นิทานอีสป เรื่อง “คางคกจอมโว” ไทย-Eng

นิทานอีสปคางคกจอมโว ไทย-Eng

“คางคกจอมโว” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงอันตรายจากการอวดอ้างเกินจริงย่อมส่งผลเสียต่อเรา และยังสอนถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญ

นิทานอีสปเรื่องคางคกจอมโว

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในสระน้ำอันเงียบสงบ มีคางคกจอมโวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ คางคกตัวนี้มีนิสัยแปลกประหลาดในการอวดอ้างความสามารถของมัน เมื่อใดก็ตามที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมตัวกันรอบๆ สระน้ำ คางคกจอมโวจะโอ้อวดว่ามันกระโดดได้เร็วแค่ไหนและกระโดดได้สูงแค่ไหน

Once upon a time, in a quiet pond, lived a Quack Toad. This Toad had a peculiar habit of making loud and boastful claims about its abilities. Whenever other creatures gathered around the pond, the Quack Toad would boast about how fast it could hop and how high it could jump.

วันหนึ่ง ฝูงกบมาที่สระน้ำเพื่อเพลิดเพลินกับน้ำเย็นและฟังการโอ้อวดของคางคกจอมโวตัวนี้ คางคกจอมโวพองตัวขึ้นและอุทานว่า “ข้าคือนักกระโดดที่เร็วที่สุดและมีทักษะมากที่สุดในสระน้ำทั้งหมด! ไม่มีพวกเจ้าตัวไหนเทียบความสามารถของข้าได้”

One day, a group of Frogs came to the pond to enjoy the cool waters and listen to the Quack Toad’s boasts. The Quack Toad puffed itself up and exclaimed, “I am the fastest and most skilled jumper in the entire pond! None of you can match my prowess.”

กบไม่ประทับใจกับคำกล่าวอ้างของกบจอมโวตัวนี้ และเริ่มบ่นพึมพำกันเอง ในที่สุด กบผู้กล้าหาญตัวหนึ่งก็พูดขึ้นว่า “ถ้าเจ้าเร็วและเก่งอย่างที่อ้าง ทำไมเจ้าไม่พิสูจน์ให้พวกเราดูล่ะ”

The Frogs were unimpressed by the Quack Toad’s claims and began to murmur among themselves. Finally, one brave Frog spoke up and said, “If you are as fast and skilled as you claim, why don’t you prove it to us?”

กบจอมโวยอมรับความท้าทายอย่างกระตือรือร้นและเตรียมพร้อมสำหรับการกระโดดอันทรงพลัง มันหายใจเข้าลึกๆ รวบรวมกำลังทั้งหมดและกระโจนขึ้นไปในอากาศด้วยพลังทั้งหมดที่มี แต่ที่สร้างความตกตะลึงให้กับเหล่ากบ คางคกตัวเขื่องย่อตัวลงและตกลงไปพร้อมกับเสียงน้ำกระเซ็นดังกระเซ็น ไม่แม้แต่จะเข้าใกล้ระยะที่มันอวดอ้าง

The Quack Toad eagerly accepted the challenge and prepared itself for a mighty jump. It took a deep breath, gathered all its strength, and leaped into the air with all its might. But to the astonishment of the Frogs, the Quack Toad fell short and landed with a loud splash, not even coming close to the distance it had boasted about.

กบต่างพากันหัวเราะเยาะความพยายามที่ล้มเหลวของกบจอมโวตัวนี้ และหนึ่งในนั้นพูดว่า “ดูเหมือนว่าคำกล่าวอ้างของเจ้าไม่มีอะไรนอกจากการพูดเกินจริง คำพูดของเจ้าว่างเปล่า และการกระทำของเจ้าก็ไม่ตรงกับคำอวดอ้างของเจ้า”

The Frogs laughed at the Quack Toad’s failed attempt, and one of them said, “It seems your claims were nothing but hot air. Your words are empty, and your actions do not match your boasts.”

คางคกจอมโวตัวนี้รู้สึกอายและขายหน้า พยายามรักษาหน้าด้วยการหาข้อแก้ตัวมากขึ้นและโอ้อวดให้ดังกว่าเดิม แต่พวกกบไม่สนใจคำพูดเปล่าๆ ของมันอีกต่อไป และพวกมันก็ออกจากสระน้ำ ทิ้งให้คางคกจอมโวอยู่ตามลำพังด้วยความภาคภูมิใจที่พังทลาย

Feeling embarrassed and humiliated, the Quack Toad tried to save face by making more excuses and boasting even louder. But the Frogs were no longer interested in its empty words, and they left the pond, leaving the Quack Toad alone with its shattered pride.

จากวันนั้นเป็นต้นมาคางคกจอมโว ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตนและความซื่อสัตย์ มันตระหนักว่าการโอ้อวดเปล่าประโยชน์และความสามารถเกินจริงมีแต่จะนำไปสู่การเยาะเย้ยและดูหมิ่นจากผู้อื่น ในทางกลับกันกบจอมโวตัดสินใจที่จะพูดความจริงเกี่ยวกับความสามารถของมันและปล่อยให้การกระทำของมันพูดแทนตัวเอง

From that day on, the Quack Toad learned an important lesson about humility and honesty. It realized that making empty boasts and exaggerating its abilities only led to ridicule and disrespect from others. Instead, the Quack Toad decided to be truthful about its capabilities and let its actions speak for themselves.

นิทานอีสปคางคกจอมโว

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“การกระทำดังกว่าคำพูด และเป็นการดีกว่าที่จะแสดงความสามารถของคุณผ่านการกระทำของคุณ แทนที่จะโอ้อวดโดยเปล่าประโยชน์”

  • จงอ่อนน้อมถ่อมตนและซื่อสัตย์: คำกล่าวอ้างที่โอ้อวดของคางคกจอมโว ทำให้อับอายและเยาะเย้ย นิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการอ่อนน้อมถ่อมตนและซื่อสัตย์ต่อความสามารถของเรา และไม่โอ้อวดทักษะของเรา
  • การกระทำสำคัญกว่าคำพูด: คำพูดเปล่าๆ ของคางคกจอมโว นั้นไร้ความหมายหากไม่มีการกระทำมาสนับสนุน เรื่องราวนี้เตือนเราว่าการกระทำและการกระทำของเรากำหนดเรามากกว่าแค่คำพูด
  • ได้รับความเคารพ ไม่ใช่อ้าง: ได้รับความเคารพจากความจริงใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความพยายามที่ซื่อสัตย์ ไม่ใช่โดยการอวดอ้างหยิ่งผยองและการยกย่องตนเอง
  • ยอมรับการพัฒนาตนเอง: แทนที่จะโอ้อวด อาจมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการกระโดด เรื่องราวนี้กระตุ้นให้เรามุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาตนเองมากกว่าการแสวงหาการพิสูจน์ด้วยการโอ้อวดเปล่าๆ

“Actions speak louder than words, and it’s better to show your abilities through your deeds rather than making empty boasts.”

  • Be humble and honest: The Quack Toad’s boastful claims brought it embarrassment and ridicule. The story teaches us the importance of being humble and honest about our abilities and not exaggerating our skills.
  • Actions speak louder than words: The Quack Toad’s empty words were meaningless without the actions to back them up. The story reminds us that our actions and deeds define us more than mere words.
  • Respect is earned, not claimed: Respect is gained through sincerity, humility, and honest efforts, not through arrogant claims and self-praise.
  • Embrace self-improvement: Instead of boasting, the Quack Toad could have focused on improving its jumping skills. The story encourages us to focus on self-improvement rather than seeking validation through empty boasts.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้จักคุณค่าของความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ และการปล่อยให้การกระทำของเราพูดแทนตัวเอง มันเตือนให้เราจริงใจในคำพูดและการกระทำของเรา ได้รับความเคารพจากความพยายามอย่างแท้จริงมากกว่าการเรียกร้องที่ว่างเปล่า

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children