สุภาษิตคำพังเพยทันควัน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยทันควัน

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ท. ทันควัน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยทันควัน

ที่มาของสำนวนนี้คือ มาจากการยิงปืนใหญ่เมื่อยิงลูกปืนออกไปจะปรากฏควัน คำว่าทันควันคือทันควันปืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาน้อยนิด ถ้าทำการใดในระยะเวลาที่ควันปืนยังไม่จางหาย ก็ถือเป็นการกระทำที่รวดเร็ว ทันทีทันใด จึงกลายเป็นสำนวนที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ทันเวลา ทันทีทันใด ฉับพลัน มักใช้ในเวลาที่เร่งรีบสุดๆ แล้วสามารถบรรลุได้ทันเวลาแบบคาบเส้นพอดี

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยทันควัน

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตทันควัน

  • ตอนขอให้ช่วยงานนี่ทำเป็นยุ่งไม่ว่าง ทีตอนบอกว่าจ้างกลับตอบว่าว่างทำให้ได้ทันควันเลยนะ
  • เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดจับกลุ่มคนร้ายที่กำลังทำการขนถ่ายยาเสพติดไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ทันควัน ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะหนีข้ามประเทศไป
  • ดีนะที่เขามาช่วยยุติเรื่องนี้ได้ทันควัน ไม่อย่างนั้นผมว่าปานปลายแน่นอน
  • เธอรับไม่ได้ที่ถูกเพื่อนร่วมงานดูถูกว่าเกาะแฟนที่คบอยู่ปัจจุบันเพื่อหวังเงิน เธอจึงโต้เถียงกลับทันควันว่า เธอบริสุทธิ์ใจและสามารถหาเงินเลี้ยงตัวเองได้
  • สมชายวิ่งทำลายสถิติของตนเองอย่างภาคภูมิใจ แล้วได้เวลาทันควันแบบฉิวเฉียนเพียง 5 วินาที

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube