สุภาษิตคำพังเพยหนีร้อนมาพึ่งเย็น ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหนีร้อนมาพึ่งเย็น
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หนีร้อนมาพึ่งเย็น

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหนีร้อนมาพึ่งเย็น

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงสถานที่ร้อนๆ หมายถึง ที่ที่ไม่มีความสบาย ชีวิตยากลำบาก หนีมาสถานที่เย็นๆ คือ สถานที่ที่มีความสบาย ความสงบสุข หรือมีชีวิตที่ดีกว่าที่เก่า สำนวนนี้มักนิยมใช้ในเชิงอพยพ หรือหนีจากปัญหาต่างๆ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การหนีจากที่ที่มีความเดือดร้อนมาอาศัยอยู่ในที่ที่มีความสงบสุข

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหนีร้อนมาพึ่งเย็น

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหนีร้อนมาพึ่งเย็น

  • ถ้ำโชรันเช ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีความสำคัญของแคว้นแวร์คอร์ส อยู่ใกล้ๆกับเมืองกรีโนเบิล ในประเทศฝรั่งเศส ช่วงนี้ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนชมความสวยงามกันหนาแน่นเพิ่มขึ้นจากเดิมราว 10% เนื่องจากเกิดคลื่นความร้อนนานาประเทศ ทำให้ผู้คนหนีร้อนลงมาเที่ยวถ้ำที่มีอุณหภูมิอยู่ราวๆ 15 องศาเซลเซียส
  • คนจีนสมัยก่อนที่อพยบมาอยู่ประเทศไทย ก็เหมือนหนีร้อนมาพึ่งเย็น เพราะสมัยนั้นประชาชนชาวจีนถูกกดขี่ข่มเหง ประสบภัยธรรมชาติค่อนข้างถี่ทำให้ทำมาหากินไม่ได้ จึงอพยบย้านถิ่นฐานมาประเทศไทยเพราะคิดว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำอย่างไรก็ไม่อดตาย
  • คนเมียนมา “หนีร้อนมาพึ่งเย็น” นโยบายจัดการแรงงานต่างชาติของไทยตอบโจทย์ขาดแคลน
  • ฮือฮาฝูงผึ้งหลวงหนีร้อนมาพึ่งเย็น ทำรังใต้คางองค์พระพุทธสิงห์หนึ่งองค์ใหญ่ ของวัดป่าห้วยบง จ.พะเยา ชาวบ้านเชื่อ บารมีของหลวงพ่อใหญ่ ช่วยปกปักรักษาคุ้มภัยให้แก่ฝูงผึ้งหลวง จึงยึดเป็นที่ทำรัง
  • ชีวิตเมื่อถึงจุดที่ลำบากสุดๆ มักจะไม่มีทางเลือกมากนัก นอกจากหนีร้อนมาพึ่งเย็น เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม ทั้งตัวเอง ครอบครัว จึงทำให้หลายๆ ประเทศนั้นมีผู้อพยพมากขึ้น

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements