์เป็นตัวของตัวเองอย่างน้อยที่สุดเมื่อเขาพูดในตัวของเขาเอง แต่ถ้าคุณให้หน้ากากเขาจะบอกความจริงกับคุณ”😔 – เรื่อง The Fifth Estate

“Some say fate is beyond our command, but I know better. Our destiny is within us. You just have to be brave enough to see it. – บางคนบอกว่าโชคชะตาอยู่เหนือคำสั่งของเรา แต่ฉันรู้ดีกว่าโชคชะตาของเราอยู่ในตัวเราคุณแค่ต้องกล้าพอที่จะมองเห็น”💫🌈 – เรื่อง Brave

“You have get to lost, Before you find yourself – คุณต้องหลงทางก่อน ก่อนที่คุณจะค้นพบทางตัวเอง”🙂 – เรื่อง Paper Towns

“I don’t regret the things I’ve done, but those I did not do. – ฉันไม่เสียใจกับสิ่งที่ฉันทำไป แต่ฉันจะเสียใจกับสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำ”🥲 – เรื่อง Empire Records

“You’re still alive. And that means you’ll love and be loved…and in the end, nothing else really matters. – คุณยังมีชีวิตอยู่ และนั่นหมายความว่าคุณจะรักและถูกรัก… และในท้ายที่สุดไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้ว”💞💗 – เรื่อง The Best of Me

“Life is not the amount of breaths you take. It’s the moments that take your breath away. – ชีวิตไม่ใช่ปริมาณลมหายใจที่คุณใช้ เป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณลืมหายใจ”😊 – เรื่อง Hitch

To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to draw closer, to find each other and to feel. That is the purpose of life. – การได้เห็นโลก สิ่งที่อันตรายที่จะมาถึง เพื่อดูหลังกำแพง เพื่อเข้าใกล้ เพื่อค้นหากันและกันและรู้สึก นั่นคือจุดมุ่งหมายของชีวิต”🌏💗 – เรื่อง The Secret Life of Walter Mitty

“It’s supposed to be hard. If it wasn’t hard, everyone would do it. The hard… is what makes it great. – มันควรจะยาก ถ้ามันไม่ยากทุกคนก็ทำได้ ความยาก… คือสิ่งที่ทำให้มันยอดเยี่ยม”😉 – เรื่อง A League of Their Own

“There’s no place like home. – ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้าน”💗🏡 – เรื่อง The Wizard of Oz

“When I drift off, I will dream about you. It’s always you. – เมื่อฉันล่องลอยฉันจะฝันถึงคุณ เป็นคุณเสมอ”🥰 – เรื่อง The Avengers Endgame

“However bad life may seem, there is always something you can do, and succeed at. While there’s life, there is hope. – ไม่ว่าชีวิตจะดูแย่ แต่ก็มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้และประสบความสำเร็จ ในขณะที่มีชีวิตมีความหวัง”☺️ – เรื่อง The Theory of Everything

“You mustn’t be afraid to dream up little bigger. คุณต้องไม่กลัวที่จะฝันให้ใหญ่ขึ้น”💫🌈 – เรื่อง Inception

“Worrying is like a rocking chair. It gives you something to do but it doesn’t get you anywhere. – ความกังวลก็เหมือนเก้าอี้โยก มันทำให้คุณมีบางอย่างที่ต้องทำ แต่มันไม่ได้ไปถึงไหนเลย”🥲 – เรื่อง Van Wilder Party Liaison

“If everybody were like everybody else, how boring it would be. The things that make me different are the things that make me, me! – ถ้าทุกคนเป็นเหมือนคนอื่น ๆ มันจะน่าเบื่อแค่ไหน สิ่งที่ทำให้ฉันแตกต่างคือสิ่งที่ทำให้ฉันเป็นฉัน!”😉 – เรื่อง Winnie the Pooh

“We buy things we don’t need, to impress people we don’t like. – เรามักซื้อของที่เราไม่ต้องการ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราไม่ชอบอยู่เสมอ”🥲🥀 – เรื่อง Fight Club

“Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere. – ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมได้ แต่ศิลปินที่ยอดเยี่ยมสามารถมาจากที่ใดก็ได้”😇 – เรื่อง Ratatouille

“Only one thing can make a soul complete and that thing is love. – มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้จิตวิญญาณสมบูรณ์และสิ่งนั้นคือความรัก”💗💞 – เรื่อง The Reader

“Life is short, the world is wide. I want to make some memories. – ชีวิตนั้นสั้น โลกก็กว้างหญ่ ฉันอยากจะสร้างความทรงจำ”💗🌍 – เรื่อง Here We Go Again!

“One often meets his destiny on the road he takes to avoid it. – คนมักพบกับโชคชะตาบนท้องถนนที่เขาต้องหลีกเลี่ยง”😌🐼 – เรื่อง Kungfu Panda

“To find something, anything, a great truth or a lost pair of glasses, you must first believe there will be some advantage in finding it. – หากต้องการค้นหาบางสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งความจริงอันยิ่งใหญ่หรือแว่นตาที่หายไปคุณต้องเชื่อก่อนว่าจะมีประโยชน์ในการค้นหา”👀 – เรื่อง All the King’s Men

“Watch a movie that makes you laugh or listen to a song that makes you cry. Embrace your emotions and be proud of what you feel. – ดูหนังที่ทำให้คุณหัวเราะหรือฟังเพลงที่ทำให้คุณร้องไห้ ยอมรับอารมณ์ของคุณและภูมิใจในสิ่งที่คุณรู้สึก”😌 – เรื่อง Staying Strong: 365 Days a Year

“Great men are not born great, they grow great. – ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดมายิ่งใหญ่ แต่เติบโตอย่างยิ่งใหญ่”😌 – เรื่อง The God Father

“Just because something works doesn’t mean it can’t be improved. – เพียงเพราะบางสิ่งได้ผล ไม่ได้หมายความว่าจะปรับปรุงไม่ได้”😉 – เรื่อง Black Panther

“The past can hurt. But you can either run from it, or learn from it. – “อดีตสามารถทำร้ายคุณได้ แต่คุณสามารถเรียกใช้หรือเรียนรู้จากมันก็ได้”😌📖 – เรื่อง The Lion King

“At some point you’ve got to decide for yourself who you gonna be. Can’t let nobody make that decision for you. – เมื่อถึงจุดหนึ่งคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณจะเป็นใคร อย่าปล่อยให้ไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณ”🙂 – เรื่อ’ Moonlight

“All those moments will be lost in time… like tears in rain. – ช่วงเวลาทั้งหมดนั้นจะสูญหายไปตามกาลเวลา… เหมือนหยาดน้ำตา”🥲⌛💦 – เรื่อง Blade Runner

“We can’t focus on what’s going wrong, there’s always a way to turn things around. – เราไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่มีทางที่จะพลิกผันได้เสมอ”💗🌈⭐ – เรื่อง Inside Out

“One thing you can always count on is that heart change – เสียงที่คุณควรจะฟังและไว้วางใจที่สุด คือเสียงหัวใจของตัวเอง”💗😊 – เรื่อง Howl’s Moving Castle

“Don’t let anyone ever make you feel like you don’t deserve what you want. – อย่าปล่อยให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่สมควรได้รับสิ่งที่คุณต้องการ”😌 – เรื่อง 10 Things I Hate About You

“We never forget who we love with all my heart. – เราไม่มีวันลืมคนที่เรารักได้หมดใจจริงๆ”🥲 – เรื่อง Coco

“Sometimes it is the people who no one imagines anything of who do the things that no one can imagine. – บางครั้งก็เป็นคนที่ไม่มีใครคาดคิดว่า ใครจะทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดได้”😌 – เรื่อง The Imitation Game

“There should be no boundaries to human endeavor. We are all different. However bad life may seem, there is always something you can do, and succeed at. While there’s life, there is hope. – 
ความพยายามของมนุษย์ไม่ควรมีขอบเขต เราต่างคนต่างอยู่ ไม่ว่าชีวิตจะดูแย่ แต่ก็มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้และประสบความสำเร็จ ในขณะที่มีชีวิตก็ยังมีความหวัง”🥲💫 – เรื่อง The Theory of Everything

“A man who doesn’t spend time with his family can never be a real man. – ผู้ชายที่ไม่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก็ไม่มีทางเป็นผู้ชายที่แท้จริงได้”😌 – เรื่อง The Godfather

“All the courage in the world cannot alter fact. – ความกล้าหาญทั้งหมดในโลกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้”😔 – เรื่อง Blade Runner 2049

“It’s not who I am underneath but what I do that defines me. – ไม่ใช่ตัวฉันที่อยู่ข้างใต้ แต่สิ่งที่ฉันทำนั้นกำหนดตัวฉันเอง”😌 – เรื่อง Batman Begins

“It’s supposed to be hard. If it wasn’t hard, everyone would do it. The hard… is what makes it great. – มันควรจะยาก ถ้ามันไม่ยากทุกคนก็ทำได้ ความยาก… คือสิ่งที่ทำให้มันยอดเยี่ยม”😌 – เรื่อง League of Their Own

“I know what I have to do now. I’ve got to keep breathing because tomorrow the sun will rise. Who knows what the tide could bring? – ฉันรู้ว่าตอนนี้ฉันต้องทำอะไร ฉันต้องหายใจต่อไปเพราะพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นใหม่ ใครจะรู้ว่ากระแสน้ำจะพัดพาอะไรมาบ้าง”🥲🌤️🌊 – เรื่อง Cast Away

“The brave may not live forever, but the cautious do not live at all. – ผู้กล้าอาจไม่มีชีวิตอยู่ตลอดไป แต่ผู้ยำเกรงจะไม่มีชีวิตอยู่เลย”⭐ – เรื่อง The Princess Diaries

“A laugh can be a very powerful thing. Why, sometimes in life, it’s the only weapon we have. – การหัวเราะอาจเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก ทำไมบางครั้งในชีวิตถึงเป็นอาวุธเดียวที่เรามี”😄 – เรื่อง Who Framed Roger Rabbit – แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ จากหนัง

“Ernest Hemingway once wrote, ‘The world is a fine place and worth fighting for.’ I agree with the second part. – เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์เคยเขียนไว้ว่า ‘โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีและควรค่าแก่การต่อสู้’ ฉันเห็นด้วยกับส่วนที่สอง”😞 – เรื่อง Se7en

“I have my belief, and in all its simplicity that is the most powerful thing. – ฉันมีความเชื่อและด้วยความเรียบง่ายนั่นคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุด”🙂 – เรื่อง Hunger

“Love is about finding courage inside of you that you didn’t even know was there. – ความรักคือการค้นหาความกล้าหาญในตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่”🙂💗 – เรื่อง Little Manhattan

“The wise build bridges while the foolish build barriers. – คนฉลาดสร้างสะพาน ในขณะที่คนโง่สร้างกำแพงกั้น”😞 – เรื่อง Black Panther

“when a defining moment comes along, you define the moment or the moment defines you. – เมื่อถึงช่วงเวลาที่กำหนด คุณจะกำหนดช่วงเวลา หรือช่วงเวลาที่กำหนดตัวคุณเอง”⌛ – เรื่อง Tin Cup

“Only one thing counts in this life: Get them to sign on the line that is dotted. – มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่นับได้ในชีวิตนี้: ให้พวกเขาเซ็นชื่อบนเส้นที่ขีดไว้”😌 – เรื่อง Glengarry Glen Ross

“Politeness is the first thing people lose once they get the power. – ความสุภาพเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนสูญเสียเมื่อพวกเขาได้รับอำนาจ”😔 – เรื่อง Wealth of Words

“A wise man can learn more from his enemies than a fool from his friends. – คนฉลาดสามารถเรียนรู้จากศัตรูได้มากกว่าคนโง่จากเพื่อน”😉 – เรื่อง Rush

“When you get a different vantage point it changes your perspective… It allows you to see things you should have seen a long time ago. – เมื่อคุณได้จุดชมวิวที่ต่างออกไป มุมมองของคุณเปลี่ยนไป… ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่คุณน่าจะเคยเห็นเมื่อนานมาแล้ว”😇🏞️ – เรื่อง First Man