100+ รวมแคปคำคมความซื่อสัตย์ ให้ข้อคิดทั้งชีวิต ความรัก การงาน ฯลฯ!

X
Advertisements

ความซื่อสัตย์เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต และคำพูดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เหล่านี้จะพิสูจน์ได้ นี่คือแคปชั่นคำคมความซื่อสัตย์ ที่ให้ทั้งข้อคิดหลายๆ เรื่อง ทั้งชีวิต ความรัก และแรงบันดาลใจ🫡

ความซื่อสัตย์ หมายถึง การทำในสิ่งที่ถูกต้องตามศีลธรรม ความซื่อสัตย์เป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดในชีวิต มันทำให้คุณสบายใจโดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับคำโกหกที่คุณพูด ด้วยความซื่อสัตย์ ผู้คนจะไว้วางใจและเคารพคุณเสมอ เมื่อมีคนซื่อสัตย์ นั่นหมายความว่าพวกเขา

 • ความจริง
 • เชื่อถือได้
 • จริงใจ
 • ซื่อสัตย์
 • ยุติธรรม
แคปชั่นคำคมความซื่อสัตย์กับชีวิต
Advertisements


แคปชั่นคำคมความซื่อสัตย์กับชีวิต

 • “ความซื่อสัตย์คือการบอกความจริงกับตัวเอง และความซื่อสัตย์คือการบอกความจริงกับผู้อื่น”😌
 • “ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าคุณสูญเสียเกียรติของมัน คุณก็สูญเสียตัวเอง”🙂
 • “ความซื่อสัตย์เป็นมากกว่าการไม่โกหก มันคือการบอกความจริง พูดความจริง ใช้ชีวิตตามความจริง และรักความจริง”😇
 • “ไม่มีมรดกใดมีค่าเท่ากับความซื่อสัตย์”😉
 • “รากฐานของความสำเร็จที่สมดุลคือความซื่อสัตย์ อุปนิสัย ความซื่อสัตย์ ความศรัทธา ความรัก และความภักดี”😊
 • “ถ้าคุณไม่บอกความจริงเกี่ยวกับตัวคุณเอง คุณจะไม่สามารถบอกความจริงเกี่ยวกับคนอื่นได้”😌
 • “ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเป็นกุญแจสำคัญในชีวิตที่ดี”😄
 • “ต้องใช้ความเข้มแข็งและความกล้าหาญในการยอมรับความจริง”😌
 • “ชีวิตเราจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเราฉวยโอกาสได้ และความเสี่ยงแรกและยากที่สุดที่เราทำได้คือการซื่อสัตย์ต่อตนเอง”😄
 • “ความซื่อสัตย์มีราคาจ่าย แต่ดูเหมือนว่าจะจ่ายไม่มากพอสำหรับบางคน”😩
 • “พูดความจริงเสมอ ด้วยวิธีนี้คุณไม่ต้องจำสิ่งที่คุณพูด”😉
 • “ทำให้ตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์ แล้วคุณจะแน่ใจว่ามีคนอันธพาลน้อยลงในโลกนี้”😌
 • “ยอมทนทุกข์เพื่อความจริงดีกว่ารุ่งเรืองด้วยความเท็จ”🙂
 • “ซื่อสัตย์ต่องาน คำพูด และเพื่อน”😄
 • “สิ่งที่ดีที่สุดในการพูดความจริงคือ… คุณไม่จำเป็นต้องจำสิ่งที่คุณพูด!”😊
 • “ของจริงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงดีที่สุดที่จะซื่อสัตย์และเป็นความจริง”😌
 • “การใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์หมายถึง: การพูดความจริงของคุณ แม้ว่ามันอาจจะสร้างความขัดแย้งหรือความตึงเครียด”🙂
 • “ความสัตย์ย่อมเจริญในทุกสภาวะของชีวิต”🙂
 • “ความซื่อสัตย์เป็นมากกว่าการไม่โกหก มันคือการบอกความจริง พูดความจริง ใช้ชีวิตตามความจริง และรักความจริง”😄
 • “ไม่มีอะไรในโลกนี้ยากไปกว่าการพูดความจริง ไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการเยินยอ”😌
 • “ปัญหาหลักในการเป็นคนซื่อสัตย์คือการที่คุณสูญเสียภาพลวงตาทั้งหมดของคุณ”🫠
 • “ถ้าคุณซื่อสัตย์กับตัวเอง ชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้น”😉
 • “ถ้ามันไม่ถูกต้องก็อย่าทำ ถ้าไม่จริงก็อย่าพูด”😌
 • “จำไว้เสมอว่าความซื่อสัตย์จะไม่ทำลายคุณ”🙂
 • “การใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และซื่อตรงเป็นความรับผิดชอบของคนดีทุกคน”😉
 • “ความมั่นใจ… งอกงามด้วยความซื่อสัตย์ เกียรติยศ ความศักดิ์สิทธิ์ของภาระหน้าที่ การปกป้องที่ซื่อสัตย์ และการกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัว ถ้าไม่มีสิ่งพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้”😇
 • “ความดีนั้นเกี่ยวกับอุปนิสัย – ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ความเมตตา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกล้าหาญทางศีลธรรม และอื่นๆ”😉
 • “มีเวทมนตร์บางอย่างในความจริง นั่นคือความซื่อสัตย์ และการเปิดกว้าง”🏞️
 • “ความซื่อสัตย์เริ่มต้นจากการเป็นตัวของตัวเอง จริงใจและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราเชื่อ ซึ่งนั่นอาจไม่เป็นที่นิยมเสมอไป แต่มันจะช่วยให้คุณทำตามความฝันและหัวใจของคุณได้เสมอ”😊🌈
 • “เมื่อคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความซื่อสัตย์ ความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่น ข้อมูลที่ได้รับจะสะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์”😌
 • “จงซื่อสัตย์ในชีวิต สร้างพลังบวก หยุดความไม่ยุติธรรมในชีวิต”😄
 • “ยังคงต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างจริงจังและความพยายามอย่างจริงใจเพื่อให้เป้าหมายของคุณบรรลุผล”😉
 • “ความมั่นใจเติบโตจากการซื่อสัตย์กับตัวเอง เพราะฉันรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ความสามารถของตัวเอง และฉันก็มีเหตุผลและซื่อสัตย์ในสิ่งที่ฉันทำได้”😇
 • “คุณต้องสามารถเข้าใจว่าความไม่มั่นคงของคุณคืออะไรหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองให้มาก”😌
 • “ความลับของชีวิตคือความซื่อสัตย์และความยุติธรรม หากคุณสามารถปลอมได้แสดงว่าคุณสร้างมันขึ้นมาแล้ว”🤔
 • “จงเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลจำนวนนับไม่ถ้วนดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และมีศีลธรรม”😌
 • “ชมคนโง่เพราะไหวพริบ หรือชมคนโกงเพราะความซื่อสัตย์ แล้วเขาจะรับคุณเข้าข้าง”🧐
 • “ความซื่อสัตย์นำไปสู่ความสงบสุขเสมอ”😌🏞️
 • “ชีวิตต้องการความซื่อสัตย์ ความสามารถในการเผชิญหน้า ยอมรับ และแสดงออก”😊
 • “คุณเรียนรู้วิธีการทำงานที่ดีโดยซื่อสัตย์ต่อตนเอง”😉

แคปชั่นคำคมชีวิต

Advertisements


แคปชั่นคำคมซื่อสัตย์กับความรัก

แคปชั่นคำคมซื่อสัตย์กับความรัก

 • “เมื่อมีคนรักคุณ วิธีที่พวกเขาพูดถึงคุณจะแตกต่างออกไป คุณรู้สึกปลอดภัยและสบายใจ”😊
 • “จำไว้ว่าไม่ว่าหัวใจของคุณอยู่ที่ไหน คุณจะพบขุมทรัพย์ของคุณที่นั่น”😉
 • “บางมีความรักต้องใช้ความเข้มแข็ง และความกล้าหาญในการยอมรับความจริง จงซื่อสัตย์กับตัวเอง”😄
 • “คนซื่อสัตย์ไม่ปิดบังการกระทำ”😌
 • “ความซื่อสัตย์เป็นของขวัญราคาแพง อย่าคาดหวังจากคนราคาถูก”😎
 • “ผู้ใดประมาทความจริงในเรื่องเล็กน้อย จะวางใจในเรื่องสำคัญไม่ได้”😶
 • “ฉันชื่นชมความรักที่ซื่อสัตย์มากกว่าคุณสมบัติอื่นใด”🥰
 • “คนจริงใจไม่ปิดบังการกระทำ”🙂
 • “ความซื่อสัตย์เป็นส่วนสำคัญที่สุดของการแต่งงาน”😉
 • “มันยากที่จะซื่อสัตย์กับผู้อื่น เมื่อคุณโกหกตัวเองต่อไป”😔
 • “เราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีใดๆ หากปราศจากความซื่อสัตย์”🤫
 • “หัวใจที่ซื่อสัตย์ก่อให้เกิดการกระทำที่ซื่อสัตย์”😊💗
 • “จำไว้ คุณไม่สามารถหลอกคนซื่อสัตย์ได้”😉
 • “คุณหลอกคนได้บางเวลา แต่คุณหลอกเขาไม่ได้ตลอดเวลา”😌
 • “ความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมาอาจทำให้คุณอ่อนแอ แต่จงซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาต่อไป แล้วคุณจะเจอความรักดีๆ และมีความสุข”😇
 • “อย่าเสียใจที่เป็นคนซื่อสัตย์ ระยะเวลาจะบ่งบอกสิ่งนี้เอง”⏳
 • “ถ้าคุณไม่ซื่อสัตย์กับตัวเอง คุณจะจริงใจกับคนอื่นได้อย่างไร”🧐
 • “การซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงและพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนดี แต่มันทำให้คุณเป็นคนโกหก”🤨
 • “การปกปิดสิ่งใดจากผู้ที่ข้าพเจ้าผูกพันด้วยนั้นไม่ใช่วิสัยของข้าพเจ้า ฉันไม่สามารถปิดริมฝีปากของฉันได้ เมื่อฉันเปิดหัวใจของฉัน”💞💗
 • “ยอมเจ็บเพราะความจริง ดีกว่าปลอบใจด้วยคำโกหก”🙂
 • “ถามจริงๆ เถอะ คุณจะรักสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์อย่างจริงใจได้ไหม?”🤔
 • “ความรักคือความซื่อสัตย์ ความรักคือการเคารพซึ่งกันและกัน”😉
 • “บางที ความจริงเหมือนมีดที่คมที่สุดที่คุณเคยรู้จัก”🥹
 • “ความแตกต่างที่จริงใจมักเป็นสัญญาณที่ดีของความก้าวหน้า”😄
 • “เราจริงใจต่อผู้อื่นมากกว่าต่อตนเอง”🥺
 • “ถ้าคนสองคนสามารถซื่อสัตย์ต่อกันได้ทุกเรื่อง นั่นน่าจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ”😉
 • “ความสัมพันธ์ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และความสม่ำเสมอ”😉
 • “ถนนที่สูงเป็นที่เคารพเสมอ ความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ได้รับรางวัลเสมอ”😄
 • “ตัวชี้วัดที่แท้จริงของชีวิตรัก ไม่ใช่ความยาวนาน แต่เป็นความซื่อสัตย์”😊
 • “ความรักที่ดีเริ่มต้นด้วยความซื่อสัตย์ ถามคำถามยากๆ มาจากการทำงานร่วมกัน และจากการเชื่อสัญชาตญาณของคุณ”😉
 • “ความภักดีและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ ของความรัก”💗
 • “และถ้าคุณเรียนรู้ที่จะพูดคุยเรื่องยากๆ เหล่านี้ด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ของคุณก็จะดีขึ้นกว่าที่คุณเคยคิดไว้”🥰
 • “ความสัมพันธ์ที่ดีทุกประเภทมักจะประกอบด้วยความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และความเคารพ”💞
 • “เช่นเดียวกับการแสดงความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตสมรส ความซื่อสัตย์ต่อกันและกันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน”😉
 • “การทำงานท่ามกลางความขัดแย้ง เรารักษาและสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแต่ยืดหยุ่น ซื่อสัตย์แต่เปี่ยมด้วยความรักในความสัมพันธ์ของเรา”😊
 • “น่าท้อแท้ใจที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยตกใจกับความซื่อสัตย์ และจำนวนไม่น้อยที่ต้องตกตะลึงกับการหลอกลวง”😩
 • “เรารู้ว่าความสัมพันธ์ของเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ แต่ทำไมบางคนกลับทำไม่ได้”🤔
 • “ความซื่อสัตย์นั้นหายากพอๆ กับคนที่ไม่สงสารตัวเอง”🥺
 • “คำพูดธรรมดาที่จริงใจสามารถเจาะหูของความเศร้าโศกได้ดีที่สุด”🙂
 • “ความซื่อสัตย์เป็นกุญแจสู่ความสัมพันธ์ หากคุณสามารถปลอมได้แสดงว่าคุณอยู่ในนี้แล้ว”🫥

แคปชั่นคำคมความรัก

ข้อคำคมคนซื่อสัตย์ให้แรงบันดาลใจ

ข้อคำคมคนซื่อสัตย์ให้แรงบันดาลใจ

 • “ความซื่อสัตย์เป็นบทแรกในหนังสือแห่งปัญญา”📖
 • “ความซื่อสัตย์เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการป้องกันความผิดพลาดให้กลายเป็นความล้มเหลว”😄
 • “ความซื่อสัตย์ขั้นพื้นฐานเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ”😉
 • “ความสง่างามของความซื่อสัตย์ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องประดับ”😇
 • “ความซื่อสัตย์อาจทำให้คุณมีเพื่อนไม่มากนัก แต่มันจะทำให้คุณได้เพื่อนที่ใช่เสมอ”😄
 • “ความซื่อสัตย์เป็นความมั่งคั่งที่หาได้ยากที่สุดที่ใครๆ ก็สามารถครอบครองได้ แต่ถึงกระนั้น ความซื่อสัตย์ทั้งหมดในโลกก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขนมปังหนึ่งก้อน”😢🌏
 • “ความซื่อสัตย์ที่เรียบง่ายของจุดประสงค์ในผู้ชายคนหนึ่งสามารถไปได้ไกลในชีวิตหากตั้งอยู่บนการประเมินตนเองอย่างยุติธรรมและการเชื่อฟังกฎที่เขารู้และรู้สึกว่าถูกต้อง”😉
 • “เพื่อนซื่อสัตย์ต่อกัน แม้ว่าความจริงจะเจ็บปวดก็ตาม”🥹
 • “ความซื่อสัตย์ไม่ได้จ่ายเสมอไป แต่ความไม่ซื่อสัตย์มักมีค่าใช้จ่ายเสมอ”😊
 • “ในการทำงานที่ดีโดยทั่วไปคือความซื่อสัตย์และความจริง และคนที่จริงใจต่อตนเอง”😌
 • “ในการโน้มน้าวใจเราต้องน่าเชื่อถือ เพื่อให้น่าเชื่อถือเราต้องมีความน่าเชื่อถือ น่าเชื่อถือเราต้องมีความจริง”😄
 • “การพูดความจริงเป็นเรื่องยากมาก และคนหนุ่มสาวมักไม่ค่อยสามารถทำได้”🤔
 • “การบอกความจริงอย่างตรงไปตรงมาในโลกส่วนใหญ่มักทำโดยเด็ก”😩
 • “การทำให้เด็กมีความซื่อสัตย์เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา”📖
 • “จ่ายสิ่งที่คุณเป็นหนี้และสิ่งที่คุณคุ้มค่าคุณจะรู้”😉
 • “ความโหดร้าย ความซื่อสัตย์ภายในใจ… คำสามคำที่น่ากลัวที่สุดในโลก และในขณะเดียวกันก็เป็นกุญแจสำคัญที่ไขประตูทุกบาน”🌏
 • “ความซื่อสัตย์มีพลังมาก มันมีน้อยคนนักจะรับมือได้”😊
 • “คุณไม่สามารถโกหกจิตวิญญาณของคุณได้”😇
 • “ฉันไม่จำเป็นต้องชนะ แต่ฉันต้องเป็นคนจริง ฉันไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จ แต่ฉันต้องดำเนินชีวิตตามแสงสว่างที่ฉันมี”😇
 • “เมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ คุณดำเนินชีวิตด้วยความจริง”😇
 • “จงทำตัวให้เป็นคนซื่อสัตย์ แล้วเจ้าจะได้แน่ใจว่าในโลกนี้มีคนขี้โกงน้อยกว่านี้”😄
 • “ผู้คนเคารพในความซื่อสัตย์มากกว่าที่จะปิดบัง”😊
 • “ความซื่อสัตย์มักจะยากมาก ความจริงมักจะเจ็บปวด แต่อิสระที่ได้มาก็คุ้มค่ากับความพยายาม”😉
 • “การซื่อสัตย์ต่อตนเองอย่างแท้จริงคือแบบฝึกหัดที่ดี”😄
 • “พูดด้วยความสัตย์จริง คิดด้วยความจริงใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์”😉
 • “ไม่มีมรดกใดมีค่าเท่ากับความซื่อสัตย์”😌
 • “ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด เมื่อมีเงินอยู่ในนั้น”🧐
 • “ความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความซื่อสัตย์ และความเท็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความไม่ซื่อสัตย์”😶
 • “ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณเป็นตัววัดความซื่อสัตย์ของความเห็นแก่ตัวของคุณ”🤔
 • “ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ใจดี ดูแลดี มีอารมณ์ขัน ทำงานในธุรกิจได้ตลอดเวลา”😄
 • “ความซื่อสัตย์เป็นรากฐานที่สำคัญของความสำเร็จทั้งหมด หากปราศจากความมั่นใจและความสามารถในการปฏิบัติแล้ว ก็จะไม่มีอยู่จริง”😉
 • “ความซื่อสัตย์อาจมีความสำคัญพอๆ กับปัจจัยในทักษะการสื่อสารของคนๆ หนึ่งพอๆ กับความไว้วางใจ”😌
 • “ความซื่อสัตย์ ความจริง และความดีงามล้วนเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน การรักสิ่งเหล่านี้ เราสามารถปรับปรุงครอบครัว ชุมชน และสังคมของเราได้”😄
 • “เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความซื่อตรง ว่าความจริงนั้นสำคัญ ว่าคุณไม่ใช้ทางลัดหรือเล่นตามกฎที่คุณตั้งไว้  และความสำเร็จจะไม่ถูกนับเว้นแต่คุณจะได้รับมันอย่างยุติธรรมและเหมาะสม”😊
 • “การมีสมาธิคือคติประจำใจ ความซื่อสัตย์เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงอุตสาหะ แล้วจึงตั้งใจ”😌
 • “อำนาจทางศีลธรรมมาจากการปฏิบัติตามหลักการที่เป็นสากลและไร้กาลเวลา เช่น ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และการปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเคารพ”😇
 • “ความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ของผู้อื่นไม่ใช่เครื่องยืนยันความซื่อตรงของตนเอง”🧐
 • “ความซื่อสัตย์ไม่จำเป็นต้องปลอมตัวหรือเครื่องประดับ เป็นคนธรรมดา”😄
 • “คำชมได้เพื่อน ความซื่อสัตย์เสียเพื่อน”🥺
 • “ทำไมสังคมถึงยอมรับคุณค่าของความซื่อสัตย์ ทั้งๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมันเลย”😔

ข้อคิดคำคมสอนใจ

100+ แคปชั่นคำคมความเรียบง่าย ทำให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายๆ!

X
Advertisements

เราทุกคนต่างทะเยอทะยานโหยหาความสำเร็จ ความรักที่ดี ชีวิตที่ดี อะไรต่างๆ นาๆ จนลืมไปว่าความเรียบง่ายก็เป็นความสุขที่แท้จริงอย่างหนึ่ง นี่คือข้อคิดแคปชั่นคำคมความเรียบง่าย ให้แรงบรรดาลจในเรื่องต่างๆ ทั้งชีวิตที่เรียบง่าย ความรักที่เรียบง่าย🏞️

แคปชั่นคำคมชีวิตที่เรียบง่าย เงียบสงบ
Advertisements


แคปชั่นคำคมชีวิตที่เรียบง่าย เงียบสงบ

 • “ไม่สำคัญว่าเรามีเท่าไหร่ แต่เรามีเท่าไหร่ต่างหากที่ทำให้เกิดความสุข”☺️🏞️
 • “ช้าลงหน่อย ชีวิตบางทีก็ไม่ต้องรีบร้อนหรอก”😌
 • “ความเรียบง่ายทำให้มีสองสิ่ง: ระบุสิ่งที่จำเป็นและกำจัดส่วนที่เหลือ”😉
 • “ความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่อยู่ที่การเติมเต็มจากภายใน”😇
 • “บางทีสิ่งของต่างๆ มีราคาถูกลงมาก แต่ทัศนคติของเราที่มีต่อสิ่งนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปตามลําดับ”☺️
 • “คุณไม่ต้องทิ้งสิ่งที่คุณไม่เคยซื้อ”😌
 • “การตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไรมีความสำคัญพอๆ กับการตัดสินใจว่าจะทำอะไร”😌
 • “สิ่งของน้อยลงหมายถึงการทำความสะอาดน้อยลง จัดระเบียบน้อยลง จัดเก็บน้อยลง ยุ่งน้อยลง”😉
 • “เราควรเลือกสิ่งที่เราเก็บไว้ ไม่ใช่สิ่งที่เราทิ้ง”😉
 • “ความสุขเบ่งบานจากภายในเสมอ”😌
 • “คิดว่าแต่ละวันจะมีความสุขแค่ไหนเมื่อคุณใช้สิ่งที่คุณมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด”😄
 • “จุดประสงค์ของชีวิตเราคือการมีความสุข”😄
 • “ทำให้บ้านของคุณสะอาดพอที่จะมีสุขภาพดี แต่สกปรกพอที่จะมีความสุข”😄
 • “ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ได้มองว่าเราทำได้น้อยแค่ไหน นั่นคือความยากจน แต่เราจะให้ความสำคัญกับสิ่งแรกอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด”😉
 • “เหนือสิ่งอื่นใด เราต้องการช้าลงและพาตัวเองออกไปใช้ชีวิตแทนที่จะเร่งรีบผ่านมันไป”😇
 • “สิ่งที่ง่ายที่สุดถูกมองข้าม และถึงกระนั้นก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จำเป็นที่สุด”😄
 • “การตระหนักถึงพลังแห่งความสงบสุขของชีวิตที่เรียบง่ายคือการค้นหาความลับแห่งความสุข!”😇
 • “อย่าทำให้ชีวิตของคุณซับซ้อน จงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย”😉
 • “ไม่ใช่คนที่มีน้อยเกินไป แต่เป็นคนที่อยากได้มากขึ้นต่างหากที่เป็นคนจน”😉
 • “เปิดเผยความธรรมดา ยอมรับความเรียบง่าย ลดความเห็นแก่ตัว มีความปรารถนาน้อย”😄
 • “ขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสู่ชีวิตที่เรียบง่ายคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง”😄
 • “การรู้ว่าจะก้าวข้ามจากความฝันหนึ่งไปอีกความฝันหนึ่งได้อย่างไรและเมื่อไหร่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คุณรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มใช้ชีวิตตามความฝันที่ต่างออกไป การปล่อยวางความฝันอาจเป็นเรื่องยากมาก ใช่ แต่มันก็เป็นการปลดปล่อยเช่นกัน”😌
 • “หนึ่งในการตัดสินใจที่กล้าหาญที่สุดที่คุณเคยทำคือการปล่อยวางสิ่งที่ทำร้ายจิตใจและจิตวิญญาณของคุณในที่สุด”😇
 • “เมื่อเราเลิกยึดติดอยู่กับวัตถุสิ่งของ เราก็พบเวลาและอิสระที่จะทำตามความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่า”😄
 • “คุณไม่สามารถไขว่คว้าหาสิ่งใหม่ได้หากมือของคุณเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงของเมื่อวาน”😉
 • “ปัจจุบันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของความเรียบง่ายและเงียบสงบ”😌
 • “การตอบตกลงเพื่อความสุขหมายถึงการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งต่าง ๆ และผู้คนที่ทำให้คุณเครียด”☺️
 • “ลดความซับซ้อน: อย่าปฏิเสธในสิ่งที่ดี เพื่อคุณจะได้ตอบว่าใช่ในสิ่งที่ดีที่สุด”😄
 • “จงรู้สึกว่าความเรียบง่ายของชีวิต คือการเป็นตัวของตัวเอง”😉
 • “ลดความซับซ้อนของชีวิตโดยกำจัดความต้องการที่ไม่จำเป็นของชีวิตอยู่เสมอ”😄
 • “ภูมิปัญญาอยู่ในความเรียบง่ายของพวกเราเสมอ”😇
 • “มินิมอลโดยเจตนา ใช้ชีวิตที่สวยงามด้วยสิ่งน้อยลง เรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยม”😄
 • “ก้าวถอยหลังในวันนี้ ดูสิ่งที่สวยงามทั้งหมดที่คุณมี”😉
 • “ทำตัวให้ต่ำ อยู่เงียบๆ เรียบง่าย อย่าคาดหวังมากเกินไป สนุกกับสิ่งที่คุณมี”😊
 • “ชีวิตง่ายเหมือนคำถามสามข้อ: ฉันต้องการอะไร? ทำไมฉันถึงต้องการมัน แล้วฉันจะบรรลุได้อย่างไร”🤔
 • “ชีวิตเรียบง่ายที่นำโดยจังหวะธรรมชาติมากกว่าความต้องการและความคาดหวังของผู้อื่น”😌🏞️
 • “เรามีทางเลือกที่จะดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีชีวิตที่ ‘เปี่ยมความหมาย’ อย่างแท้จริง”😇
 • “ขั้นแรก เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย แล้วค่อยพูดถึงความยุติธรรมทางสังคม”😂
 • “ฉันไม่รู้คำศัพท์สวยหรูมากนัก ฉันคิดง่าย พูดง่าย ฉันใช้ชีวิตเรียบง่าย”😄
 • “ธรรมชาติและความปรารถนาที่แท้จริงของเราอาจซับซ้อน แต่เราได้รับความเย้ายวนใจเพื่อนำความเรียบง่ายมาสู่ชีวิตของเรา”😊

แคปชั่นคำคมชีวิต

Advertisements


แคปชั่นคำคมความรักที่เรียบง่าย

 • “คนที่มีความสุขที่สุดไม่ได้ดีที่สุดในทุกสิ่ง พวกเขาแค่ทำให้ดีที่สุดจากสิ่งที่พวกเขามี”🥰
 • “ให้โดยไม่ลืม และรับโดยไม่ลืม”😊
 • “ความรักและการจัดระเบียบไม่ได้หมายถึงการกำจัดทุกสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ หรือพยายามที่จะกลายเป็นคนอื่น แต่เป็นการใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ แต่จะดีกว่า”🥰
 • “ความรักที่เรียบง่าย ไม่ต้องซับซ้อน เป็นความรักที่ดีเยี่ยมอย่างมาก”🥰
 • “รักเธออย่างเรียบง่าย และเธอก็รักฉัน อย่างที่เป็นฉัน”💞
 • “ถ้ามันไม่ได้เพิ่มเข้ามาในชีวิตของคุณ มันก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณ เช่น ความรัก”😊
 • “ความรักที่เรียบง่าย เป็นความสุขที่สุดอย่างหนึ่ง”💗
 • “ถ้าคุณไม่เสียสละ ความเรียบง่ายก็ไม่บังเกิด”😌
 • “รักกันด้วยความเรียบง่าย ดีกว่ารักกันแล้วต้องอวดคนอื่น”😊
 • “จงรักใครก็ตามด้วยความเรียบง่าย และสัญชาตญาณของคุณเอง”😉
 • “ชีวิตนั้นเรียบง่ายจริงๆ แต่เรายืนยันที่จะทำให้มันซับซ้อน เช่นเดียวกับความรัก”🥹
 • “ทุกๆ วัน ฉันชอบที่จะตื่นขึ้นมาและเตือนตัวเองให้ขอบคุณสิ่งง่ายๆ”😊
 • “สิ่งยิ่งใหญ่ทั้งหมดนั้นเรียบง่าย และหลายสิ่งหลายอย่างสามารถอธิบายได้ด้วยคำเดียว: อิสรภาพ ความยุติธรรม เกียรติยศ หน้าที่ ความเมตตา ความรัก ความหวัง”😇
 • “ความรักมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายและหอมหวานของชีวิตซึ่งเป็นของจริง”💗
 • “ความรักที่ดีคือไม่ต้องอดทนกับมัน แต่ชอบความเรียบง่ายของมันแทน”😉
 • “โลกเป็นสถานที่ที่คนพิเศษสามารถอยู่ข้างคนธรรมดาโดยมีขอบเขตที่บางที่สุด”🥰
 • “ยิ่งฉันต้องการน้อย ฉันยิ่งรู้สึกดี”😊
 • “ถ้าคุณเอาแต่มองหาสิ่งที่จะชื่นชม เช่น แฟนของคุณ คุณจะมีชีวิตที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น”😄
 • “ฉันอยากจะมีพื้นที่และเวลาพิเศษมากกว่าสิ่งพิเศษ”😊
 • “ชีวิตที่เรียบง่ายก่อให้เกิดความชัดเจน ความสงบภายใน และความสัมพันธ์ที่มีความหมาย”😇
 • “ช่างเป็นสิทธิพิเศษอันล้ำค่ายิ่งนักที่จะได้มีชีวิตอยู่ ได้หายใจ ได้คิด มีความสุข และได้รัก”🥰
 • “มีความรักที่เรียบง่าย กับคนที่เรียบง่าย จะได้ชีวิตดีๆ ที่เรียบง่าย”😄
 • “ไม่ต้องรวยล้นฟ้ากันหรอกในความรัก ขอแค่ชีวิตไม่พากันลำบากเป็นพอ”😅
 • “อย่าคาดหวังอะไรจากอีกฝ่าย แค่ให้เกียรติกัน และมีสิ่งที่ทำร่วมกันแล้วมีความสุขก็เพียงพอ”😊
 • “ไม่มีใครต้องการความรักที่สมบูรณ์แบบ แค่ความรักที่เข้ากันได้อย่างเรียบง่ายเป็นธรรมชาติก็มีความสุขแล้ว”😊
 • “ความสุขไม่สามารถเดินทาง เป็นเจ้าของ ได้รับ สวมใส่หรือบริโภค ความสุขคือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของการใช้ชีวิตทุกนาทีด้วยความรัก พระคุณ และความกตัญญู”😌
 • “การรักคนๆ หนึ่งคือการได้เห็นเวทมนตร์ทั้งหมดของพวกเขา และเตือนให้พวกเขานึกถึงมันเมื่อพวกเขาลืมไปแล้ว”🥰
 • “ใครก็ตามที่เสี่ยงโชคกับอหิงสา กฎแห่งความรัก ทุกวันจะลดวงจรแห่งการทำลายล้างลง และในระดับนั้นก็จะส่งเสริมชีวิตและความรัก”💗
 • “จิตวิญญาณของเราไม่หิวกระหายชื่อเสียง ความสุขสบาย ความมั่งคั่ง หรืออำนาจ จิตวิญญาณของเรากระหายหาความหมาย เพราะความรู้สึกว่าเราได้ค้นพบวิธีการใช้ชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเรามีความสำคัญ”😊💞
 • “ความรักที่เรียบง่ายคือ การลบสิ่งที่ยาก และเพิ่มความหมาย”🥰
 • “ความสุขที่พบในสิ่งเรียบง่ายสามารถทำให้วันที่มืดมนที่สุดของวันสดใสขึ้นได้ แค่มีเธอ”😊
 • “ความรัก ความยั่งยืนเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่าย”😌
 • “ชีวิตเรียบง่ายมากและทุกอย่างชัดเจน มีเพียงความคิดของเราเท่านั้นที่ซับซ้อนและการมองเห็นเบลอ ความรักก็เช่นกัน”😉
 • “เมื่อคุณทำให้ชีวิตเรียบง่าย คุณจะมองเห็นชีวิตและความรักได้ดีขึ้นมาก เพราะชีวิตที่เรียบง่ายคุณจะขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณ!”😌
 • “หลับตา ความเรียง่าย ความรักจะอยู่ระหว่างความรักของสองเราเสมอ”🥰💞
 • “ความเย้ายวนของความรักที่แท้จริง ทำให้ชีวิตเรียบง่ายและสวยงามยิ่งขึ้น”😊
 • “เอกลักษณ์ของสองเรา และความเรียบง่ายไปด้วยกัน”😉
 • “ที่ใดมีความเรียบง่าย ที่นั่นมีความยั่งยืน นั่นหมายถึงความรักด้วย”💗
 • “ฉันแค่ต้องการอยู่อย่างเรียบง่ายและใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันกับเธอ”😘
 • “ความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ คุณจะพบว่า แม้ว่าจะมีการปฏิวัติในโลกกว้างก็ตาม ยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งบนพื้นหญ้าสีเขียว คนรักจะได้มีเวลาจูงมือกัน และโน้มศีรษะเข้าหากัน มันเรียบง่าย มีสีสัน และโรแมนติกจริงๆ”🥰💞

แคปชั่นคำคมความรัก

ข้อคิดคำคมความเรียบง่ายสร้างแรงบันดาลใจ

 • “อะไรถ้ามันทำให้คุณเสียความสงบ อย่ายุ่งเลย มันก็แพงเกินไป มันไม่คุ้ม”😉
 • “กินน้อยลง สร้างสรรค์มากขึ้น”😊
 • “ความเรียบง่ายคือสุดยอดความซับซ้อน”🧐
 • “ลดความซับซ้อน รับแรงบันดาลใจ เป็นต้นฉบับ ทำงานหนัก และสนุกไปกับมัน”😊
 • “จัดระเบียบชีวิตของคุณตามความฝัน และเฝ้าดูมันให้เป็นจริง ด้วยความเรียง่าย”🌈
 • “ความสุขเป็นสถานที่ระหว่างน้อยเกินไปและมากเกินไป”😊
 • “จงเก็บช่วงเวลา ไม่ใช่สิ่งของ”😊🏞️
 • “หาที่ว่างในชีวิตของคุณสำหรับสิ่งที่สำคัญ”😄
 • “ยิ่งคุณปล่อยไปมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น”😇
 • “จงค้นหาความเรียบง่ายจากความยุ่งเหยิง”😌
 • “ถ้าคุณมองดูสิ่งที่คุณมีในชีวิต คุณก็จะมีมากขึ้นเสมอ ถ้าคุณมองหาแต่สิ่งที่คุณไม่มีในชีวิต คุณจะไม่มีวันพอ”😌
 • “สนุกกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต แล้ววันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปและตระหนักว่าสิ่งเหล่านั้นคือเรื่องใหญ่”😉
 • “คุณทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่ใช่ทุกอย่าง”😌
 • “กุญแจสำคัญคือไม่ต้องจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่อยู่ในกำหนดการของคุณ แต่ให้จัดลำดับความสำคัญของคุณ”😉
 • “ความเรียบง่ายคือการลบสิ่งที่ชัดเจน และเพิ่มสิ่งที่มีความหมาย”😄
 • “ความสำเร็จไม่มีอะไรมากไปกว่าระเบียบวินัยง่ายๆ ไม่กี่ข้อ ที่ต้องฝึกฝนทุกวัน”😉
 • “สิ่งที่เรียบง่ายก็เป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดเช่นกัน และคนฉลาดเท่านั้นที่จะเห็นมัน”😄
 • “จนถึงลมหายใจสุดท้าย คนเราอาจยังคงรักษาความสุขที่เรียบง่ายของวัยเด็กเอาไว้ได้ ในตอนท้าย คนเราอาจทำให้จิตใจมัวเมาด้วยดอกไม้ ความงาม และรอยยิ้ม”☺️🌺
 • “อย่ามีสิ่งใดในบ้านที่คุณไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเชื่อว่าสวยงาม”😉
 • “บทบาทของอัจฉริยะไม่ใช่การทำให้เรื่องง่ายซับซ้อน แต่ทำให้เรื่องซับซ้อนง่ายขึ้น”🧐
 • “จงหาวิธีหลุดพ้นจากความยุ่งเหยิง พบความเรียบง่าย”😌
 • “ความเรียบง่ายคือหัวใจสำคัญของความสง่างามที่แท้จริงทั้งหมด”😇🌏
 • “ความเรียบง่ายคือความสำเร็จขั้นสุดท้าย หลังจากเล่นโน้ตจำนวนมากและโน้ตมากขึ้น ความเรียบง่ายจะกลายเป็นรางวัลสูงสุดของงานศิลปะ”🎼 – Frederic Chopin
 • “ความเรียบง่ายก่อให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์เสมอ”🌈
 • “ความยุ่งเหยิงไม่ใช่แค่สิ่งของในตู้เสื้อผ้าของคุณ แต่เป็นสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างคุณกับชีวิตที่คุณต้องการเป็นอยู่”😉
 • “การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ส่วนใหญ่มาจากขั้นตอนเล็กๆ หลายร้อยก้าวที่แทบมองไม่เห็นที่เราดำเนินการไปพร้อมกัน จงเรียบง่ายเข้าไว้”😊
 • “แล้วทำไมฉันถึงพูดถึงประโยชน์ของความล้มเหลว? เพียงเพราะความล้มเหลวหมายถึงการปลดเปลื้องสิ่งที่ไม่สำคัญออกไป ฉันหยุดแสร้งทำเป็นว่าตัวเองเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันเป็น และเริ่มใช้พลังทั้งหมดที่มีในการทำงานที่สำคัญกับฉันให้เสร็จ”😄
 • “ไม่สั่งสมแต่กำจัด ไม่ใช่เพิ่มขึ้นทุกวันแต่ลดลงทุกวัน ความสูงของการบ่มเพาะ จะนำไปสู่ความเรียบง่ายเสมอ”😌
 • “ความเรียบง่ายอาจยากกว่าความซับซ้อน คุณต้องทำงานหนักเพื่อให้ความคิดของคุณสะอาดและทำให้มันง่าย แต่สุดท้ายมันก็คุ้มค่าเพราะเมื่อคุณไปถึงที่นั่น คุณก็สามารถเคลื่อนภูเขาได้”🏞️🌏
 • “วาดงานศิลปะที่คุณอยากเห็น เริ่มต้นธุรกิจที่คุณอยากทำ เล่นเพลงที่คุณอยากฟัง เขียนหนังสือที่คุณอยากอ่าน สร้างผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการใช้ ทำงานที่คุณอยากเห็นให้เสร็จ ”😊
 • “และถึงกระนั้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา ดวงอาทิตย์ไม่เคยพูดกับโลกว่าคุณเป็นหนี้ฉัน”🌞
 • “มินิมอล มันไม่ใช่สิ่งที่ขาดหายไป มันเป็นเพียงจำนวนที่สมบูรณ์แบบของบางสิ่ง”🫥
 • “ข้าวมีพลังในการคงอยู่มากกว่าไข่ปลาคาเวียร์”😇🍚
 • “ความหรูหราคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชีวิต”😉
 • “หยุดพูดถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและเริ่มฝึกฝนนิสัยที่ยั่งยืนและเรียบง่าย”😊
 • “ชีวิตเป็นเรื่องง่าย มนุษย์ทำให้มันซับซ้อนเอง”🤨
 • “โลกนี้มีเพียงพอสำหรับความต้องการของทุกคน แต่ไม่เพียงพอสำหรับความโลภของทุกคน”😢
 • “เครื่องแต่งกายที่เรียบง่ายขึ้น จะได้มุมมองที่ฉลาดขึ้น”😉
 • “มันง่ายมากที่จะเป็นเรื่องยาก แต่ยากที่จะเป็นเรื่องง่าย”🧐
 • “ชีวิตนำเราเข้าสู่ช่องว่างของมันอย่างช้าๆ เราไม่แน่ใจว่าอะไรรอเราอยู่ต่อไป เราออกเดินทางสำรวจมัน เคลื่อนไหวอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้สึกคาดหวัง แล้วจู่ๆ มันก็เปิดออกและแกล้งเราด้วยความโปร่งใส”😄🏞️🌏

แคปชั่นคำคมธรรมชาติ

แคปชั่นคำคมทะเล

แคปชั่นคำคมต้นไม้

แคปชั่นคำคมดอกไม้

120+ รวมคำคมผู้นำ ทั้งการงาน ครอบครัว และสร้างผู้นำ!

X
Advertisements

ทักษะความเป็นผู้นำสำคัญมากในยุคสมัยนี้ หากแต่ใช่นำคนอื่น เพราะมันเริ่มจากตัวเราเองก่อนทั้งสิ้น การนำตัวเองคือการรู้ตัวเอง เข้าใจตัวเอง นี่คือข้อคิดและแคปชั่นคำคมผู้นำ ในรูปแบบของผู้นำการทำงาน ผู้นำครอบครัว และสร้างแรงบรรดาลใจเพื่อที่จะเป็นผู้นำ🤠

ความคิดเชิงลึกเกี่ยวกับอำนาจและผู้คนโดยผู้นำ นักเขียน และเจ้าของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางคน

 • บทบาทที่สำคัญที่สุดของผู้นำคือการกำหนดวัฒนธรรมขององค์กร
 • คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจมักจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อได้รับการสนับสนุนจากการกระทำที่มีความหมาย
 • ความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นคุณสมบัติที่มีค่าของผู้นำเช่นกัน
 • บทความนี้มีไว้สำหรับผู้นำธุรกิจที่ต้องการแรงบันดาลใจสำหรับตนเองและทีม

ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้นำบริษัทหรือประเทศ ผู้นำที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เข้าใจถึงความสำคัญของการให้แรงจูงใจและทิศทางเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น ผู้นำที่แย่สูญเสียศรัทธาและความไว้วางใจจากผู้คนที่พวกเขาเป็นผู้นำ ในขณะที่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ดูเหมือนจะนำโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม อุปนิสัย การกระทำ และความคิดของผู้นำ ดีหรือไม่ดี แทรกซึมอยู่ในองค์กร เป้าหมายของคุณควรเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้นำในขณะที่สนับสนุนสิ่งเดียวกันจากผู้ที่ติดตามคุณ

แคปชั่นคำคมผู้นำการทำงาน
Advertisements


แคปชั่นคำคมผู้นำการทำงาน

 • “ผู้นำจะดีที่สุดเมื่อผู้คนแทบไม่รู้ว่าเขามีอยู่จริง เมื่องานของเขาเสร็จสิ้น เป้าหมายของเขาบรรลุผล พวกเขาจะพูดว่า พวกเราทำมันเอง”😌
 • “ที่ใดไม่มีนิมิต ผู้คนก็พินาศ”🧐
 • “ผู้นำเป็นตัวแทนแห่งความหวัง”😇
 • “ผู้นำคือผู้ที่รู้แนวทาง ชี้ทาง และแสดงแนวทาง”😄
 • “ความเป็นผู้นำคือการยกระดับวิสัยทัศน์ของบุคคลให้สูงขึ้น การยกระดับการปฏิบัติงานของบุคคลให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น การสร้างบุคลิกภาพที่เกินข้อจำกัดปกติ”😉
 • “ผู้นำควรมีวิสัยทัศน์และมองการณ์ไกลมากกว่าพนักงาน”🧐
 • “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องการเป็นผู้นำแต่ต้องการรับใช้”😌
 • “หากคุณต้องการเป็นผู้นำที่ดึงดูดคนที่มีคุณภาพ กุญแจสำคัญคือการเป็นคนที่มีคุณภาพด้วยตัวคุณเอง”😊
 • “ผู้นำที่นำความสำเร็จประกอบด้วยความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่สูญเสียความกระตือรือร้น”😎
 • “เมื่อเรามองไปข้างหน้าในศตวรรษหน้า ผู้นำจะเป็นคนที่ให้อำนาจแก่ผู้อื่น”😌
 • “ไม่มีใครจะสร้างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องการทำทุกอย่างด้วยตัวเอง”😉
 • “หากคุณต้องการปรับปรุงองค์กร คุณต้องปรับปรุงตัวเอง แล้วองค์กรจะดึงคุณเข้ามา”😊
 • “ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์หรือการเป็นที่ชื่นชอบ ความเป็นผู้นำถูกกำหนดโดยผลลัพธ์ ไม่ใช่คุณลักษณะ”🙂
 • “คุณสมบัติสูงสุดของความเป็นผู้นำคือความซื่อสัตย์อย่างไม่ต้องสงสัย หากไม่มีสิ่งนี้ ความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่มีทางเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในกองปราบ, สนามฟุตบอล, ในกองทัพ หรือในสำนักงาน”😌
 • “ความซื่อสัตย์คือคุณภาพความเป็นผู้นำที่มีค่าและน่านับถือที่สุด รักษาคำพูดของคุณเสมอ”😉
 • “การจัดการคือการโน้มน้าวผู้คนให้ทำสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการทำ ในขณะที่ความเป็นผู้นำคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะทำได้”😊
 • “คุณต้องเต็มใจที่จะถูกเข้าใจผิด หากคุณกำลังจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ”😉
 • “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ไม่กลัวความท้าทาย เพราะความท้าทายไม่ได้ทำลายผู้นำ แต่ทำให้พวกเขาลับคม”😊
 • “ของขวัญแห่งการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ เจ้านายที่ต้องการให้คุณประสบความสำเร็จ”😇🏆
 • “ผู้นำที่โดดเด่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองให้กับบุคลากรของตน ถ้าผู้คนเชื่อมั่นในตัวเอง สิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ก็น่าทึ่งมาก”😉🌈
 • “ในการจัดการตัวเอง ให้ใช้หัวของคุณ ในจัดการกับคนอื่นให้ใช้หัวใจของคุณ”😊💗
 • “90% ของความเป็นผู้นำคือความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่ผู้คนต้องการ”😌
 • “นวัตกรรมเป็นสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างผู้นำและผู้ตาม”😉
 • “หนทางสู่ความสำเร็จของตัวเองคือการเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้ก่อน”😄
 • “หากเป้าหมายสูงสุดของกัปตันคือการรักษาเรือของเขาไว้ เขาจะรักษาเรือไว้ในท่าตลอดไป”🤔
 • “ต้องใช้เวลา 20 ปีในการสร้างชื่อเสียง และใช้เวลาเพียง 5 นาทีในการทำลายมัน ถ้าคุณคิดอย่างนั้น คุณจะทำในสิ่งที่ต่างออกไป”😌
 • “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เขาเป็นคนที่ทำให้ผู้คนทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”😇
 • “ผู้นำที่โดดเด่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มความนับถือตนเองให้กับบุคลากรของตน ถ้าผู้คนเชื่อมั่นในตนเอง สิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ก็น่าทึ่งมาก”😄
 • “ความเป็นผู้นำไม่มีอะไรนอกจากการรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่ผิดพลาด และให้เครดิตผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณสำหรับทุกสิ่งที่เป็นไปด้วยดี”😄
 • “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทุกคนมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือความเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับความวิตกกังวลที่สำคัญของผู้คนในยุคของพวกเขาอย่างชัดเจน สิ่งนี้และอื่นๆ อีกไม่มาก คือแก่นแท้ของการเป็นผู้นำ”😄
 • “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่มักเป็นผู้ทำให้ง่ายขึ้นเสมอ ผู้ที่สามารถตัดข้อโต้แย้ง การโต้วาที และความสงสัย เพื่อเสนอทางออกที่ทุกคนเข้าใจได้”😉
 • “ความเป็นผู้นำคือการยกระดับวิสัยทัศน์ของบุคคลไปสู่สายตาที่สูง การยกระดับการปฏิบัติงานของบุคคลให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น การสร้างบุคลิกภาพที่อยู่เหนือข้อจำกัดปกติ”😊
 • “บททดสอบความเป็นผู้นำ มีอะไรหรือใครที่ดีกว่าเพราะคุณหรือเปล่า”😌
 • “ผู้นำที่ดีต้องเกลียดสิ่งที่ผิด มากกว่าเกลียดความเจ็บปวดจากการทำสิ่งที่ถูกต้อง”😎
 • “เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เบื้องหลังมีคนเคยตัดสินใจอย่างกล้าหาญ”😉
 • “ความเป็นผู้นำคือการกระทำ ไม่ใช่ตำแหน่ง”😉
 • “ผู้นำที่ดีสร้างผลิตภัณฑ์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่สร้างวัฒนธรรม ผู้นำที่ดีจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่พัฒนาคน ผู้นำที่ดีมีวิสัยทัศน์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่มีค่า ผู้นำที่ดีเป็นแบบอย่างในการทำงาน ผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่างในชีวิต”😄
 • “ความเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การให้พลังงาน… มันคือการปลดปล่อยพลังงานของผู้อื่น”😉
 • “ผู้นำที่ดีคือบุคคลที่รับโทษมากกว่าส่วนร่วมเล็กน้อย และรับส่วนเครดิตน้อยกว่าส่วนร่วมเล็กน้อย”😌
 • “ผู้นำที่ดีทำให้ดู ผู้นำที่แย่สั่งอยู่เบื้องหลัง”😌

แคปชั่นคำคมคนทำงาน

Advertisements


แคปชั่นคำคมผู้นำครอบครัว

แคปชั่นคำคมผู้นำครอบครัว

 • “นำผม ตามผม หรือหลีกทางให้ผม”😉
 • “ก่อนที่คุณจะเป็นผู้นำ ความสำเร็จคือการพัฒนาตัวเอง เมื่อคุณเป็นผู้นำ ความสำเร็จคือการเติบโตของครอบครัว”😊
 • “คุณไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งในการเป็นผู้นำ”😉
 • “เป็นผู้นำครอบครัวมันเหนื่อย แต่มันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ทรงคุณค่าต่อครอบครัว”😌
 • “ผู้นำครอบครัวที่ดีย่อมไม่ให้คนข้างหลังลำบากตลอดเวลา”😎
 • “ผู้นำคือคนที่มีความสุข ไม่ใช่เพราะทุกอย่างถูกต้องในชีวิตของเขา เขามีความสุขเพราะทัศนคติต่อทุกสิ่งในชีวิตของเขาถูกต้อง”😊
 • “ผมรักษาตัวเองด้วยความรักของครอบครัว และผมจะนำครอบครัวให้มีความสุข”🥰
 • “ในช่วงเวลาแห่งการทดสอบ ผมนำทาง ผมเหนื่อยยาก แต่ไม่เป็นไร ครอบครัวคือสิ่งดีที่สุด”😊
 • “จงชื่นชมยินดีกับครอบครัวของคุณในดินแดนแห่งชีวิตที่สวยงาม”🏞️
 • “สำหรับผมแล้วครอบครัวไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่มันคือทุกอย่างต่างหาก”😇
 • “มันไม่สำคัญว่าบ้านของเราจะใหญ่แค่ไหน สิ่งสำคัญคือมีความรัก และผู้นำที่ดีอยู่ในนั้น”😉
 • “ครอบครัวหมายความว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้งหรือถูกลืม”😃
 • “เราอาจมีความแตกต่าง แต่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัว”😌
 • “สายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงครอบครัวที่แท้จริงของคุณไม่ใช่สายเลือด แต่เป็นความเคารพและความสุขในชีวิตของกันและกัน”😊
 • “การเป็นครอบครัวหมายความว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก หมายความว่าคุณจะรักและถูกรักไปตลอดชีวิต ถ้าคุณได้รับไว้วางใจให้เป็นผู้นำ จงทำให้ดีที่สุด”😇✌️
 • “เพราะครอบครัวมันสำคัญ ผมจึงยอมเหนื่อยเพื่อให้พวกเขาสบาย”😊
 • “เมื่อทุกอย่างตกนรก คนที่ยืนเคียงข้างคุณโดยไม่หนีไปไหน พวกเขาคือครอบครัวของคุณ”😉
 • “สำหรับผม ครอบครัวหมายถึงการโอบกอดกันและอยู่เคียงข้างกัน”😇
 • “ในชีวิตครอบครัว ความรักคือน้ำมันที่ช่วยลดแรงเสียดทาน เป็นส่วนผสมที่ประสานแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และดนตรีที่นำมาซึ่งความปรองดอง”🌈🎼👨‍👩‍👦
 • “ครอบครัวไม่ใช่สิ่งสำคัญ มันคือทุกอย่าง”😇
 • “ที่ใดมีครอบครัว ที่นั่นมีการเสียสละ ความสุข และความรักต่อผู้อื่น”😊
 • “ทุกคนต้องการบ้านเพื่ออยู่อาศัย แต่ครอบครัวที่สนับสนุนคือสิ่งที่สร้างบ้าน”😄🏡
 • “สมาชิกในครอบครัวคือสายสัมพันธ์ที่เริ่มต้นชีวิตและความรักไม่มีวันสิ้นสุด”☺️
 • “ครอบครัวคือเสื้อชูชีพท่ามกลางมรสุมชีวิต”🥹
 • “ครอบครัวคือระบบสนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดในยามลำบาก”😊
 • “ผมคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้ แต่ผมสามารถโยนหินข้ามน้ำเพื่อสร้างระลอกคลื่นมากมาย”😄
 • “ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่คุณได้รับ เป็นสิ่งที่คุณได้รับเลือก คุณไม่สามารถตะโกนว่า ‘ฉันเป็นผู้นำของคุณ!’ ถ้ามันเกิดขึ้น เป็นเพราะคนอื่นเคารพคุณ”😉
 • “คุณมีศัตรู? ดี นั่นหมายความว่าคุณได้ยืนหยัดเพื่อบางสิ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณ”😌
 • “ผู้นำครอบครัวที่แท้จริง ไม่เคยทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง”😌
 • “เพราะคนข้างเคียงที่ยอดเยี่ยม คอยซัพพอร์ต ทำให้ผู้นำในครอบครัวกล้าหาญ”😇
 • “ผู้นำ คือหัวหน้าครอบครัวที่มอบความหวังให้คนข้างหลัง”😎
 • “คุณสามารถเป็นผู้นำในที่ทำงาน เพื่อนบ้าน หรือครอบครัวของคุณ โดยไม่ต้องมียศฐาบรรดาศักดิ์”😄
 • “ผู้นำไม่บังคับให้คนทำตาม แต่เป็นผู้นำให้เดินทาง”😉
 • “ลำพังเราคงทำได้น้อย แต่เราสามารถทำอะไรได้มากมายด้วยกัน”😊
 • “วันนี้มีคนนั่งอยู่ใต้ร่มเพราะมีคนปลูกต้นไม้ไว้นานแล้ว”😊🌳
 • “ผู้นำครอบครัวไม่ได้วัดการที่หน้าที่การงาน แต่วัดกันที่ความรับผิดชที่มีต่อครอบครัว”😊
 • “เบื้องหลังหลังชายผู้เป็นผู้นำครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ ย่อมมาจากสตรีที่ยอดเยี่ยม”😉
 • “การเป็นผู้นำครอบครัว คุณต้องกล้าหาญ กล้าเสี่ยง ทำงานเหมือนตกนรก เพื่อให้คนข้างหลังสบาย”😎
 • “ผู้นำครอบครัวที่ดี มีครอบครัวที่ดี ถึงแม้บ้านจะหลังเล็กแต่มันก็อบอุ่น”😊
 • “ความสำเร็จของผู้นำครอบครัวไม่ใช่แต่ผู้นำ แต่เป็นคนในครอบครัวคอยซัพพอร์ตด้วย”😄

แคปชั่นคำคมครอบครัว

ข้อคิดคำคมสร้างความเป็นผู้นำด้วยแรงบันดาลใจ

ข้อคิดคำคมสร้างความเป็นผู้นำด้วยแรงบันดาลใจ

 1. “ความรับผิดชอบอันดับแรกของผู้นำคือการกำหนดความเป็นจริง สุดท้ายคือการกล่าวขอบคุณ ในระหว่างนั้น ผู้นำคือผู้รับใช้”😌
 2. “ความเป็นผู้นำคือความสามารถในการแปลวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง”🌈
 3. “ผู้นำคือคนที่ความสามารถแสดงเจตจำนงที่จะปลุกระดมชายและหญิงให้มีเป้าหมายร่วมกัน และลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจ”😇
 4. “จะพบว่าเป็นเรื่องยากมากที่ผู้คนจะเงยหน้าขึ้นมอง เมื่อผู้นำที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตา”😌
 5. “ผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังไม่สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีได้”🫡
 6. “อย่าเดินตามฝูงชน ให้ฝูงชนติดตามคุณ”😉
 7. “หน้าที่ของผู้นำคือการสร้างผู้นำให้มากขึ้น ไม่ใช่ผู้ตามมากขึ้น”😌
 8. “ความซื่อสัตย์ ความหยั่งรู้ และความเสมอภาคเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสามประการของการเป็นผู้นำ”🧐
 9. “ผู้นำจะพูดเสมอว่า ไม่สำคัญว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่ ไม่สำคัญว่าเราจะเริ่มจากตรงไหน สิ่งที่สำคัญคือเราเริ่มต้น”😄
 10. “ความเป็นผู้นำไม่ใช่การแข่งขันเพื่อชื่อเสียง มันเกี่ยวกับการทิ้งอัตตาของคุณไว้ที่ประตู ชื่อของเกมคือการนำโดยไม่มีชื่อ”🙂
 11. “เพื่อความสำเร็จของภารกิจใด ๆ จำเป็นต้องมีความเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และอุตสาหกรรมต่างๆ”😌
 12. “ความเป็นผู้นำคือทางเลือก ไม่ใช่ตำแหน่ง”😌
 13. “ความเป็นผู้นำคือโอกาสในการรับใช้ ไม่ใช่เสียงแตรเรียกให้ตนเองสำคัญ”🫡
 14. “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่สามารถเห็นความยิ่งใหญ่ในผู้อื่นเมื่อพวกเขามองไม่เห็นด้วยตนเอง และนำพวกเขาไปสู่ศักยภาพสูงสุดที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำ”😉
 15. “ความเป็นผู้นำและการเรียนรู้เป็นของคู่กันอย่างขาดไม่ได้”😊
 16. “คุณต้องมีความมุ่งมั่นในระยะยาวและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ เพราะนั่นคือวิธีเดียวที่คุณจะสร้างความเป็นเลิศได้”😇
 17. “ความเป็นผู้นำเป็นเรื่องของความเห็นอกเห็นใจ มันเกี่ยวกับการมีความสามารถในการเชื่อมโยงและเชื่อมโยงกับผู้คนเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังให้กับชีวิตของพวกเขา”😊🌈
 18. “การเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นผู้นำที่ดี คุณต้องฟังคนที่อยู่แนวหน้า”😄
 19. “ศิลปะของการเป็นผู้นำคือการพูดว่าไม่ไม่ใช่พูดว่าใช่ มันง่ายมากที่จะตอบว่าใช่”😉
 20. “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่มีสามสิ่ง แสงสว่างภายใน การมองเห็นภายใน และความแข็งแกร่งภายใน”😇
 21. “ความเป็นผู้นำไม่ใช่บุคคลหรือตำแหน่ง มันเป็นความสัมพันธ์ทางศีลธรรมที่ซับซ้อนระหว่างผู้คนบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ภาระผูกพัน ความมุ่งมั่น อารมณ์ และวิสัยทัศน์ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ดี”😌
 22. “เรือลำเดียวที่ปลอดภัยท่ามกลางพายุคือความเป็นผู้นำ”🌪️⛵
 23. “หากการกระทำของคุณสร้างมรดกที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นฝันมากขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ทำมากขึ้น และเป็นมากขึ้น คุณก็เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม”😉
 24. “ความเป็นผู้นำไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายในชุดสูท เป็นวิถีชีวิตสำหรับผู้ที่รู้จักตนเองและเต็มใจทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชีวิตที่พวกเขาต้องการ”😇
 25. “ผู้นำเดินอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความมั่นใจในตนเองและความอ่อนน้อมถ่อมตน”😌
 26. “ในยุคที่ไม่มีผู้นำ สังคมหยุดนิ่ง ความก้าวหน้าเกิดขึ้นเมื่อผู้นำที่กล้าหาญและมีทักษะคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น”😊
 27. “ผู้นำทั่วไปยกระดับตัวเอง ผู้นำที่ดียกระดับผู้อื่น ผู้นำที่ยิ่งใหญ่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นยกระดับมาตรฐานของตนเอง”😇
 28. “ผมคิดว่าหนึ่งในกุญแจสู่ความเป็นผู้นำคือการตระหนักว่าทุกคนมีของประทานและพรสวรรค์ ผู้นำที่ดีจะเรียนรู้วิธีใช้ของกำนัลเหล่านั้นไปสู่เป้าหมายเดียวกัน”😉
 29. “ความเป็นผู้นำที่แท้จริงเกิดจากบุคลิกลักษณะที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและบางครั้งก็ไม่สมบูรณ์… ผู้นำควรมุ่งมั่นเพื่อความถูกต้องมากกว่าความสมบูรณ์แบบ”😌
 30. “ฉันคิดว่าความเป็นผู้นำครั้งหนึ่งหมายถึงกล้ามเนื้อ แต่วันนี้มันหมายถึงการเข้ากับผู้คน”😉
 31. “วันนี้เป็นนักอ่าน พรุ่งนี้เป็นผู้นำ”🧐📚
 32. “คนที่พยายามอย่างเต็มที่อยู่เสมอจะกลายเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ”😉
 33. “ถ้าคุณต้องการต่อเรือ อย่าปลุกระดมคนให้เก็บฟืน แบ่งงานและออกคำสั่ง แต่จงสอนให้พวกเขาโหยหาทะเลอันกว้างใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุด”🗺️
 34. “เมื่อโลกทั้งใบเงียบลง แม้แต่เสียงเดียวก็ทรงพลัง”🤫
 35. “เมื่อคุณเข้าสู่ตำแหน่งแห่งความไว้วางใจและอำนาจ จงฝันสักนิดก่อนที่คุณจะคิด”😌
 36. “ครูปานกลางบอก ครูที่ดีอธิบาย อาจารย์ที่เหนือกว่าแสดงให้เห็น ครูผู้ยิ่งใหญ่เป็นแรงบันดาลใจ”😄
 37. “เครื่องหมายของมหาบุรุษคือผู้ที่รู้ว่าเมื่อใดควรละทิ้งสิ่งสำคัญเพื่อบรรลุสิ่งสำคัญ”🫡
 38. “ความเป็นผู้นำกลั่นลงมา 3 คำ: สร้างความแตกต่าง”😉
 39. “ผู้นำทุกคนคือนักอ่าน”🧐📚
 40. “ผู้นำเปรียบเสมือนผู้เลี้ยงแกะ เขาอยู่ข้างหลังฝูง ปล่อยให้ตัวที่ว่องไวที่สุดเดินนำหน้า จากนั้นตัวอื่นๆ ก็ตามไป โดยไม่รู้ว่าพวกมันถูกชี้นำจากด้านหลังตลอดมา”🙂🐑

ข้อคิดคำคมสร้างแรงบรรดาลใจ

80+ รวมคำคมความอดทน สร้างแรงบรรดาลใจชีวิต ความรัก!

X
Advertisements

การอดทนเป็นสิ่งที่เราทุกคนเคยผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องต่างๆ ของชีวิต ทั้งความรัก การงาน ฯลฯ นี่คือแคปชั่นคำคมความอดทน สร้างแรงบรรดาลใจกับทุกเรื่อง ไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างงไร ขอให้เราอดทนสู้ต่อไปกับชีวิตของเรา💪

แคปชั่นคำคมความอดทนสร้างแรงบันดาลใจ
Advertisements


แคปชั่นคำคมความอดทนสร้างแรงบันดาลใจ

 • “ความอดทนของเราจะสำเร็จมากกว่ากำลังของเรา”😊
 • “สองนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดคือความอดทนและเวลา”💪⏳
 • “ความอดทนไม่ใช่ความสามารถในการรอ แต่เป็นความสามารถในการรักษาทัศนคติที่ดีในขณะที่รอ”😉
 • “อดทนหนึ่งนาที สิบปีแห่งความสงบสุข”😌
 • “ความอดทนเป็นยาที่ดีที่สุดสำหรับทุกปัญหา”😊
 • “เมื่อพูดถึงความอดทน เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนิสัยเก่า เราสามารถสร้างนิสัยที่ดีขึ้นได้”😊
 • “ต้นไม้ที่โตช้าย่อมให้ผลดีที่สุด”🌳
 • “ความอดทนนั้นขมขื่น แต่ผลของมันก็หอมหวาน”😉
 • “ความอดทนเป็นหนทางสู่ปัญญา”🧐
 • “ไม่สำคัญว่าคุณจะก้าวช้าแค่ไหน ตราบใดที่คุณไม่หยุด จงอดทนในทางที่ตัวเองเลือก”😊
 • “ใช้จังหวะของธรรมชาติ เคล็ดลับคือความอดทน”😌🏞️
 • “มีความอดทน ทุกสิ่งยากก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องง่าย”😉
 • “ความอดทนและความพากเพียร เฉกเช่นศรัทธา เคลื่อนย้ายภูเขาได้”🗻
 • “ความอดทนเป็นคุณธรรมแห่งชัยชนะ”🏆
 • “อดทน ทำตัวเหมือนแม่น้ำ ไม่ต้องรีบร้อน สักวันเราจะไปถึงที่นั่น”🏞️
 • “ความอดทนคือการสนับสนุนความอ่อนแอ ความใจร้อนทำลายความแข็งแกร่ง”🙃
 • “ปัญญาทั้งหมดของมนุษย์สรุปได้ด้วยคำสองคำ คือ อดทนกับการรอคอยและความหวัง”😊
 • “พรุ่งนี้มีแม่ไก่ ดีกว่ามีไข่ในวันนี้”🐔🥚
 • “สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สำเร็จได้ด้วยความฝันที่ว่างเปล่า แต่ด้วยการศึกษาอย่างอดทนนานหลายปี”😊🌈
 • “สุดความอดทนจะพบสวรรค์”😇
 • “การรู้จักรอ เป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ของความสำเร็จ”😉
 • “ความตั้งใจไม่สำคัญ การพร่ำบ่นไม่สำคัญ ชื่อเสียงไม่สำคัญ ความใจกว้าง ความอดทน ความเปิดกว้าง ความสันโดษคือทุกสิ่ง”😌
 • “สุภาพบุรุษเป็นเพียงหมาป่าที่อดทน”😎
 • “จงอดทน ความอดทนเป็นมารดาของคุณธรรมทั้งปวง”💗
 • “บางครั้งสิ่งต่างๆ ก็ไม่ชัดเจนในทันที นั่นคือจุดที่คุณต้องอดทนและพากเพียรและดูว่าสิ่งต่างๆ นำไปสู่อะไร”😉
 • “วิริยะ ความสมบูรณ์แบบ ความอดทน พลัง จัดลำดับความสำคัญของความหลงใหลของคุณ มันช่วยให้คุณมีสติ”😌
 • “ผู้อดทนย่อมเปล่งประกายภายใน”🌞
 • “ความอดทนและความพากเพียรคือกุญแจ… กุญแจไขประตูแห่งความสำเร็จ… ด้วยคุณธรรมทั้งสองนี้ คุณจะเติบโตในด้านการใช้เหตุผลและประสบการณ์”😉
 • “ยืนหยัดในความอดทน มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่จงทำให้ความอดทนที่ดีเป็นนิสัยที่คุณฝึกฝน”😉
 • “เมื่อคุณตัดสินใจว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณจะต้องอดทนกับตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการตั้งเป้าหมายเป็นประจำไม่ใช่สิ่งที่คุณทำตามปกติเหมมือนเดิมอีกต่อไป”😌

แคปชั่นคำคมความพยายาม, ความสำเร็จ

Advertisements


แคปชั่นคำคมความอดทนกับความรัก

แคปชั่นคำคมความอดทนกับความรัก

 • “ความอดทนดึงดูดความสุข ความรัก ย่อมนำสิ่งที่อยู่ไกลมาใกล้”🥰😉
 • “ความรัก ความเรียบง่าย ความอดทน ความเห็นอกเห็นใจ สามสิ่งนี้เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของคุณ”😊
 • “มันแปลกมาก…หลายปีสอนให้เราอดทน ยิ่งเวลาของเราสั้นลง ความสามารถในการรอคอยของเราก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น”🙂🙃
 • “จงอดทน สร้างตัวให้มีค่าพอกับความรัก แล้วความรักจะมาถึง”💗
 • “เราไม่สามารถเรียนรู้ที่จะกล้าหาญ และอดทนกับความรักได้ ถ้าความรักมีเพียงความสุขในโลกนี้ มันต้องมีทุกข์บ้าง”😉
 • “ด้วยความรักและความอดทน ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้”💗
 • “จงอดทนและเข้มแข็ง สักวันความเจ็บปวดนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ”😌
 • “สิ่งที่ตลกเกี่ยวกับหัวใจ คือหัวใจที่อ่อนแอคือหัวใจที่แข็งแกร่ง และหัวใจที่แข็งกระด้างคือหัวใจที่อ่อนแอ”💞
 • “คุณไม่สามารถสูญเสียความรักได้ มันถูกขังอยู่ในตัวคุณ พร้อมสำหรับทุกเมื่อที่คุณแข็งแกร่งพอที่จะค้นหามันอีกครั้ง”😉💗
 • “จงอดทน ความรักมันกำลังเกิดขึ้นกับคุณ ณ ที่ใดที่หนึ่ง”😇
 • “ผู้ที่อดทนได้ย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนา”😌
 • “ความอดทนไม่ใช่การรอคอย แต่คือการมองการณ์ไกล คือดูหนามเห็นกุหลาบ ดูกลางคืน ดูกลางวัน คู่รักต้องอดทนและรู้ว่าพระจันทร์ต้องการเวลาที่จะเต็มดวง”💞🌌
 • “ถ้าคุณมีความอดทน คุณก็จะมีความรักเช่นกัน ความอดทนนำไปสู่ความรัก”😊
 • “สิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่าย่อมต้องมีค่าใช้จ่าย และราคาของมันคือการทำงาน ความอดทน ความรัก การเสียสละ ไม่มีเงินตรากระดาษ ไม่มีคำสัญญาที่จะจ่าย แต่เป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ที่แท้จริง”💗
 • “หากเราสามารถมองเข้าไปในหัวใจของกันและกันและเข้าใจความท้าทายที่ไม่เหมือนกันที่เราแต่ละคนเผชิญ ฉันคิดว่าเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างอ่อนโยนมากขึ้น ด้วยความรัก ความอดทน ความอดกลั้น และความเอาใจใส่ที่มากขึ้น”🥰
 • “เป็นเรื่องแปลกมากที่เวลาหลายปีสอนให้เราอดทน ยิ่งเวลาสั้นลง ความสามารถในการรอคอยก็มากขึ้นเท่านั้น”🥹
 • “เมื่อคุณรักบางสิ่ง คุณจะไม่ยอมแพ้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง”😉
 • “ในความรัก ถ้าฉันไม่สามารถเป็นรุ่งอรุณของคุณได้ ฉันจะเป็นพระอาทิตย์ตกดินของคุณ”🙂
 • “ไม่มีใครอดทนเพื่อความรักได้ นอกจากความรักของตัวพวกเขาเอง”😢
 • “ทางเลือกแทนความรักไม่ใช่ความเกลียดชัง แต่เป็นความอดทน”🙂
 • “การตกหลุมรักเป็นเรื่องง่าย แต่การคงอยู่ในความรักเป็นสิ่งที่พิเศษมาก ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจเป็นอย่างมาก”😌💞
 • “จงรักเมื่อคุณพร้อม ไม่ใช่เมื่อคุณเหงา”😌
 • “อย่าเร่งรีบที่จะตกหลุมรัก เพราะรักไม่มีวันหมด ให้ความรักเป็นคนเคาะประตูบ้านคุณ นอกจากนี้ ความรักที่แท้จริงนั้นควรค่าแก่การรอคอย”😇💗
 • “ความอดทนต่อผู้อื่นคือความรัก ความอดทนต่อตนเองคือความหวัง ความอดทนต่อพระเจ้าคือศรัทธา”😇
 • “อย่าปล่อยให้ความเหงาดึงคุณกลับไปอยู่ในอ้อมแขนของคนที่คุณรู้ว่าคุณไม่ได้จะรักด้วย”😉
 • “ความอดทนและปัญญาเดินเคียงคู่กัน เหมือนคู่รักแขนเดียว”🥰
 • “ทำไมความอดทนจึงสำคัญนัก เพราะมันทำให้เราใส่ใจ”😊
 • “ไม่มีอะไรจำเป็นนอกจากสิ่งเหล่านี้ ความรัก ความจริงใจ และความอดทน”😄
 • “ความอดทนเป็นเครื่องประดับของผู้กล้า ความอดทนเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญที่แท้จริง ก็เป็นเครื่องหมายแห่งความรักเหมือนกัน”💗
 • “ในความสัมพันธ์ที่ดี ต้องให้อภัย อดทน และคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดจากคู่ของเรา”🥰

แคปชั่นคำคมความรัก

ข้อคิดคำคมความอดทนกับชีวิต

ข้อคิดคำคมความอดทนกับชีวิต

 • “จะเก่งแค่ไหนก็เดินได้ทีละก้าว จะฉลาดแค่ไหน ก็ทานข้าวได้ทีละคำ จงอดทน เพราะดอกไม้ไม่ได้งามในวันเดียว”😉
 • “การหมดความอดทนคือการแพ้ให้กับชีวิต”😢
 • “การเรียนรู้ความอดทนอาจเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบาก แต่เมื่อเอาชนะได้ คุณจะพบว่าชีวิตง่ายขึ้น”😇
 • “ความอดทนและความอุตสาหะมีผลมหัศจรรย์ก่อนที่ความยากลำบากจะหายไปและอุปสรรคจะหายไป”😄
 • “จงอดทนและเข้าใจ ชีวิตสั้นเกินไปที่จะพยาบาทหรือมุ่งร้าย”😇
 • “ความอดทนชั่วขณะหนึ่งอาจปัดเป่าหายนะครั้งใหญ่ได้ ความใจร้อนวูบเดียวอาจทำลายชีวิตทั้งชีวิต”😉
 • “จงอดทนกับทุกสิ่ง แต่ให้อดทนกับตัวคุณเองก่อน”😂
 • “เหตุผลว่าทำไมชีวิตจึงมีค่ามาก ไม่มีการย้อนกลับหรือกรอไปข้างหน้า… แค่อดทนและศรัทธา”😇
 • “สองสิ่งที่กำหนดตัวคุณ: ความอดทนของคุณเมื่อคุณไม่มีอะไร และทัศนคติของคุณเมื่อคุณมีทุกอย่าง”😉
 • “ความอดทนคือเวลาที่คุณควรจะโกรธ แต่คุณเลือกที่จะเข้าใจ”😌
 • “งานใหญ่ไม่ได้สำเร็จด้วยพละกำลัง แต่ด้วยอดทนและความมานะอุตสาหะ”😊
 • “ความอดทน ความบากบั่น และหยาดเหงื่อเป็นส่วนผสมที่เหนือชั้นสำหรับความสำเร็จ”😉
 • “การทดสอบมารยาทที่ดีคือการอดทนกับคนเลว”😎
 • “ทุกความฝันที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากนักฝัน จำไว้เสมอว่าคุณมีความแข็งแกร่ง ความอดทน และความกระตือรือร้นที่จะไปให้ถึงดวงดาวเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก”🌌
 • “ผู้ที่มีความอดทนไม่สิ้นสุด และพลังงานไม่สิ้นสุดที่อยู่เบื้องหลัง จะประสบความสำเร็จแต่เพียงผู้เดียว”😌
 • “จงอดทนกับทุกสิ่ง แต่ก่อนอื่น จงอยู่กับตัวเอง”😊
 • “ความอดทนไม่ใช่คุณธรรม มันคือความสำเร็จ”😉
 • “จงมีความกล้าหาญต่อความโศกเศร้าของชีวิต และเมื่อท่านทำงานประจำวันของท่านอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้ว จงหลับไปอย่างสงบ”😌
 • “ยิ่งเราอดทนมากเท่าไหร่ เรายิ่งเข้าใจมากขึ้นเท่านั้น นี่แหละคือชีวิต”😇
 • “ฉันเรียนรู้มันทุกวันตลอดชีวิต เรียนรู้มันด้วยความเจ็บปวด ฉันรู้สึกขอบคุณ ความอดทนคือทุกสิ่ง!”😌
 • “จงระวังความโกรธของชายผู้อดทน”🙂
 • “ฉันอดทนกับความโง่เขลา แต่ไม่ใช่กับคนที่หยิ่งผยอง”😠
 • “มีบางสิ่งที่ดีในความล้มเหลวที่ดูเหมือนแหลกสลายหายไป คุณจะไม่เห็นว่าตอนนี้มันมีอะไร เวลาจะเปิดเผยมันเอง จงอดทน”😉
 • “อุปนิสัยที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน มันถูกสร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทุกวัน ความพยายามที่ยืดเยื้อและอดทนเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดี”😊
 • “พรที่แท้จริงของเรามักปรากฏแก่เราในรูปของความเจ็บปวด ความสูญเสีย และความผิดหวัง แต่ขอให้เราอดทนไว้ แล้วเราจะได้เห็นพวกเขาในรูปร่างที่เหมาะสมในไม่ช้า”😊
 • “มนุษย์ทุกคนชื่นชมความอดทน แม้ว่าจะมีไม่กี่คนที่เต็มใจจะปฏิบัติก็ตาม”🙂
 • “หอคอยแห่งความสำเร็จตั้งอยู่บนเสาหลักแห่งวิสัยทัศน์ การกระทำ ความอดทน และอุปนิสัยที่จะต่อต้านคำวิจารณ์”😌
 • “ต้องอดทนอย่างยิ่งยวดบนเส้นทางที่ยากลำบาก เพื่อแสงสว่างชีวิตในวันหน้า”😇
 • “จงอดทนอยู่เสมอ อย่าหันหลังกลับ มันจะทำให้ชีวิตมีค่าในวันพรุ่งนี้และวันนี้”😊
 • “อดทนลำบากวันนี้ เพื่อชีวิตที่ยอดเยี่ยมในวันหน้า”😊

ข้อคิดคำคมชีวิต

สิ่งหนึ่งที่พวกเราหลายคนสามารถฝึกฝนได้มากขึ้นคือการมีความอดทนมากขึ้น

ในโลกที่ทุกคนมักจะเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็ว มีคนไม่กี่คนที่อดทนได้

ในยุคปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากดูเหมือนจะขาดพลังใจที่จำเป็นในการรออีกสักหน่อยเพื่อสิ่งที่มีค่ามากกว่า

85+ ข้อคิดคำคมความจริง เพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย!

X

ความจริงอาจเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเสมอไป

Advertisements

คำพูดนี้จริงและเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้

เราได้รับคำสั่งสอนให้พูดความจริงตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยและนั่นเป็นคำแนะนำที่ดี แต่ความจริงอาจซับซ้อนและยุ่งเหยิงได้  และการบอกให้พูดความจริงไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากเสมอไป ความจริงเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความภักดี และถ้อยคำแห่งปัญญาเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกดี

แต่บางคนก็ยอมรับว่าความจริงที่ไม่ผ่านการกรองก็ไม่ได้ดีเสมอไปเช่นกัน การเป็นตัวของตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญของความจริงเช่นกัน คุณควรอ่านคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดสำหรับตัวคุณเองด้วย

แคปชั่นคำคมความจริงสั้นๆ
Advertisements


แคปชั่นคำคมความจริงสั้นๆ

 • “ถ้าพูดจริงก็ไม่ต้องจำอะไรทั้งนั้น”😌
 • “ความจริงนั้นไม่ค่อยบริสุทธิ์และไม่เคยง่ายเลย”🥲
 • “ข้อเท็จจริงไม่ได้หยุดอยู่เพราะถูกละเลยอยู่เสมอ”🤔
 • “ในช่วงเวลาแห่งการหลอกลวง การพูดความจริงเป็นการปฏิวัติ”😔
 • “สิ่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความจริงเสมอไป เพราะผู้ชายยอมตายเพื่อสิ่งนั้น”😌
 • “ชีวิตที่ไม่ได้อยู่ในความเป็นจริง ก็ไม่คุ้มที่จะอยู่”😉
 • “ความจริงนั้นแปลกกว่านิยาย แต่เป็นเพราะนิยายจำเป็นต้องยึดติดกับความเป็นไปได้ ความจริงไม่ใช่”🙂
 • “แทนที่จะรัก มากกว่าเงิน มากกว่าชื่อเสียง จงขอความจริง”😉
 • “ศิลปะคือการโกหกที่ช่วยให้เราตระหนักถึงความจริง”😌
 • “อดีตไม่มีอำนาจเหนือช่วงเวลาปัจจุบัน นี่คือความจริง”😄
 • “ความจริงที่บอกไปโดยเจตนาไม่ดี เอาชนะคำโกหกทั้งหมดที่คุณประดิษฐ์ได้”😄
 • “ไม่มีใครผิดบ่อยไปกว่าคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด”🙃
 • “ความจริงที่โหดร้ายยังดีกว่าความเข้าใจผิดที่สบายใจ”🥲
 • “ความจริงจะทำให้คุณเป็นอิสระ”🕊️
 • “ความจริงเพียงอย่างเดียวคือดนตรี”🎼
 • “ความจริงไม่ได้สวยงามเสมอไป และความจริงของคำพูดก็ไม่ได้สวยงามเสมอไป”😌
 • “ความจริงไม่ได้สวยงามเสมอไป แต่ความกระหายคือความจริง”🙂
 • “เพียงเพราะคุณไม่เข้าใจ ไม่ได้หมายความว่าไม่เป็นเช่นนั้น”😄
 • “เป็นการดีกว่ามากที่จะเข้าใจจักรวาลอย่างที่มันเป็นจริง ดีกว่าการคงอยู่ในภาพลวงตา ไม่ว่าจะน่าพอใจและมั่นใจแค่ไหนก็ตาม”🪐
 • “ไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายชีวิตของคุณ ชีวิตเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้”😉
 • “นิยายเปิดเผยความจริงที่ความเป็นจริงปิดบัง”🧐
 • “สามสิ่งที่ไม่อาจซ่อนไว้ได้นาน ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และความจริง”😉
 • “คำโกหกที่ดีที่สุดมักผสมกับความจริงเสมอ”🤔
 • “ถ้าถนนง่าย คุณก็อาจจะไปผิดทาง”🥲
 • “เมื่อความจริงถูกแทนที่ด้วยความเงียบ ความเงียบก็คือเรื่องโกหก”🙂
 • “ถ้าอยากมีจิตใจที่แข็งแรง คุณต้องเลี้ยงจิตด้วยความจริง”💗
 • “ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าความเมตตา และไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าความจริง”😌
 • “ทุกจิตต้องเลือกระหว่างความจริงกับความสงบ ไม่สามารถมีทั้งสองอย่างได้”😌
 • “ผู้ใดประมาทความจริงในเรื่องเล็กน้อย ก็มิอาจไว้ใจในเรื่องสำคัญได้”🙂
 • “ความจริงที่เป็นอันตรายดีกว่าการโกหกที่มีประโยชน์”🙃

ข้อคิดคำคมหมวดหมู่ให้ข้อคิด

Advertisements


ข้อคิดคำคมความจริงของชีวิต

ข้อคิดคำคมความจริงของชีวิต

 • “เหตุผลที่ฉันพูดกับตัวเองก็เพราะฉันเป็นคนเดียวที่คำตอบที่ฉันยอมรับได้”🙂
 • “คำโกหกสามารถเดินทางได้ครึ่งทางทั่วโลก ในขณะที่ความจริงกำลังสวมรองเท้า”😂
 • “ความจริงจะทำให้คุณเป็นอิสระ แต่ก่อนอื่น ความจริงจะทำให้คุณขุ่นเคือง”🥲
 • “ฉันไม่สวย ฉันไม่สวยงาม แต่ฉันเปล่งประกายราวกับดวงอาทิตย์”🌞
 • “หนังสือคือกระจกเงา คุณมองเห็นแต่สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในตัวคุณ”👀📖
 • “มนุษย์เป็นตัวของตัวเองน้อยที่สุดเมื่อเขาพูดในตัวของเขาเอง ให้หน้ากากเขาแล้วเขาจะบอกความจริงกับคุณ”🙂
 • “อย่ากลัวที่จะขึ้นเสียงเพื่อความซื่อสัตย์ ความจริง และความเห็นอกเห็นใจต่อความอยุติธรรม การโกหก และความโลภ ถ้าคนทั่วโลก…ทำเช่นนี้ โลกจะเปลี่ยน”🌏
 • “ความจริงก็คือสิ่งที่คุณทำเพื่อตัวเองจะหายไปเมื่อคุณจากไป แต่สิ่งที่คุณทำเพื่อคนอื่นยังคงเป็นมรดกของคุณ”😇🌏
 • “วิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้ว่าคุณสามารถเชื่อใจใครซักคนได้หรือไม่ คือการเชื่อใจพวกเขา”😉
 • “สิ่งที่คุณต้องทำคือเขียนประโยคที่แท้จริงเพียงประโยคเดียว เขียนประโยคที่เป็นความจริงที่สุดที่คุณรู้จัก”🙂
 • “ทุกสิ่งที่เราได้ยินคือความคิดเห็น ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ทุกสิ่งที่เราเห็นคือมุมมอง ไม่ใช่ความจริง”🧐
 • “การคิดบางอย่างไม่ได้ทำให้เป็นจริง การอยากได้บางอย่างไม่ได้ทำให้มันเป็นจริง”🙂
 • “คนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะปฏิเสธความจริงที่ยากกว่าที่จะเผชิญมัน”🥲
 • “บางครั้งการล้มลงที่ดีก็รู้ว่าคุณยืนอยู่ตรงไหน”😄
 • “มีหลายครั้งที่ต้องอยู่นิ่งๆ และสิ่งที่คุณต้องการจะมาหาคุณ และมีเวลาที่จะออกไปสู่โลกกว้างและค้นหาสิ่งนี้ให้ตัวคุณเอง”😊🌏
 • “เราอยู่ในยุคที่สิ่งที่ไม่จำเป็นมีความจำเป็นเพียงอย่างเดียวของเรา”🥲
 • “สิ่งที่พูดไปส่วนใหญ่ไม่สำคัญ และสิ่งที่สำคัญมากนั้นไม่สามารถพูดได้”🙂
 • “มีสองวิธีที่จะถูกหลอก หนึ่งคือการเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง อีกประการหนึ่งคือการปฏิเสธที่จะเชื่อสิ่งที่เป็นความจริง”🧐
 • “ถ้าคุณมองหาความจริง คุณอาจพบการปลอบโยนในที่สุด หากคุณมองหาความสบาย คุณจะไม่ได้รับทั้งความสบายหรือความจริง มีแต่สบู่อ่อนๆ และความคิดปรารถนาที่จะเริ่มต้น และท้ายที่สุด ความสิ้นหวัง”😢
 • “เป็นการดีกว่ามากที่จะเข้าใจจักรวาลอย่างที่มันเป็นจริง ดีกว่าการคงอยู่ในภาพลวงตา ไม่ว่าจะน่าพอใจและมั่นใจแค่ไหนก็ตาม”🪐
 • “การเป็นคนส่วนน้อย แม้จะเป็นส่วนน้อยก็ตาม ไม่ได้ทำให้คุณโกรธ มีความจริงและความไม่จริง และถ้าคุณยึดติดกับความจริงแม้กับคนทั้งโลก คุณก็จะไม่โกรธ”😉
 • “มีโลกแห่งความแตกต่างระหว่างความจริงและข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงสามารถปิดบังความจริงได้”😶
 • “แก่นแท้ของการเป็นมนุษย์คือการไม่แสวงหาความสมบูรณ์แบบ”😌
 • “ความจริงก็เหมือนวัว ถ้าคุณมองหน้าพวกมันนานพอ พวกมันมักจะวิ่งหนี”🐮
 • “คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าจริงๆ แล้วคุณเชื่ออะไรมากขนาดไหน จนกว่าความจริงหรือความเท็จของสิ่งนั้นจะกลายเป็นเรื่องของชีวิตและความตายสำหรับคุณ”🙂
 • “หลักคำสอนหลายอย่างเป็นเหมือนบานหน้าต่าง เราเห็นความจริงผ่านมัน แต่มันแยกเราจากความจริง”😌
 • “ความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่การแสดงความจริง แต่เราจะถูกโจมตีหรือดูถูกเพราะความจริงของเรา”🥲
 • “ความจริงก็เหมือนดวงอาทิตย์ คุณสามารถปิดมันได้ชั่วคราว แต่มันจะไม่หายไป”☀️
 • “จงกล้าที่จะปฏิเสธ มีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับความจริง ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะมันถูกต้อง นี่คือกุญแจวิเศษในการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์”😉
 • “ทุกคนต้องเลือกว่าจะยืนหยัดความจริงได้มากเพียงใด”😄

ข้อคิดคำคมชีวิต

แคปชั่นคำคมความจริงของความรัก

 • “เมื่อมีคนรักคุณ วิธีที่พวกเขาพูดถึงคุณแตกต่างออกไป คุณรู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบาย”💞
 • “อย่าบอกความจริงกับคนที่ไม่คู่ควรกับมัน”😉
 • “บางทีคนๆ หนึ่งอาจไม่ต้องการได้รับความรักมากเท่าที่เข้าใจ”😔
 • “เหนือสิ่งอื่นใด อย่าโกหกตัวเอง คนที่โกหกตัวเองและฟังคำโกหกของตัวเองมาถึงจุดที่เขาไม่สามารถแยกแยะความจริงในตัวเขาหรือรอบตัวเขา ดังนั้นจึงสูญเสียความเคารพในตัวเองและต่อผู้อื่น และไม่มีความเคารพเขาก็เลิกรัก”😔
 • “จงมีสติ กตัญญู คิดบวก เป็นจริง ใจดี และจะได้รับความรักที่ดี”💗
 • “ผู้ชายมักจะสะดุดกับความจริงและความรัก แต่ส่วนใหญ่ก็ลุกขึ้นและรีบออกไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น”🙂
 • “ฉันโกหกตัวเองตลอดเวลา แต่ฉันไม่เคยเชื่อฉันเลย”😉
 • “ความจริงก็คือ ถ้าคุณไม่ปล่อยมือ เว้นแต่คุณจะให้อภัยตัวเอง เว้นแต่คุณจะให้อภัยสถานการณ์ เว้นแต่คุณจะรู้ว่าสถานการณ์จบลงแล้ว คุณไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้”😌
 • “พูดความจริง มิฉะนั้นจะมีคนบอกคุณ”😄
 • “ถ้าคุณไม่บอกความจริงเกี่ยวกับตัวคุณเอง คุณก็จะไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับคนอื่นได้”😉
 • “ในขณะที่คนที่พูดถึงความทุกข์ยากมักจะเจ็บปวด แต่คนที่นิ่งเงียบกลับเจ็บปวดมากกว่า”😢
 • “การที่ใครสักคนจะมองเห็นได้อย่างเต็มที่ และได้รับความรัก ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม นี่คือปาฏิหาริย์”💗
 • “มันยากนะ เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ การยอมรับว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลย”🥺
 • “เมื่อคุณเศร้าโศก ให้มองดูหัวใจของคุณอีกครั้ง และคุณจะเห็นว่าในความเป็นจริง คุณกำลังร้องไห้เพราะสิ่งที่คุณพอใจ”🖤
 • “ผู้คนมักอ้างว่าหิวกระหายความจริง แต่ไม่ค่อยชอบรสชาติเมื่อเสิร์ฟ”😔
 • “ผู้ชายอาจจะแข็งแกร่งกว่า แต่ผู้หญิงต่างหากที่อดทน”🥲
 • “บางครั้งสิ่งต่างๆ ก็เป็นไปได้ ถ้าเราต้องการให้มันแย่พอ”😉
 • “รูปแบบความสิ้นหวังที่พบได้บ่อยที่สุด คือการไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง”🥲
 • “ชีวิตและความรักเป็นประเภทที่คุณปล่อยให้มันเป็น”💞
 • “รักความจริง แต่ให้อภัยความผิดพลาด”😊
 • “มันเป็นเรื่องเท็จเสมอที่ทำให้คุณทนทุกข์ ความปรารถนาและความกลัวจอมปลอม ค่านิยมและความคิดที่ผิดๆ ความสัมพันธ์ที่ผิดๆ ระหว่างผู้คน จงละความเท็จเสียเถิด แล้วคุณจะปราศจากความเจ็บปวด ความจริงทำให้มีความสุข ความจริงปลดปล่อย”😉
 • “อิจฉาคนที่รู้จักความรัก ที่มีคนรับเอาอย่างที่ตัวเขาเป็น”🙂💞
 • “สิ่งต่างๆ แยกออกจากกันได้ง่ายๆ เมื่อถูกยึดไว้ด้วยคำโกหก”💔
 • “ความจริงไม่ได้ทำให้คุณเป็นอิสระเสมอไป ผู้คนชอบที่จะเชื่อคำโกหกที่สวยกว่า”😔
 • “มันช่างเจ็บปวดเหลือเกินที่จะปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง และดำเนินชีวิตด้วยการโกหกเพียงเพื่อเอาใจผู้อื่น”🥲
 • “ความจริงมีความงามมากกว่า แม้ว่ามันจะเป็นความงามที่น่าเจ็บปวดเพียงใดก็ตาม”😊
 • “ความงามที่แท้จริงคือรอยยิ้มของความจริงเมื่อเธอเห็นใบหน้าของเธอในกระจกที่สมบูรณ์แบบ”🤗💗
 • “ความจริงย่อมเป็นความจริงเสมอ ไม่ว่าจะขาดความเข้าใจ ความไม่เชื่อ หรือความเขลา”🙂
 • “ความจริงของความรักไม่เคยสวยงาม ความรักมันยิ่งใหญ่เกินความจริง มันทำให้คุณสุข ทุกข์ ใจสลาย เติมเต็ม ได้ตลอดเวลา”💗
 • “จงรักด้วยความเป็นจริงนตัวตนคุณ ไม่ใช่รักในหนัง ในนิยาย”😉

แคปชั่นคำคมความรัก

99+ ข้อคิดคำคมความมีวินัย ช่วยสร้างความสำเร็จให้ชีวิต!

X
Advertisements

วินัยเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่วัดผลชีวิตของคนๆ หนึ่งได้เลย วินัยเป็นสิ่งที่คนที่จะประสบความสำเร็จพึงมี นี่คือข้อคิดคำคมความมีวินัย ที่สร้างกำลังใจ แรงใจให้กับคุณได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด💪

การใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยไม่ได้แปลว่าต้องยึดติดกับกฎเกณฑ์และไม่ใช่อย่างอื่น วินัยในตนเองก็มีความสำคัญเช่นกัน การฝึกวินัยในตัวเองในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายจะช่วยให้คุณเติบโตท่ามกลางความสับสนวุ่นวายได้

การอ่านคำพูดเกี่ยวกับระเบียบวินัยเป็นวิธีที่ดีในการกระตุ้นให้ตัวเองดำเนินชีวิตที่มีระเบียบและมีระเบียบวินัย มีคนดังหลายคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยซึ่งอาจช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จและชื่อเสียงที่พวกเขาได้รับ ต้องขอบคุณความมีระเบียบวินัย การบรรลุเป้าหมายจึงทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ข้อคิดคำคมความมีวินัยสั้นๆ เสริมจิตใจ
Advertisements


ข้อคิดคำคมความมีวินัยสั้นๆ เสริมจิตใจ

 • “ความวินัยและความมุ่งมั่นเป็นหนทางไปสู่เป้าหมายและความฝัน”🌈
 • “วินัยเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในชีวิตของคุณ”😇
 • “จิตที่มีวินัยย่อมนำไปสู่ความสุข จิตไร้วินัยย่อมนำไปสู่ความทุกข์”😌
 • “การเคารพตนเองเป็นรากเหง้าของวินัย สำนึกในศักดิ์ศรีเติบโตพร้อมกับความสามารถในการปฏิเสธตัวเองได้”😉
 • “วินัยคือการเลือกระหว่างสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้กับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด”😉
 • “ใครก็ตามที่ยอมจำนนต่อวินัยขั้นสูงสุดสามารถคาดหวังชัยชนะอันยิ่งใหญ่ได้”🏆
 • “วินัยไม่เพียงกำหนดความสำเร็จ แต่ยังกำหนดระยะเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จ”⏳
 • “เราต้องทำงานของเราเพื่อตัวเราเอง ไม่ใช่เพื่อโชคหรือความสนใจหรือเสียงปรบมือ”😌
 • “การควบคุมที่ทรงพลังที่สุดที่เราเคยได้รับคือการควบคุมตนเอง”😉
 • “ถ้าไม่มีวินัย กองทัพก็คงมีแต่พวกผู้ชายที่ใส่ชุดสีเดียวกัน”😌
 • “วินัยในตนเองคือแม่ของความสำเร็จ”🏆
 • “ไม่มีผู้ใดเป็นผู้พิชิต เท่ากับผู้ที่เอาชนะตนเองได้”✌️
 • “วินัยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายและความสำเร็จ”😊
 • “การหลุดพ้นที่แท้จริงอยู่ในวินัย”😉
 • “วินัยไม่เคยสิ้นสุดในตัวเอง เป็นเพียงหนทางไปสู่จุดจบ”😌
 • “มันไม่เกี่ยวกับอุปสรรค แต่เป็นวินัยในการจดจ่อกับเป้าหมายของคุณจนกว่าคุณจะชนะ”😄
 • “จงปกครองจิตใจ มิฉะนั้น มันจะปกครองคุณ”😉
 • “ความมั่นใจมาจากวินัยและการฝึกฝน”😉
 • “ต้องมีวินัยที่จะไม่ปล่อยให้โซเชียลมีเดียขโมยเวลาของคุณ”😉📱
 • “การมีวินัยในตนเองเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ความคิด”😌
 • “คุณสมบัติที่คุณต้องได้รับผ่านโรงเรียนชีวิตคือ วินัย ความอดทน ความพากเพียร”💗
 • “อิสรภาพเป็นเพียงอีกด้านหนึ่งของวินัย”✌️
 • “วินัยคือสิ่งที่ทำให้คุณทำทุกอย่างที่ต้องทำ”😄
 • “วินัยก็แค่ทำสิ่งเดียวกันให้ถูกวิธี ไม่ว่าใครจะดูหรือไม่ก็ตาม”😌
 • “เชื่อมั่นในตัวเอง หาวิธีแสดงออก และค้นหาวินัยที่จะเติบโตต่อไป”✌️
 • “มันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจว่าอะไรจำเป็นและมีวินัยในตัวเองให้ทำ”😌
 • “วินัยสอนให้เราทำงานด้วยหลักการมากกว่าความปรารถนา”😉
 • “วินัยเดียวที่ยั่งยืนคือการมีวินัยในตนเอง”😌
 • “ถ้าไม่มีวินัย ก็ไม่มีชีวิต”😌
 • “งานที่ดี ความจริงใจ และมีวินัยพูดเพื่อตัวเอง”😉

ข้อคิดคำคมให้กำลังใจ

Advertisements


ข้อคิดคำคมความมีวินัยสร้างชีวิต

ข้อคิดคำคมความมีวินัยสร้างชีวิต

 • “การมีวินัยในตนเองคือการที่มโนธรรมของคุณ บอกให้คุณทำบางสิ่ง และคุณไม่พูดตอบ”😉
 • “ระเบียบวินัยที่แท้จริงเป็นเพียงการเคารพตนเองเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องบังคับหรือต่อสู้”😉
 • “รากฐานของตัวตนที่เข้มแข็งมาจากการฝึกฝนวินัยเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวัน”😊
 • “อย่าลืมทานวิตามินของคุณเสมอ: ทานวิตามินเอเพื่อการกระทำ วิตามินบีเพื่อความเชื่อ วิตามินซีเพื่อความมั่นใจ วิตามินดีเพื่อวินัย วิตามินอีสำหรับความกระตือรือร้น!!”😄
 • “ด้วยวินัยในตนเองและการควบคุมตนเองอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถพัฒนาความยิ่งใหญ่ของตัวตนได้”😉
 • “มีวินัยในตัวเองให้ทำสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อจำเป็นต้องทำ และวันนั้นจะมาถึงเมื่อคุณสามารถทำสิ่งที่คุณต้องการทำในเวลาที่คุณต้องการทำ!”😉
 • “บางคนถือว่าวินัยเป็นงานที่น่าเบื่อ สำหรับคนที่จะยิ่งใหญ่ มันเป็นคำสั่งชนิดหนึ่งที่ทำให้มีอิสระที่จะบินได้”🕊️
 • “อย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆ ในโลกหันเหความสนใจของคุณ มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายของคุณ”😉
 • “คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในชีวิตคือคนที่จัดการปัญหาสำคัญๆ ให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และจัดการมันทุกวัน”😊
 • “อย่าปล่อยให้ความเจ็บปวดชั่วขณะของวินัยที่คุณต้องได้รับความรู้มาหยุดคุณจากการได้มาซึ่งความรู้นั้น”😉
 • “การควบคุมตนเองเป็นองค์ประกอบหลักในการเคารพตนเอง และการเคารพตนเองเป็นองค์ประกอบหลักในความกล้าหาญ”😊
 • “การมีวินัยในตนเองคือความสามารถในการจัดระเบียบพฤติกรรมของคุณเมื่อเวลาผ่านไปในการให้บริการตามเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง”😌
 • “วินัยที่สั่งสมจากภายนอก ในที่สุดก็พ่ายแพ้เมื่อไม่ตรงกับความปรารถนาจากภายใน”🙂
 • “ถึงเวลาแล้วที่จะย้อนกลับอคติกับความพยายามอย่างมีสติ และเห็นพลังที่เราได้รับจากการฝึกฝนและวินัยเป็นแรงบันดาลใจอย่างเด่นชัดและแม้แต่ปาฏิหาริย์”🌈
 • “เพื่อที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด จงมุ่งความสนใจไปที่สิ่งหนึ่งและทำงานสิ่งนั้นต่อไปตลอดชีวิตของคุณ”😊
 • “ไม่มีชีวิตใดที่จะไปถึงศักยภาพของมันได้ จนกว่าจะมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีวินัย”😉
 • “การมีวินัยในตนเองคือความสามารถในการทำให้ตัวเองทำในสิ่งที่ควรทำเมื่อควรทำ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกชอบหรือไม่ก็ตาม”😉
 • “วินัยคือการทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำจริงๆ เพื่อให้คุณได้ทำในสิ่งที่อยากทำจริงๆ”😄
 • “ถ้าปราศจากการทำงานหนักและวินัย มันก็เป็นเรื่องยากที่จะเป็นมืออาชีพระดับสูง”😉
 • “ความล้มเหลวเป็นอะไรมากไปกว่าผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการละเลยเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันที่ทำอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อที่มันจะนำคุณผ่านจุดที่ไม่มีวันหวนกลับคืนมา”😊
 • “วินัยเล็กๆ ที่ทำซ้ำๆ ด้วยความสม่ำเสมอทุกวัน นำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป”😉
 • “จงใช้ชีวิตในขณะที่มี ชีวิตคือของขวัญล้ำค่า… แต่การจะดำเนินชีวิต คุณต้องมีวินัยกับมัน”💗
 • “แม้ในขณะที่คุณก้าวหน้า คุณต้องมีวินัยในการไม่ย้อนรอยและทำลายความสำเร็จในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้น”😌
 • “ตราบใดที่คุณมีวินัย คุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้ วินัยคือสิ่งที่ทำให้คุณทำทุกอย่างที่ต้องทำ”😉
 • “ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อน การจัดการที่มีประสิทธิภาพคือวินัยและลงมือทำ”✌️
 • “ผู้ชนะยอมรับการทำงานหนัก พวกเขารักวินัยของมัน การแลกเปลี่ยนที่พวกเขาทำเพื่อชัยชนะ ในทางกลับกัน ผู้แพ้ มองว่ามันเป็นการลงโทษ และนั่นคือความแตกต่าง”😌
 • “ในกลุ่มงานที่มีไอคิวสูง ทักษะที่อ่อนนุ่ม เช่น วินัย แรงผลักดัน และความเห็นอกเห็นใจ เป็นเครื่องหมายว่าผู้ที่โดดเด่น”😉
 • “ทำงานให้หนัก ด้วยความมุ่งมั่น ความมีวินัยในตนเอง คุณสามารถทำอะไรก็ได้สำเร็จ”😄
 • “คุณต้องการสามสิ่งเพื่อชนะ วินัย, การทำงานหนัก และก่อนที่ทุกอย่างจะเป็นไปได้ ความมุ่งมั่น จะไม่มีใครทำได้หากไม่มีสามสิ่งนี้”😉
 • “ผู้ดำเนินชีวิตโดยปราศจากวินัย ย่อมตายอย่างไร้เกียรติ”🙃

ข้อคิดคำคมชีวิต

ข้อคิดคำคมความมีวินัยสร้างแรงบรรดาลใจ

 • “ผู้ชายต้องมีวินัย! ประเทศต้องการวินัย! โลกต้องการวินัย! ใครอยากประสบความสำเร็จต้องมีวินัย! จงเป็นคนมีระเบียบวินัย!”🌏
 • “วินัยสอนให้อดทนกับความผิดหวัง กุหลาบทุกดอกย่อมมีหนาม”🌹
 • “อิสรภาพไม่ได้ได้มาเพราะความพอใจในความปรารถนา แต่เกิดจากการระงับความปรารถนา”😉
 • “วินัยไม่ได้เกี่ยวกับกฎ แต่เกี่ยวกับความเคารพตนเอง ความเคารพต่อคนรอบข้าง สิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ และเพื่อตัวคุณเอง”
 • “มีคนกล่าวไว้ว่าความเจ็บปวดในชีวิตมีเพียงแค่สองอย่างเท่านั้น ความเจ็บปวดจากวินัยหรือความเจ็บปวดจากความเสียใจ และการฝึกฝนนั้นมีน้ำหนักหนึ่งออนซ์ ในขณะที่ความเสียใจนั้นหนักหนาสาหัส”🥲
 • “วินัยคือไฟที่กลั่นกรองโดยที่พรสวรรค์กลายเป็นความสามารถ”🔥
 • “เมื่อบุคคลได้รับแรงจูงใจจากความเชื่อมั่นในความจริงที่ยิ่งใหญ่และทรงพลัง เขาก็ฝึกฝนตนเอง”😇
 • “วินัยที่ถูกต้อง ไม่ใช่การบังคับจากภายนอก แต่เกิดจากนิสัยของจิตใจที่นำไปสู่สิ่งที่พึงปรารถนาโดยธรรมชาติมากกว่า กิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์”😉
 • “ถ้าคุณจะฝึกวินัยให้ตัวเองทำจิตใจให้พอเพียง คุณก็จะมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากภายนอกน้อยที่สุด”😊
 • “ความมีวินัยและการทำงานอย่างต่อเนื่องคือหินลับมีดที่คมมีดทื่อๆ ของพรสวรรค์ ลับคมจนคมพอที่จะตัดผ่านแม้แต่สิ่งที่แข็งที่สุดได้”😉
 • “หากคุณทุ่มเทความสนใจให้กับวินัยในชีวิต คุณจะฉลาดขึ้น มากกว่าตอนที่คุณไปเที่ยวกับเพื่อนหรือในงานสายอื่นๆ”😉
 • “อิสรภาพที่แท้จริงเป็นไปไม่ได้ หากปราศจากจิตใจที่เป็นอิสระจากระเบียบวินัย”😄
 • “การขาดระเบียบวินัยนำไปสู่ความคับข้องใจและความเกลียดชังตนเอง”🥲
 • “จงมีความฝัน…สิ่งที่คุณต้องการตอนนี้มากกว่าสิ่งอื่นใดคือวินัย ละทิ้งเพียงถ้อยคำ คำพูดกลายเป็นหิน”🌈
 • “การพยายามเป็นคนดีคือการต่อสู้ขั้นสูงสุดของมนุษย์ทุกคน การเป็นคนชั่วนั้นง่าย แต่การเป็นคนดีนั้นต้องการคำมั่นสัญญา วินัย และความแข็งแกร่งที่จริงใจ เราต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อรักษาความดี”😌
 • “วินัยเป็นนิสัยที่อยู่ในสถานะของเหลว ความลื่นไหลช่วยให้นิสัยปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป”😌
 • “ทัศนคติของความคาดหวังในเชิงบวกคือเครื่องหมายของบุคลิกภาพที่เหนือกว่า”😊
 • “ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ แต่ฉันควบคุมตัวเองได้”😌
 • “พรสวรรค์ที่ไร้ระเบียบวินัย ก็เหมือนปลาหมึกบนโรลเลอร์สเกต”🐙
 • “การเห็นคุณค่าในตนเองไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต การมีความมีวินัยในตนเองและการควบคุมตนเอง”😉
 • “ความสำเร็จเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของสาขาวิชาเล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละวันที่ซ้อนกันอยู่เรื่อยๆ เพื่อสร้างความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใดที่คุณเคยวางแผนไว้ ในทางกลับกัน ความล้มเหลวก็เป็นเรื่องง่ายเช่นเดียวกัน”😌
 • “กุญแจสำคัญสู่ความร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรมากหรือน้อยไปกว่าการมีวินัยในตนเองที่จำเป็นที่จะช่วยให้คุณครอบครองจิตใจของคุณเองได้อย่างเต็มที่”😊
 • “วินัยคือจิตวิญญาณของกองทัพ มันทำให้คนจำนวนน้อยน่าเกรงขาม จัดหาความสำเร็จให้กับผู้อ่อนแอ และให้เกียรติทุกคน”😌
 • “ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของการเรียนรู้ทฤษฎีที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน แต่เป็นการโอบรับสามัญสำนึกที่มีระเบียบวินัยและความพากเพียรที่ไม่ธรรมดา”😉
 • “มีผู้ล่าและมีเหยื่อ ด้วยวินัย ความฉลาดแกมโกง การเชื่อฟัง และความตื่นตัวของคุณ คุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณเป็นนักล่าหรือเหยื่อ”😌
 • “ศิลปะสอนไม่ได้ ความหลงใหลสอนไม่ได้ วินัยสอนไม่ได้ แต่งานฝีมือสอนได้ และการเขียนเป็นทั้งศิลปะและงานฝีมือ”😄
 • “ไม่มีไม้กายสิทธิ์ใดที่สามารถแก้ปัญหาของเราได้ วิธีแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับงานและวินัยของเรา”😉
 • “วินัยในงานศิลปะคือการต่อสู้ขั้นพื้นฐานในการทำความเข้าใจตัวเอง มากเท่ากับการเข้าใจว่าภาพวาดกำลังวาดอะไรอยู่”🌅
 • “อย่ากลัวที่จะพูดความจริงตามสามัญสำนึก คุณไม่สามารถมีมาตรฐานที่สูงได้หากไม่มีวินัยที่ดี”😉
 • “พรสวรรค์จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหากปราศจากการอุทิศตนและวินัย และการอุทิศตนและวินัยก็คือพรสวรรค์ในตัวเอง”😇🌈

ข้อคิดคำคมความสำเร็จ

80+ รวมข้อคิดคำคมปลุกใจ ตนเอง ชีวิต และสร้างแรงบรรดาลใจ

X
Advertisements

ความคิดที่ดี ย่อมมาจากจิตใจที่เข้มแข็ง สร้างพลังที่ดีก็ดีมากขึ้น นี่คือข้อคิดแคปชั่นคำคมปลุกใจ ทั้งปลุกใจตนเอง ปลุกใจชีวิต และสร้างแรงบรรดาลใจดีๆ ให้กับคุณ

จิตใจของเราเป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนของเรา ไม่ต่างจากความคิดเลย จิตใจที่แข็งแกร่งย่อมทำให้ชีวิตผ่านอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย การสร้างพลังทางจิตใจส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆ ต่างกับจิตใจที่อ่อนแอย่อมส่งผลต่อด้านลบของชีวิต คำคมปลุกใจนี้จะช่วยสร้างพลังบวกให้ชีวิตคุณดีขึ้น

แคปชั่นคำคมปลุกใจชีวิต
Advertisements


แคปชั่นคำคมปลุกใจชีวิต

 • “จุดประสงค์อันสูงส่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเสียสละ ปลุกใจ กระตุ้นนวัตกรรม และส่งเสริมความพากเพียร”😉
 • “แม้ในยามที่ชีวิตไม่ราบรื่น เราก็ยังถูกเรียกให้เลือกการต่อสู้ชีวิต…”🙂
 • “คนที่แข็งแกร่งที่สุดจะพบความกล้าหาญและเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้อื่น แม้ว่าพวกเขาจะผ่านพายุของตัวเองก็ตาม”🙂🌪️
 • “คุณได้รับชีวิตนี้เพราะคุณแข็งแกร่งพอที่จะมีชีวิตอยู่”😊
 • “หลังจากที่คุณได้ก้าวออกจากเขตสบายแล้วเท่านั้น คุณก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลง เติบโต และเปลี่ยนแปลง”😉
 • “เพียงเพราะคุณล้มเหลวเพียงครั้งเดียว ไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้มเหลวในทุกสิ่ง”😊
 • “น้ำที่หยดลงมาเจาะหิน ไม่ได้เกิดจากแรง แต่เกิดจากความพากเพียร”😇
 • “ความล้มเหลวเป็นทางโค้ง ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของถนน เรียนรู้จากความล้มเหลวและก้าวไปข้างหน้า”😊
 • “ถ้าชีวิตยากเกินกว่าจะยืนได้ จงคุกเข่า”😌
 • “เมื่อคุณออกมาจากพายุ คุณจะไม่ใช่คนเดิมที่เดินเข้ามา นั่นคือสิ่งที่พายุนี้พูดถึง”🌪️
 • “ในการเผชิญหน้าระหว่างลำธารกับหิน กระแสน้ำย่อมชนะ ไม่ใช่ด้วยกำลัง แต่ด้วยความเพียร”🏞️
 • “สิ่งสำคัญส่วนใหญ่ในโลกนี้สำเร็จได้โดยคนที่พยายามต่อไปทั้งๆ ที่ดูเหมือนจะไม่มีความหวังเลย”😄🌎
 • “ความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่การไม่เคยล้ม แต่คือการลุกขึ้นทุกครั้งที่เราล้ม”😊
 • “ทุกความทุกข์ยาก ทุกความล้มเหลว ทุกความปวดร้าว ล้วนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความเท่าเทียมกันหรือผลประโยชน์ที่มากกว่า”😊
 • “เมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปฏิปักษ์กับคุณ จำไว้ว่าเครื่องบินจะบินต้านลม ไม่ใช่ด้วยลม”✈️
 • “ยิ่งความยากลำบากมากเท่าไร ก็ยิ่งมีเกียรติในการพิชิตมันมากขึ้นเท่านั้น”😊
 • “อดีตสามารถทำร้ายได้ แต่คุณสามารถวิ่งหนี หรือเรียนรู้จากมัน”😉
 • “มันง่ายขึ้น ทุกวันจะง่ายขึ้นเล็กน้อย แต่คุณต้องทำทุกวัน นั่นคือส่วนที่ยาก”😊
 • “ไม่มีใครจะโดนหนักเท่าชีวิต แต่มันไม่ใช่ว่าคุณจะโดนหนักแค่ไหน มันยากแค่ไหนที่คุณจะโดนและเดินหน้าต่อไป มันคือสิ่งที่คุณรับได้ และก้าวต่อไป นั่นคือวิธีการชนะ”😉
 • “ลิฟต์สู่ความสำเร็จไม่เป็นระเบียบ คุณจะต้องใช้บันได ทีละขั้น”😉
 • “กลางคืนจะมืดมิดเสมอก่อนรุ่งสาง และชีวิตก็เหมือนเดิม ช่วงเวลาที่ยากลำบากจะผ่านไป ทุกอย่างจะดีขึ้น และดวงอาทิตย์จะส่องแสงเจิดจ้ากว่าที่เคย”😊
 • “พบกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น การทดสอบคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ความสามารถในการขจัดปัญหาทั้งหมดก่อนที่เขาจะลงมือปฏิบัติ แต่เป็นความสามารถในการหาทางแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหา”😄
 • “เมื่อคุณอยู่บนชิงช้า อย่ารู้สึกแย่ รู้ว่าวงสวิงจะเปลี่ยนไปและสิ่งต่างๆ จะดีขึ้น ช่วงเวลาดีๆ กำลังจะมาถึง”😊🌈
 • “ในชั่วโมงที่มืดมนที่สุดของเราเท่านั้นที่เราอาจค้นพบความแข็งแกร่งที่แท้จริงของแสงจ้าในตัวเราที่ไม่มีวันจางลง”😌
 • “และช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ดีในแบบของตัวเองเช่นกัน เพราะวิธีเดียวที่คุณจะบรรลุความสุขที่แท้จริงได้ก็คือถ้าคุณประสบกับความโศกเศร้าที่แท้จริงเช่นกัน มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับแสงและเงา ความสมดุล”😇
 • “คนส่วนใหญ่พร้อมที่จะโยนเป้าหมายและจุดประสงค์ของพวกเขาลงน้ำ และยอมแพ้เมื่อสัญญาณแรกของการต่อต้านหรือโชคร้าย ไม่กี่คนที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีการต่อต้านทั้งหมดจนกว่าพวกเขาจะบรรลุเป้าหมาย”😉
 • “ความกล้าไม่ได้แผดเสียงคำรามเสมอไป บางครั้งเสียงกระซิบเบาๆ ว่า ‘พรุ่งนี้จะพยายามใหม่'”😌
 • “คุณทำในสิ่งที่คุณทำได้ตราบเท่าที่คุณทำได้ และในที่สุดเมื่อคุณทำไม่ได้ คุณต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดถัดไป คุณจะมีแผนสำรอง แต่คุณไม่ยอมแพ้”😉
 • “ทำต่อไป ช่วงเวลาที่ยากที่สุดของคุณมักจะนำไปสู่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณ ทำต่อไป. สถานการณ์ที่ยากลำบากจะสร้างคนเข้มแข็งในที่สุด”🙂
 • “จุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอยู่ที่การยอมแพ้ วิธีที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดคือพยายามอีกครั้งเสมอ”😊

ข้อคิดคำคมชีวิต

Advertisements


แคปชั่นคำคมปลุกใจตนเอง

แคปชั่นคำคมปลุกใจตนเอง

 • “ออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นไม่ใช่เพื่อทำลายล้าง โลกไม่ได้ก่อตัวขึ้นในวันเดียว และเราเองก็เช่นกัน ตั้งเป้าหมายเล็กๆ และสร้างมันขึ้นมา”😉🌏
 • “คุณเข้มแข็งในช่วงเวลาเหล่านั้นในชีวิตของคุณ คุณอยู่คนเดียว คุณต่อสู้กับความเหงา และคุณค้นพบความสงบภายในของคุณและเอาชีวิตรอดมาได้!”😊
 • “คนที่เข้มแข็งจะมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความตระหนักในตนเองอย่างแรงกล้า พวกเขาไม่ต้องการการอนุมัติจากผู้อื่น”😉
 • “ฉันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน ฉันคือสิ่งที่ฉันเลือกที่จะเป็น”😊
 • “เชื่อในตัวคุณเอง คุณกล้าหาญกว่าที่คุณคิด มีความสามารถมากกว่าที่คุณรู้ และมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิด”😉
 • “อย่าขอให้ความเจ็บปวดของฉันสงบลง แต่ขอให้หัวใจพิชิตมัน”❤️‍🩹
 • “ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ความแข็งแกร่งหรือสติปัญญา เป็นกุญแจสำคัญในการไขศักยภาพของเรา”😉
 • “ความกล้าหาญไม่มีกำลังที่จะก้าวต่อไป มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณไม่มีกำลัง”😊
 • “เมื่อคุณเจออุปสรรค อย่าหันหลังให้กับอุปสรรค เผชิญหน้ากับมัน เผชิญหน้ากับมัน แล้วคุณจะเห็นมันละลายไปต่อหน้าต่อตาคุณ”😊
 • “คุณเป็นหนึ่งการตัดสินใจที่ห่างไกลจากชีวิตที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง”😉
 • “มีโอกาสเสมอที่จะยอมแพ้ ในขณะที่ทุกช่วงเวลาคือโอกาสที่จะพากเพียร”😉
 • “อย่ายอมแพ้กับสิ่งที่คุณไปไม่ได้ในแต่ละวันโดยไม่ได้คิดถึงมัน”😄
 • “เวลายากไม่เคยคงอยู่ตลอดไป แต่คนแกร่งทำได้!”😊
 • “ความท้าทายคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจ และการเอาชนะอุปสรรคคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย”😇✌️
 • “ความท้าทายในชีวิตไม่ควรทำให้คุณเป็นอัมพาต แต่ควรช่วยให้คุณค้นพบว่าคุณเป็นใคร”😉
 • “ถ้าคุณสามารถหาเส้นทางที่ไม่มีอุปสรรค มันคงไม่มีทางไปถึงไหนได้หรอก”😌
 • “เราไม่สามารถถอนการตัดสินใจที่เราทำ เราสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจที่เราจะทำต่อจากนี้เท่านั้น”😄
 • “ถ้าคุณไม่ชอบโชคชะตาของตัวเอง ก็อย่ายอมรับมัน จงมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมันในแบบที่คุณต้องการ”😊
 • “เคล็ดลับของชีวิตคือการล้มเจ็ดครั้งและลุกขึ้นแปดครั้ง”😄
 • “ความหวังเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันสามารถทำให้ช่วงเวลาปัจจุบันยากขึ้น ถ้าเราเชื่อว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้น เราก็สามารถทนต่อความยากลำบากในวันนี้ได้”😉
 • “ไม่ใช่ว่าฉันฉลาด ฉันแค่อยู่กับปัญหาได้นานขึ้น”😊
 • “ทุกข์ หรือ กระตุ้นตัวเอง จะต้องทำสิ่งใด อยู่ที่คุณเลือกเสมอ”😉
 • “ทุกสิ่งยากก่อนที่จะง่าย”😉
 • “ลองคิดดูว่าคุณจะมีความสุขแค่ไหน ถ้าคุณสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ตอนนี้ แล้วได้มันกลับมาอีกครั้ง”😌
 • “จงจำไว้ คุณเอาชนะคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ได้”😉
 • “จงยืนหยัดกับสิ่งกีดขวาง แค่ยืนหยัดสู้กับมัน แค่นั้น อย่าให้ทางอยู่ใต้มัน และมันก็พังในที่สุด คุณจะทำลายมัน บางอย่างต้องพัง”😊
 • “อย่ายอมแพ้ วันนี้ยาก พรุ่งนี้จะแย่กว่านั้น แต่มะรืนนี้จะต้องสดใส”😇🌤️
 • “การเพิ่มความแข็งแกร่งของจิตใจเป็นวิธีเดียวที่จะลดความยากลำบากของชีวิต”😉💗
 • “ชีวิตมีวิธีเตือนที่โหดร้าย และทุกอย่างมันหยุด ไม่เหลือใคร และต้องเดินต่อไป”🥲
 • “ความฝันเป็นสิ่งสำคัญ แต่อย่าลืมเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคุณในโลกแห่งความเป็นจริง”😉

ข้อคิดคำคมความพยายาม

ข้อคิดคำคมปลุกใจสร้างขวัญและแรงบรรดาลใจ

ข้อคิดคำคมปลุกใจสร้างขวัญและแรงบรรดาลใจ

 • “ความซ้ำซากจำเจและความสันโดษของชีวิตที่เงียบสงบกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์”😊🌈
 • “ตอนนี้คุณสมควรได้รับความสุขที่คุณปฏิเสธตัวเองมานาน เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลา คุณเข้าใกล้ความฝันของคุณมากขึ้นแล้ว!”😇🌈
 • “ผู้ที่ล้มแล้วลุกขึ้นแข็งแกร่งกว่าผู้ที่ไม่เคยพยายาม อย่ากลัวความล้มเหลว แต่จงกลัวที่จะไม่พยายาม”😉
 • “ลืมอดีต ให้อภัยตัวเอง แล้วเริ่มต้นใหม่ทันที”😉
 • “ใช้ชีวิตในฝันของคุณ และจงกล้าหาญพอที่จะใช้ชีวิตในฝันของคุณตามวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ของคุณ แทนที่จะเป็นความคาดหวังและความคิดเห็นของผู้อื่น”😇🌈
 • “อย่าสับสนระหว่างความพ่ายแพ้ครั้งเดียวกับการพ่ายแพ้ครั้งสุดท้าย”😉
 • “คุณเอาเท้าข้างหนึ่งไปอยู่ข้างหน้าอีกข้างหนึ่ง แล้ววันหนึ่งคุณมองย้อนกลับไปและคุณได้ปีนภูเขา”🏞️
 • “ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนอื่น ไม่ใช่การขาดความแข็งแกร่ง ไม่ใช่การขาดความรู้ แต่เป็นการขาดเจตจำนงต่างหาก”😌
 • “สิ่งสำคัญส่วนใหญ่ในโลกนี้สำเร็จโดยคนที่พยายามต่อไปทั้งๆ ที่ดูเหมือนจะไม่มีความหวังเลย”😉
 • “อย่าปล่อยให้ชีวิตทำให้คุณท้อใจ ทุกคนที่ไปถึงที่ที่คุณจะอยู่ และมันต้องเริ่มต้นจากที่ที่คุณอยู่”😉
 • “ทุกความเจ็บปวดคือบทเรียน”😊
 • “ความอ่อนแอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอยู่ที่การยอมแพ้ วิธีที่จะประสบความสำเร็จที่แน่นอนที่สุดคือพยายามอีกครั้ง”😉
 • “การวัดขั้นสูงสุดของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่จุดที่เขายืนอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสะดวกสบาย แต่อยู่ที่จุดที่เขายืนอยู่ในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย”😊
 • “ชีวิตไม่ใช่การรอคอยให้พายุผ่านพ้น แต่เป็นการเรียนรู้วิธีการเต้นรำท่ามกลางสายฝนและพายุนั่นแหละ”⛈️🌪️
 • “ชีวิตมืดพอเท่านั้นที่คุณจะเห็นดวงดาว”🌌
 • “มีวิสัยทัศน์ เชื่อมั่นในตัวเอง แหกกฎเกณฑ์ เพิกเฉยต่อผู้ไม่ยอมรับ อย่ากลัวที่จะล้มเหลว”😄
 • “เพียงเพราะใครบางคนสะดุดล้มและหลงทาง ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหลงทางตลอดไป”😉
 • “บางครั้งเป็นคนที่ไม่มีใครจินตนาการถึงผู้ที่ทำในสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้”😌
 • “ท่ามกลางความยุ่งยาก มีโอกาสอยู่”😉
 • “ถ้าคุณเป็นนักสู้… คุณจะแพ้การต่อสู้… แต่คุณเรียนรู้อะไร?”🧐
 • “คุณเริ่มต้นด้วยความมืดเพื่อเคลื่อนผ่าน แต่บางครั้งความมืดก็เคลื่อนผ่านตัวคุณ”😌🌌
 • “อย่าหลงไหลในความเจ็บปวด จงรู้ไว้เถิดว่าวันหนึ่งความเจ็บปวดจะกลายเป็นยารักษา”😌
 • “ถ้าคุณต้องการทำอะไรที่ต้องใช้พลังใจ เช่น การวิ่งหลังเลิกงาน คุณต้องรักษากล้ามเนื้อพลังใจไว้ในระหว่างวัน”😉
 • “ถ้าคุณไม่ปลอดภัย ลองเดาสิ ส่วนที่เหลือของโลกก็เช่นกัน อย่าประเมินค่าการแข่งขันสูงเกินไปและประเมินตัวเองต่ำไป คุณเก่งกว่าที่คุณคิด”😉
 • “ฉันจะรักแสงสว่าง เพราะมันบอกทางให้ฉัน แต่ฉันจะอดทนกับความมืด เพราะมันทำให้ฉันเห็นดวงดาว”😇🌅🌌
 • “ชายหญิงที่ประสบความสำเร็จยังคงเดินหน้าต่อไป พวกเขาทำผิดพลาด แต่ก็ไม่เลิกลา”😉
 • “ความจริงก็คือ ชีวิตฝนตกกับคุณ ช่างน่าเศร้าเหลือเกิน หากคุณไม่ได้เรียนเต้นท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา”⛈️
 • “ถ้าหินไม่อดทนภายใต้ความร้อนแรงและแรงกดดัน พวกมันก็จะไม่มีวันกลายเป็นเพชร”😉💎
 • “คนร้องไห้ไม่ใช่เพราะพวกเขาอ่อนแอ แต่เพราะพวกเขาเข้มแข็งมานานเกินไป”🥲
 • “โลกจะไม่แสดงความเมตตาต่อคุณในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด”😔

ข้อคิดคำคมให้กำลังใจ

80+ รวมคำคมและคำสอนพระเยซู เรื่องความรัก ชีวิต ความหวัง

X
Advertisements

คำคมคำสอนของพระเยซูคริสต์ช่วยให้คุณเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับผู้นำทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและแน่นอนว่าเป็นครูที่ทรงอิทธิพลที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่

พระคัมภีร์สอนเราว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าสร้างเราในครรภ์และพระองค์ทรงทราบแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อเราก่อนหน้านั้น! พระคัมภีร์ยังพูดถึงชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์และให้รางวัลเราด้วยชีวิตนิรันดร์หลังความตาย พระเจ้าบอกเราว่าพระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์พระเยซูเพื่อเราจะได้ไม่เพียงมีชีวิตบนโลก แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ เราผู้ดำเนินชีวิตในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถสัมผัสสวรรค์บนดินได้! พระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

คำสอนพระเยซูเรื่องความรัก
Advertisements


คำสอนพระเยซูเรื่องความรัก

 • “เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายว่า จงรักกัน ดังที่เราได้รักเจ้า พวกเจ้าก็รักซึ่งกันและกัน”💞
 • “ทุกสิ่งควรทำด้วยความรัก”💗
 • “ความรักควรแสดงออกโดยไม่เสแสร้ง จงเกลียดชังความชั่ว จงยึดมั่นในความดี”😊
 • “รู้ว่าฉันอยู่กับคุณเสมอ ใช่จนถึงจุดสิ้นสุดของเวลา”😊⏳
 • “ความรักนั้นก็อดทน ความรักนั้นกรุณา ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่แสวงผลประโยชน์ ไม่ฉุนเฉียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่เก็บบันทึกการร้องเรียน ไม่มีความสุขกับความอยุติธรรม แต่มีความสุขกับความจริง”💗
 • “ให้ความรักและความสัตย์ซื่อไม่ทิ้งคุณ ผูกไว้รอบคอ เขียนไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจ แล้วคุณจะได้รับความโปรดปรานและชื่อเสียงที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าและมนุษย์”😇
 • “จงรักภักดีต่อกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกันเหนือตัวเอง”😌
 • “นี่คือการปลอบโยนของฉันในความทุกข์ยากที่สัญญาของคุณทำให้ฉันมีชีวิต”😊
 • “ให้รักแท้ เกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี”😇
 • “และเหนือสิ่งอื่นใด จงรักซึ่งกันและกันอย่างแรงกล้า เพราะความรักจะลบล้างบาปมากมาย”💞
 • “ทั้งสามยังคงอยู่ ศรัทธา ความหวัง และความรัก แต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด”💗
 • “เพราะฉันรู้แผนการที่ฉันมีเพื่อคุณ… แผนการที่จะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองและไม่ทำร้ายคุณ แผนการที่จะให้ความหวังและอนาคตแก่คุณ”🥰
 • “แม่ปลอบโยนลูกฉันใด เราจะปลอบโยนเจ้าฉันนั้น”😇💗
 • “ในความรักไม่มีความกลัว เพราะความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัวออกไป”🥰
 • “ความรักนั้นก็อดทนนาน มีใจปรานี ไม่ริษยา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่แสวงผลประโยชน์ ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำ”💗
 • “จงรักศัตรู จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่าน และอธิษฐานเผื่อผู้ที่ดูหมิ่นท่าน”😇
 • “ความรักนั้นก็อดทน รักคือความกรุณา ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิด ความรักไม่ชื่นชมยินดีในความชั่ว แต่ชื่นชมยินดีในความจริง มันปกป้องเสมอ เชื่อใจเสมอ หวังเสมอ และพากเพียรเสมอ”💗
 • “การปฏิเสธเป็นโอกาสสำหรับการเลือกของคุณ”😉
 • “คุณเห็นไหม มีบางคนที่เรารัก และอีกหลายคนอาจจะอยากอยู่ด้วยมากกว่า”😄
 • “เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่ให้พลังและความรัก จิตใจที่สงบและสมดุล ระเบียบวินัย และการควบคุมตนเอง”😇💗
 • “พระคัมภีร์ไม่ได้ให้ไว้สำหรับข้อมูลของเรา แต่สำหรับการเปลี่ยนแปลงของเรา”😊
 • “เราคือแสงสว่างของโลก ผู้ที่ติดตามเราจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”😊🌎
 • “เพราะค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์หรือพระเจ้า”😌
 • “พระเจ้าทรงเป็นความรัก และบุคคลผู้อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าอยู่ในเขา”😌
 • “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันหันไปหาพระคัมภีร์ไบเบิลและพบทุกสิ่งที่ฉันต้องการ”😊📖
 • “ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดนิ่ง ความเมตตาของพระองค์ไม่สิ้นสุด เป็นของใหม่ทุกเช้า ความสัตย์ซื่อของพระองค์ยิ่งใหญ่”💗
 • “ดังนั้นเราจึงไม่เสียหัวใจ แม้ว่าตัวตนภายนอกของเรากำลังสูญเปล่าไป แต่ตัวตนภายในของเรากำลังได้รับการสร้างใหม่ทุกวัน สำหรับความทุกข์ยากเพียงชั่วขณะเล็กน้อยนี้กำลังเตรียมน้ำหนักนิรันดร์ของรัศมีภาพเหนือกว่าการเปรียบเทียบทั้งหมดสำหรับเรา เพราะเราไม่ได้มองไปยังสิ่งที่มองเห็นแต่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น”😊
 • “ไม่มีความกลัวในความรัก แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นขับไล่ความกลัวออกไป เพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษ ผู้ที่กลัวไม่ได้ทำให้ความรักสมบูรณ์”😌
 • “ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครมากไปกว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์”💗
 • “ยืนหยัดในศรัทธา เข้มแข็ง ให้ทุกสิ่งที่คุณทำเป็นความรัก”💞

ข้อคิดคำคมความรัก

Advertisements


คำสอนพระเยซูเรื่องชีวิต

 • “เพราะว่าพระเจ้ารักโลกมากจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยโลกโดยทางพระองค์”🌏
 • “ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ทรงสามารถทำได้ไกลเกินกว่าที่เราจะขอหรือจินตนาการด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานภายในเรา”😇
 • “จงมีความสุขในความหวัง ยืนหยัดในยามลำบาก และอุทิศตนเพื่อการอธิษฐาน”😄
 • “อย่าปล่อยให้หัวใจของคุณเป็นทุกข์ เชื่อในพระเจ้า”😇
 • “จงมีความสุขกับคนที่มีความสุข และร้องไห้กับคนที่กำลังร้องไห้”😄
 • “ดังนั้น จงระวังชีวิตของคุณให้ดี อย่าเหมือนคนโง่แต่ฉลาด จงใช้ทุกโอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะวันเวลานั้นช่างเลวร้าย”😉
 • “เพราะเราดำเนินชีวิตด้วยศรัทธา ไม่ใช่โดยการมองเห็น”😊
 • “โลกนี้เป็นของพระเจ้า และทุกสิ่งในนั้น โลก และทุกคนที่อาศัยอยู่ในนั้น”🌏
 • “จงระวังตัว ยืนหยัดในศรัทธา จงกล้าหาญ จงเข้มแข็ง”💗
 • “พระองค์ประทานพลังแก่ผู้อ่อนแอ และให้กำลังแก่ผู้ไร้อำนาจ”😇
 • “ของเก่าก็ล่วงไป กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”🍂
 • “อย่าโกรธเร็วนัก เพราะความโกรธจะสะสมอยู่ในใจของคนโง่”😉
 • “ศรัทธาของเราสามารถเคลื่อนภูเขาได้”🗻
 • “ผู้ซื่อสัตย์ย่อมได้รับพรอย่างบริบูรณ์”😌
 • “เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่เขียนไว้ก่อนหน้านั้นถูกเขียนขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของเรา เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความอดทนและการปลอบโยนของพระคัมภีร์”😇
 • “ทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกเหยียดลง และทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้น”😉
 • “ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตาย”😌
 • “จิตวิญญาณของข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้า และวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปรีดิ์ในพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า”😇
 • “ใช้ทุกสิ่งที่คุณทำได้จากหนังสือเล่มนี้โดยมีเหตุผล และความสมดุลของศรัทธา แล้วคุณจะได้มีชีวิตและตายอย่างมีความสุขมากขึ้น”📖😇
 • “ในปฐมกาล พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน”😇
 • “ในตัวฉันมีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งกว่าพลังอื่นใด ชีวิตที่อยู่ในตัวฉันนั้นใหญ่กว่าชีวิตภายนอกพันเท่า”🤗
 • “ยอมจำนนต่อพระเจ้าและอยู่อย่างสันติกับเขา ด้วยวิธีนี้ความเจริญรุ่งเรืองจะมาถึงเจ้า”😇
 • “พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คือจดหมายจากบ้านของเรา”😌🏡
 • “เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”😌💫
 • “เพราะว่าการต่อสู้ของเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับผู้ปกครอง กับผู้มีอำนาจ อำนาจของโลกที่มืดมิดนี้ และต่อต้านกองกำลังฝ่ายวิญญาณของความชั่วร้ายในอาณาจักรสวรรค์”😇
 • “จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของคุณ และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของคุณ และพระองค์จะทรงกระทำให้ทางของคุณราบรื่น”😊
 • “ความเกรงกลัวมนุษย์จะเป็นกับดัก แต่ผู้ใดวางใจในพระเจ้าจะปลอดภัย”😌
 • “ผู้ที่แสวงหาความชอบธรรมและความรักย่อมพบชีวิต ความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติยศ”😊
 • “เมื่อน้ำสะท้อนใบหน้า ชีวิตของคนเราจึงสะท้อนหัวใจ”💗
 • “พระองค์ความสว่างของโลก ผู้ที่ติดตามพระเยซูจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”🌎

ข้อคิดคำคมชีวิต

คำสอนพระเยซูเรื่องความหวัง การให้อภัย

คำสอนพระเยซูเรื่องความหวัง การให้อภัย

 • “รักศัตรูของคุณ! อธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงคุณ! ด้วยวิธีนี้ คุณจะทำตัวเป็นลูกที่แท้จริงของพระบิดาในสวรรค์ เพราะพระองค์ทรงประทานแสงแดดแก่ทั้งคนชั่วและคนดี และทรงให้ฝนมาแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม”💗
 • “อย่าทำชั่วตอบแทนความชั่วแก่ผู้ใด แต่จงคิดที่จะทำสิ่งที่มีเกียรติในสายตาของทุกคน”😌
 • “ฉันสามารถทนต่อสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดด้วยพลังของผู้ให้ความแข็งแกร่งแก่ฉัน”🙂
 • “อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้ เพราะพรุ่งนี้จะกระวนกระวายเพื่อตัวมันเอง ปล่อยให้ปัญหาของวันนั้นเพียงพอสำหรับวันนั้น”😌
 • “มีสันติสุขในตัวเอง ในโลกคุณมีความทุกข์ แต่เป็นกำลังใจให้! และพิชิตโลกแล้ว”🌏
 • “น้ำสะท้อนใบหน้า ชีวิตของคนเราจึงสะท้อนหัวใจ”😌💗
 • “เหนือสิ่งอื่นใด จงรักษาใจ เพราะทุกสิ่งที่คุณทำมาจากมัน”😌
 • “เราได้บอกสิ่งเหล่านี้แก่เจ้าแล้ว เพื่อเจ้าจะมีสันติสุขในตัวเรา ในโลกนี้คุณจะมีความทุกข์ยาก แต่จงเอาใจใส่ ฉันชนะโลกแล้ว”😊🌏
 • “บัดนี้ศรัทธาคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความเชื่อมั่นในสิ่งที่มองไม่เห็น”😌
 • “เพราะว่าเราดำเนินด้วยศรัทธา ไม่ใช่โดยการมองเห็น”😇
 • “คุณบังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากที่เน่าเปื่อย แต่มาจากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย โดยทางพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและคงอยู่”😇
 • “แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่กับข้าพเจ้าและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า”💪
 • “คนชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนดวงอาทิตย์ในอาณาจักรของพระบิดา”🌞
 • “จงเข้มแข็งและเอาใจใส่ทุกคนที่หวังในพระเจ้า”😇
 • “สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้”😊
 • “พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์”😌💫
 • “เหนือสิ่งอื่นใด จงรักษาหัวใจของคุณไว้เพราะมันส่งผลต่อทุกอย่างที่คุณทำ”😇
 • “แอลกอฮอล์อาจเป็นศัตรูตัวร้ายของมนุษย์ แต่พระคัมภีร์บอกว่ารักศัตรูของคุณ”😅
 • “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”😄
 • “ด้วยความเมตตาจากพระเจ้าของเรา แสงอรุณจากเบื้องบนจะมาเยี่ยมเรา ส่องแสงแก่ผู้ที่นั่งอยู่ในความมืด ในเงาแห่งความตาย เพื่อนำทางเท้าของเราไปสู่ทางแห่งสันติสุข”😇
 • “คุณสามารถเสียเงินของคุณได้ คุณสามารถสูญเสียเพื่อนของคุณ คุณสามารถสูญเสียงาน และสูญเสียการสมรสได้… และยังฟื้นตัวได้… ตราบเท่าที่ยังมีความหวัง อย่าหมดหวัง”😉
 • “จงเฝ้าระวังและอธิษฐานต่อไป เพื่อเจ้าจะไม่ยอมแพ้ต่อการทดลอง เพราะวิญญาณเต็มใจ แต่ร่างกายอ่อนแอ”🙏
 • “สิ่งที่เป็นขึ้นแล้วคือสิ่งที่จะเป็นขึ้น และสิ่งที่ทำแล้วคือสิ่งที่จะต้องทำ และไม่มีสิ่งใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์”🌤️
 • “พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ศึกษามันเป็นประเสริฐที่สุดของการแสวงหาทั้งหมด เพื่อให้เข้าใจถึงเป้าหมายสูงสุด”😊📖
 • “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงค้นหาฉันและทรงรู้จักฉัน”🙏
 • “แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถกระทำได้มากเกินกว่าที่เราขอหรือจินตนาการตามกำลังของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวเรา”😌
 • “จงเข้มแข็งและกล้าหาญ อย่ากลัวหรือหวาดกลัวเพราะสิ่งที่เข้ามา พระองค์จะไม่มีวันทิ้งคุณ”😉
 • “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด บรรดาผู้รอคอยพระเจ้า!”😇
 • “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับคุณ อย่าท้อถอย เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังคุณ ฉันจะช่วยคุณ ฉันจะชูคุณด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”😇
 • “แม้ว่าข้าพเจ้าจะเดินไปตามหุบเขาที่มืดมิดที่สุด ข้าพเจ้าไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพเจ้า”😇

ข้อคิดคำคมความสุข

90+ รวมคำคมและคำสอนพระพุทธเจ้า เรื่อง ชีวิต ความสุข ความรัก ความสงบ

X
Advertisements

พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเราด้วยหลักธรรมคำสอนต่างๆ เราได้รวบรวมคำคมคำสอนพระพุทธเจ้า ในหลายๆ หัวข้อที่ให้ข้อคิดกับชีวิตคุณ

พระพุทธเจ้าเป็นครูสอนจิตวิญญาณในประเทศเนปาลในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ซึ่งคำสอนกลายเป็นรากฐานของพระพุทธศาสนา หนึ่งในผู้นำทางจิตวิญญาณที่ทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาล พระพุทธเจ้า (ประสูติในพระนามว่าสิทธารถะพระโคตมะ) เป็นปราชญ์ที่กล่าวถึงความสงบ ชีวิต ความรัก ความสุข และความตายอย่างกว้างขวาง ชื่อพระพุทธเจ้าเองหมายถึง “ผู้ตื่น” หรือ “ผู้รู้แจ้ง”

คำสอนเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจให้พระพุทธศาสนา การฝึกปฏิบัติและการพัฒนาทางจิตวิญญาณที่ใช้สิ่งต่างๆ เช่น การทำสมาธิ เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและมีสติสัมปชัญญะ เมตตา และฉลาดขึ้น พระพุทธศาสนาถูกมองว่าเป็นหนทางไปสู่การตรัสรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด พระพุทธเจ้าเองเป็นผู้ที่รวบรวมสิ่งนั้น

คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับชีวิต
Advertisements


คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับชีวิต

 • “งานของคุณคือการค้นหางานของคุณ แล้วทำด้วยใจทั้งหมดเพื่อทุ่มเทให้กับมัน”😌
 • “จงให้แม้ว่าคุณจะมีเพียงเล็กน้อย”😇
 • “เอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธ เอาชนะความชั่วด้วยความดี เอาชนะความใจร้ายด้วยความเอื้ออาทร พิชิตความไม่ซื่อสัตย์ด้วยความจริง”😇🙏
 • “การมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวเห็นการขึ้นลงของสิ่งต่างๆ ก็ยังดีกว่าการมีชีวิตอยู่ร้อยปีโดยไม่เคยเห็นการขึ้นลงของสิ่งต่างๆ เลย”😇
 • “ความเกลียดชังไม่เคยระงับความเกลียดชังในโลกนี้ โดยความไม่เกลียดชังเพียงอย่างเดียวความเกลียดชังก็สงบลง นี่คือกฎนิรันดร์”😌
 • “จงทำวันนี้ในสิ่งที่ต้องทำอย่างกระตือรือร้น ใครจะรู้? พรุ่งนี้ความตายมาถึง”😌
 • “โทษคนนิ่ง โทษคนพูดมาก โทษคนที่พูดอย่างพอประมาณ ไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกตำหนิ”🙂
 • “อัญมณีล้ำค่าใดในโลกสวรรค์ ไม่มีอะไรเทียบได้กับผู้ถูกปลุกด้วยความจริง”😊
 • “เลิกทำชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า”🙏
 • “การมองชีวิตอย่างลึกซึ้ง ณ ขณะนั้น ผู้ทำสมาธิย่อมดำรงอยู่อย่างมั่นคงและอิสระ”🙂
 • “ธรรมชาติเกิดขึ้นได้ ย่อมมีดับได้เช่นกัน”😇
 • “สิ่งมีชีวิตใด ๆ ก็ตาม ที่อ่อนแอหรือแข็งแรง ยาว อ้วน หรือขนาดกลาง สั้น เล็ก ใหญ่ ที่เห็นหรือมองไม่เห็น ที่อาศัยอยู่ไกลหรือใกล้ ผู้ที่เกิดแล้วและที่ยังไม่ได้เป็น บังเกิด ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีจิตใจเป็นสุข”😌🙏
 • “คนดีย่อมเดินต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่พูดจาไร้สาระ มีทั้งดีและไม่ดี ถ้าใครไม่ปรารถนาบุตรธิดา ทรัพย์สมบัติ หรืออำนาจ หรือความสำเร็จโดยวิธีที่ไม่เป็นธรรม พึงรู้ว่าผู้นั้นเป็นคนดีมีปัญญา และมีคุณธรรม”😇
 • “งานของคุณคือการค้นหางานของคุณ แล้วทำด้วยใจทั้งหมดเพื่อทุ่มเทให้กับมัน”😌
 • “คุณไม่สามารถเดินทางบนเส้นทางได้ จนกว่าคุณจะกลายเป็นเส้นทางนั้นเอง”😊
 • “ความล้มเหลวที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวในชีวิตคือการไม่เป็นความจริงกับสิ่งที่ดีที่สุดที่รู้”🥲
 • “เห็นความผิดของผู้อื่นได้ง่าย แต่มองเห็นความผิดของตนเองได้ยาก คนหนึ่งแสดงความผิดของผู้อื่น เช่น แกลบที่ปลิวไปตามสายลม แต่คนคนหนึ่งปกปิดความผิดของตน ขณะที่นักพนันเจ้าเล่ห์ซ่อนลูกเต๋าของตน”😌
 • “เมื่อคุณได้รับชัยชนะเหนือตัวเอง แม้แต่เทพเจ้าก็ไม่สามารถทำให้มันกลายเป็นความพ่ายแพ้ได้”😄
 • “ถ้าคุณไม่เปลี่ยนทิศทาง คุณอาจจะจบลงที่ที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป”😌
 • “ชั่วขณะหนึ่งสามารถเปลี่ยนวัน หนึ่งวันสามารถเปลี่ยนชีวิต และหนึ่งชีวิตสามารถเปลี่ยนโลกได้”🌎
 • “ด้วยสติ จงมุ่งมั่น”😊
 • “คำพูดมีพลังทำลายและเยียวยา เมื่อคำพูดทั้งจริงและใจดี ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้”😌
 • “สุขภาพเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความพึงพอใจคือความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”😇
 • “สามสิ่งที่ซ่อนไว้ไม่ได้นานคือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และความจริง”😌
 • “ทำงานเพื่อความรอดของคุณเอง อย่าพึ่งคนอื่น”😉
 • “มนุษย์ทุกคนเป็นผู้สร้างสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง”🙂
 • “สิ่งที่คุณเป็นคือสิ่งที่คุณเป็น สิ่งที่คุณจะเป็นคือสิ่งที่คุณทำตอนนี้”😄
 • “สิ่งที่เราเป็นในวันนี้มาจากความคิดของเราในเมื่อวาน และความคิดในปัจจุบันของเราสร้างชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้ ชีวิตของเราคือการสร้างจิตใจของเรา”😌
 • “ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง ไม่มีใครทำได้และไม่มีใครทำได้ เราต้องเดินไปตามทางของเราเอง”😊🏞️
 • “เฉกเช่นเทียนไม่สามารถเผาไหม้ได้หากไม่มีไฟ มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากชีวิตและจิตวิญญาณ”😌

ข้อคิดคำคมชีวิต

Advertisements


คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความสุข

 • “การยึดมั่นในความโกรธก็เหมือนการหยิบถ่านร้อนที่มีเจตนาจะขว้างใส่คนอื่น คุณเป็นคนที่ถูกเผา”😊
 • “จิตใจที่มีระเบียบวินัยนำความสุขมาให้เสมอ”😌
 • “อย่าจมปลักอยู่กับอดีต อย่าฝันถึงอนาคต จงจดจ่ออยู่กับปัจจุบันทุกขณะ”😊
 • “ถ้าใครทำดีก็ให้เขาทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า ให้เขาและเธอมีความสุขในนั้น เพราะความดีสะสมไว้เป็นสุข”😊
 • “ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีจิตใจเป็นสุข”😇
 • “ฝึกฝนตนเองอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อบรรลุสันติภาพ”😌
 • “ถ้าบุคคลพูดหรือกระทำด้วยใจบริสุทธิ์ ความสุขจะติดตามเขาเหมือนเงาที่ไม่มีวันจากไป”😇
 • “โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ที่ความสุขเกิดขึ้นโดยบุคคลที่ปราศจากการยึดติด”😌
 • “เหมือนหยาดน้ำบนใบบัว มันไม่เกาะบนใบ เราจึงไม่ยึดติดกับสิ่งที่เห็น การได้ยิน หรือความรู้สึกฉันใด”😌
 • “ไม่มีความกลัวสำหรับผู้ที่จิตใจไม่เต็มไปด้วยความปรารถนา”😊
 • “จงหมั่นฝึกฝนตนเองให้ได้รับสันติสุขเสมอ”😌
 • “ถ้าท่านทำสมาธิอย่างจริงจัง จิตบริสุทธิ์ และมีเมตตาในการกระทำ ดำเนินชีวิตอย่างมีวินัยสอดคล้องกับพระธรรม ท่านจะเจริญในรัศมีภาพ หากนั่งสมาธิอย่างจริงจัง ผ่านวินัยทางจิตวิญญาณ คุณสามารถสร้างเกาะสำหรับตัวเองไม่ให้น้ำท่วมขังได้”😌
 • “ตัวคุณเองคือนายของคุณ ใครกันที่จะเป็นได้ ด้วยการควบคุมตัวเองอย่างดี คุณจะได้ผู้เชี่ยวชาญที่หายากมาก”😊
 • “จงชนะความโกรธด้วยความอ่อนโยน ความไร้ความปราณีด้วยความเมตตา ความโลภด้วยความเอื้ออาทร และความเท็จด้วยความจริง”🙏
 • “อย่าจมปลักอยู่กับอดีต อย่าฝันถึงอนาคต ตั้งสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะนี้”😌
 • “น้ำในหม้อน้ำเต็มหยดทีละหยด ในทำนองเดียวกัน นักปราชญ์ รวบรวมทีละน้อย เติมความดีในตัวเอง”😊
 • “การทำสมาธิทำให้เกิดปัญญา ขาดสมาธิทำให้เกิดความเขลา”😌
 • “ดีกว่าพันคำพูดเปล่าๆ อาจมีคำพูดที่เป็นคำเดียว ที่จะนำสันติสุขมาให้”🙏
 • “สุขภาพคือของขวัญที่ดีที่สุด ความพอใจในความมั่งคั่งที่ดีที่สุด ไว้วางใจญาติที่ดีที่สุด นิพพานความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ดื่มน้ำทิพย์แห่งธรรมะในความลึกของการทำสมาธิและเป็นอิสระจากความกลัวและบาป”😇
 • “ศรัทธาและการอธิษฐานเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้”😌🙏
 • “ความโกลาหลมีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวง จงเพียรพยายามต่อไป”😉
 • “ตั้งใจทำความดี ทำบ่อยๆ แล้วจะมีความสุข”😇
 • “อย่ามองหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใครนอกจากตัวเอง”😌
 • “ถ้าไม่พบใครคอยสนับสนุนคุณบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณ จงเดินคนเดียว”😊
 • “สวมอัตตาของคุณเหมือนเสื้อผ้าหลวมๆ”😌
 • “การมีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งที่เห็นการขึ้นลงของสิ่งต่างๆ ยังดีกว่าการมีชีวิตอยู่ร้อยปีโดยที่ไม่เคยเห็นการขึ้นลงของสิ่งต่างๆ เลย”😉
 • “ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมอบความกระจ่างให้กับผู้คน แบ่งปันมัน มันจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุด”😇
 • “เทียนเล่มเดียวจุดเทียนได้หลายพันเล่ม และอายุของเทียนจะไม่สั้นลง ความสุขไม่เคยลดลงจากการแบ่งปัน”😊
 • “ผู้ประพฤติตามความจริงย่อมเป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้า”😇
 • “หินแข็งก็ไม่หวั่นไหวด้วยพายุ ปราชญ์ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากคำชมหรือตำหนิฉันนั้น”😌

ข้อคิดคำคมคิดบวก

คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความรัก

คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความรัก

 • “ในท้ายที่สุด มีเพียงสามสิ่งที่สำคัญเท่านั้น คุณรักมากแค่ไหน คุณใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนแค่ไหน และ คุณปล่อยวางสิ่งที่ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณอย่างสง่างามเพียงใด”😇
 • “แผ่ความรักอันไร้ขอบเขตไปสู่โลกทั้งใบ”💗🌏
 • “จิตใจคือทุกสิ่ง สิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะกลายเป็น”😉
 • “คุณสามารถค้นหาคนที่สมควรได้รับความรักและความเสน่หาจากคุณทั่วทั้งจักรวาลได้ มากกว่าตัวคุณเอง และหาบุคคลนั้นไม่พบทุกที่ ตัวคุณเอง มากพอๆ กับที่ทุกคนในจักรวาลคู่ควรกับความรักและความเสน่หาจากคุณ”😌
 • “อยู่โดยไร้ความรู้สึกว่า ‘ของฉัน’ ไม่ยึดติดกับประสบการณ์”😌
 • “เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา หวงแหนภรรยาและลูก และประกอบอาชีพอย่างสันติ นี้เป็นพรอันสูงสุด”😇💗
 • “เราจะพัฒนาความรัก เราจะฝึกฝน เราจะทำให้มันเป็นทั้งทางและพื้นฐาน…”😌
 • “รากของทุกข์คือความผูกพัน”🥲
 • “หนทางสู่ความสุขคือ รักษาใจให้ปราศจากความเกลียดชัง จิตใจให้ปราศจากความกังวล อยู่อย่างเรียบง่าย ให้มาก เติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความรัก ทำตามที่ท่านจะทำได้”💗
 • “อะไรที่ไม่ใช่ของคุณ ปล่อยมันไป การปล่อยมันไปจะเป็นความสุขและผลประโยชน์ระยะยาวของคุณ”😌
 • “ความรักไม่ใช่เวรกรรม จงมองหาคู่ที่ศีลเสมอกัน”😊
 • “ผู้พิชิตตัวเองได้ยิ่งใหญ่กว่าอีกคนหนึ่งผู้พิชิตพันครั้งพันคนในสนามรบ จงมีชัยชนะเหนือตัวเองและอย่าเหนือผู้อื่น”😉
 • “ถ้าสิ่งใดมีค่าควรทำด้วยใจ”😊💗
 • “ข้าพเจ้าไม่โต้เถียงกับโลก แต่เป็นโลกที่โต้เถียงกับข้าพเจ้า”🌎
 • “ถ้าเรามองเห็นความมหัศจรรย์ของดอกไม้ดอกเดียวได้อย่างชัดเจน ชีวิตทั้งชีวิตของเราจะเปลี่ยนไป”🌺
 • “เมื่อคุณชอบดอกไม้ คุณก็แค่เด็ดมัน แต่เมื่อคุณรักดอกไม้ คุณต้องรดน้ำให้มันทุกวัน”🌻
 • “ในท้ายที่สุด มีเพียงสามสิ่งที่สำคัญเท่านั้น คุณรักมากแค่ไหน คุณใช้ชีวิตอย่างสุภาพเพียงใด และคุณละทิ้งสิ่งที่ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณอย่างสง่างามเพียงใด”😄
 • “เงียบคนขี้โมโหด้วยความรัก ปิดปากคนใจร้ายด้วยความเมตตา ปิดเสียงคนขี้เหนียวด้วยความเอื้ออาทร ปิดคนโกหกด้วยความจริง”😌
 • “ไม่มีอะไรคงอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง”🙃
 • “หนทางสู่ความสุขคือ รักษาใจให้ปราศจากความเกลียดชัง จิตใจให้ปราศจากความกังวล อยู่อย่างเรียบง่าย ให้มาก เติมความรักให้ชีวิต ทำในสิ่งที่ควรทำ”😇💗
 • “รักโลกทั้งใบเหมือนแม่รักลูกคนเดียวของเธอ”😊💗🌎
 • “คุณต้องรักตัวเองก่อนที่จะไปรักคนอื่น การยอมรับตัวเองและเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ การมีตัวตนที่เรียบง่ายของคุณจะทำให้คนอื่นมีความสุขได้”🤗
 • “คุณ ตัวคุณเอง มากพอๆ กับทุกคนในจักรวาล สมควรได้รับความรักและความเสน่หาจากคุณ”🥰
 • “รากของทุกข์คือความผูกพัน”🥲
 • “ความทะเยอทะยานก็เหมือนความรัก ใจร้อนทั้งความล่าช้าและคู่แข่ง”😌
 • “รักแท้เกิดจากความเข้าใจ”😊💗
 • “ความรักเป็นของขวัญจากจิตวิญญาณสุดล้ำค่าของกันและกัน เพื่อที่ทั้งสองจะสมบูรณ์ได้”💞
 • “ให้ความคิดที่โอบรับทุกสิ่งสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป็นของคุณ”😇
 • “ต้องทำวันนี้อย่างกระตือรือร้น ใครจะไปรู้ พรุ่งนี้ความตายมาถึง”😄
 • “ความเศร้าโศกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในความแยกจากกัน ความเมตตาคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงของโลก”😊🌎

ข้อคิดคำคมความรัก

คำสอนพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความสงบ

 • “ชาตินี้ไม่มีรูปแบบ มันว่างโดยธรรมชาติ ควรปฏิเสธ หากเห็นอัตตา วิญญาณ การเกิด หรือความตาย จงปฏิเสธทั้งหมด”😇
 • “บุคคลยึดติดอยู่กับชีวิตแม้ว่าจะไม่มีอะไรเรียกว่าชีวิต อีกคนหนึ่งยึดติดกับความตายแม้ว่าจะไม่มีอะไรเรียกว่าความตาย ในความเป็นจริง ไม่มีอะไรจะเกิด จึงไม่มีอะไรต้องพินาศ”😌
 • “ทางไม่ได้อยู่บนฟ้า ทางอยู่ในใจ”😇
 • “ธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญา ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์”😌
 • “บุคคลไม่เรียกว่าอริยบุคคลผู้ทำร้ายสิ่งมีชีวิต บุคคลผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์จึงเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐ”😇
 • “ธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเห็นสิ่งนี้ด้วยปัญญา ผู้นั้นย่อมหลุดพ้นจากทุกข์”😇
 • “มหาสมุทรมีรสชาติเดียวฉันใด รสของเกลือฉันใด คำสอนและวินัยนี้ก็มีรสเดียวกันฉันนั้น รสแห่งการหลุดพ้น”🌊
 • “ประสบการณ์ทั้งหลายมีจิตนำหน้า มีจิตเป็นนาย สร้างขึ้นด้วยใจ”💗
 • “ความบริสุทธิ์และสิ่งเจือปนขึ้นอยู่กับตนเอง ไม่มีใครทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ได้”😌
 • “นั่งสมาธิ…อย่ารอช้า เกรงว่าท่านจะเสียใจภายหลัง”😌
 • “หินแข็งก็ไม่หวั่นไหวด้วยพายุฉันใด ปราชญ์ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากคำชมหรือตำหนิฉันนั้น”😇
 • “ชีวิตเรากำหนดด้วยใจ เราเป็นอย่างที่เราคิด ความทุกข์ตามความคิดชั่ว ดุจล้อเกวียนวิ่งตามวัวที่วาด ชีวิตเราถูกกำหนดด้วยจิตใจ เราเป็นอย่างที่เราคิด ความสุขตาม ความคิดอันบริสุทธิ์ดุจเงาที่ไม่มีวันจากไป”😌
 • “อย่าวิ่งตามความสุขและละเลยการฝึกสมาธิ ถ้าคุณลืมเป้าหมายของชีวิตและติดอยู่ในความสุขของโลก คุณจะอิจฉาคนที่ทำสมาธิก่อน”😉
 • “ฝึกตาและหู ฝึกจมูกและลิ้น ประสาทสัมผัสเป็นเพื่อนที่ดีเมื่อฝึก ฝึกร่างกายในการกระทำ ฝึกลิ้นในคำพูด ฝึกความคิดในความคิด การฝึกนี้จะพาคุณพ้นความทุกข์”😌
 • “ดูเหมือนว่าถึงแม้เราจะคิดว่าตัวเองถาวร แต่เราไม่ใช่ แม้ว่าเราคิดว่าตัวเองมั่นคง แต่เราไม่ใช่ แม้ว่าเราคิดว่าเราจะคงอยู่ตลอดไป แต่เราจะไม่ทำ”😌
 • “จงสัตย์จริง อย่ายอมความโกรธ ให้โดยอิสระ แม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อย”😌
 • “ความลับทั้งหมดของการดำรงอยู่คืออย่ากลัว อย่ากลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณ อย่าพึ่งพาใคร เพียงชั่วขณะที่คุณปฏิเสธความช่วยเหลือทั้งหมด คุณจะเป็นอิสระ”😇
 • “สิ่งที่เราคิด เราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเสมอ”😌
 • “ไม่มีอะไรทำร้ายคุณได้มากเท่ากับความคิดของคุณเอง”🙂
 • “ละทิ้งปฏิกิริยาที่สับสน อดทนเหมือนดิน ไม่โกรธ ไม่หวั่นไหวเป็นเสา ไม่หวั่นไหวเหมือนสระที่ใสสะอาด”😌
 • “ถ้าแก้ปัญหาได้จะกังวลทำไม? ถ้าปัญหาแก้ไม่ได้ ความกังวลก็จะไม่มีประโยชน์”😌
 • “ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นผลมาจากสิ่งที่เราคิด พูด หรือทำ เราคนเดียวเท่านั้นที่รับผิดชอบต่อชีวิตของเรา”😊
 • “การไม่ทำอะไรเลยดีกว่าการทำผิด สิ่งที่คุณทำคือทำเพื่อตัวเอง”😌
 • “การจะดำเนินชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัว เราต้องไม่นับสิ่งใดเป็นของตนเองท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์”😇🏞️
 • “สิ่งที่เราเป็นเป็นผลมาจากสิ่งที่เราคิด”😌
 • “สุขในการทำสมาธิและความสันโดษ สงบสุข คุณเป็นผู้แสวงหา”😌
 • “แม้แต่ความตายก็ไม่น่ากลัวสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างฉลาด”😉
 • “มหาสมุทรมีรสเดียว คือรสเค็มฉันใด คำสอนและวินัยนี้ก็มีรสเดียว คือรสแห่งการหลุดพ้นฉันนั้น”😌
 • “ความเกลียดชังไม่เคยระงับด้วยความเกลียดชังในโลกนี้ ด้วยความไม่เกลียดชังเพียงอย่างเดียวก็ระงับความเกลียดชัง นี่คือกฎนิรันดร์”😇
 • “ความเข้าใจคือแก่นของคำพูดที่ดี”😉

ข้อคิดคำคมธรรมชาติ

70+ รวมคำคมความพยายาม ให้เป็นรางวัลชีวิตแก่ตนเอง!

X
Advertisements

ความพยายามเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตของเราที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรัก ชีวิต การงาน ฯลฯ นี่คือข้อคิดคำคมความพยายาม ที่ไว้เป็นสิ่งเตือนใจในความพยายามในการทำสิ่งต่างๆ ของคุณ😊

ความพยายามมีค่ามากหากทำถูกที่ถูกเวลา

เพื่อบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเติมเต็มความฝันของเรา เราต้องใช้ศักยภาพทั้งหมดของเรา คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจและคำพูดเกี่ยวกับวินัยในตนเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเตือนเราให้ใส่ความพยายามเพียงเล็กน้อยนั้นเสมอ

ความพยายามหมายถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องและตั้งใจที่จะบรรลุบางสิ่งบางอย่าง ความพยายามอันยิ่งใหญ่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นงานที่น่าทึ่งในระดับหนึ่งเพื่อบรรลุบางสิ่งบางอย่าง

ข้อคิดคำคมความพยายามเพื่อความรัก
Advertisements


ข้อคิดคำคมความพยายามเพื่อความรัก

 • “การพยามในความรักยิ่งที่ให้เขาและเธอหนีห่าง แต่ที่จะดึงดูดที่สุดก็คือพยามรักตัวเอง และให้เกียรติกัน”😉
 • “สิ่งที่ทำด้วยความพยายามนั้นเป็นจริงมากกว่าสิ่งที่สร้างขึ้นด้วยความปรารถนา”😊
 • “กำแพงจะไม่พังถ้าไม่มีความพยายาม”😉
 • “ความรักที่ดีคือทั้งคู่ต้องพยายามด้วยกัน”💞
 • “พยายามทำดีเพื่อเธอ ก็เพราะเธอไว้ใจฉัน”☺️
 • “ผู้ชายที่ดีพยายามพัฒนาตัวเอง เพื่อมาดูแลปกป้้องผู้หญิงของตัวเขาเสมอ”😉
 • “ไม่มีความสวยงามที่ง่ายดาย คุณควรรู้ไว้ ไม่มีความพยายามใดที่ไม่สวยงาม”😌
 • “ความรักนั้นต้องการความเชื่อเหลือเกื้อกูล และพยายามเพื่อกันทั้งสองหัวใจเสมอ”💞
 • “การได้พยายามเหนือรางวัลอาจเรียกว่าความรัก”💗
 • “ใช้เวลาในส่วนสำคัญอื่นๆ ในชีวิตของคุณ เช่น การดูแลตนเอง คนรัก ครอบครัว และเพื่อนฝูง ที่คุณอาจละเลยในระหว่างที่คุณพยายามตั้งเป้าหมาย”😉
 • “ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยความพยายาม และจะต้องรักษาไว้ด้วยความพยายามเช่นกัน”🙂
 • “ความรักไม่ใช่สิ่งที่คุณปกป้อง มันเป็นสิ่งที่คุณเสี่ยงและพยายาม”🙂
 • “ความพยายามเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจ คำพูดที่ว่างเปล่าเป็นการปฏิเสธ”🥲
 • “ถ้าความรักไร้ซึ่งพยายามเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จะรักกันไปเพื่ออะไร?”🙃
 • “หากไร้ซึ่งความพยายามในความรักของกันและกัน ความสัมพันธ์ก็จะตายลงไปอย่างช้าๆ ไปเรื่อยๆ”🥀
 • “ถ้าคุณพยายามทำเพื่อความรักให้ใครสักคนอย่างเต็มที่ แต่เขาไม่เห็นคุณค่าของความพยายามของคุณ จงอย่าเสียใจ คุณทำสิ่งที่ดีที่สุดในฐานะคนที่ดีคนหนึ่งแล้ว ปล่อยวางแล้วก้าวต่อไป มันจะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาหาคุณแน่ๆ”😊
 • “พยายามเพื่อตัวเองให้เต็มที่ก่อน แล้วพยายามเพื่อคนรัก จะเป็นอะไรที่ดีที่สุด”😉
 • “ยิ่งออกแรงน้อยเท่าไร คุณก็จะยิ่งเร็วและมีพลังมากขึ้นเท่านั้น”😉
 • “อย่าพยายามเพื่อความสุขของผู้อื่น เหนือกว่าตัวเรา”😊
 • “อย่าพยามเพื่อความรักให้กับคนที่ไม่คู่ควรกับมัน”😉
 • “ความรักที่ดีควรคู่แก่การพยายามทั้งสองฝ่าย”💞
 • “จงมีความกล้าและพยายามพอที่จะวางใจในความรักอีกครั้งและอีกครั้งหนึ่งเสมอ”💗
 • “หากคุณได้พยายามเพื่อความรักอย่างเต็มที่แล้ว เขายังจากคุณไป ให้บอกว่าคุณทำดีที่สุดแล้ว และคนที่ดีกว่านี้จะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอน”😉
 • “ความรักถ้าไม่พยายามเลย จะเป็นความรักที่ดีได้ยังไง?”🤔
 • “วันที่ไม่มีปัญหา คือวันที่คุณไม่พยายามปรับปรุง”😔
 • “มีหลายพันวิธีในการทำสิ่งหนึ่ง แต่มีไม่กี่วิธีที่จะทำสิ่งหนึ่งให้ดี”🙂
 • “ผู้ชายไม่รู้ว่าพวกเขาทำเพื่อความรักได้มากแค่ไหน จนกว่าพวกเขาจะพยายาม”😌
 • “ความพยายามอย่างยิ่งยวดคือการค้นหาและเข้าใจตัวเองก่อน คุณอาจจะเข้าใจคนอื่น”😉
 • “ไม่ได้มีความพยายามใดยิ่งใหญ่ไปกว่าความรัก”💗
 • “ถ้าพยามเพื่อความรักแล้วไม่ได้อะไร ก็พยายามไปพัฒนาตัวเองดีกว่า คนดีๆ รอเราอยู่ข้างหน้ายังมีอีกเยอะ”😊

ข้อคิดคำคมความรัก

Advertisements


ข้อคิดคำคมความพยายามเพื่อชีวิต

ข้อคิดคำคมความพยายามเพื่อชีวิต

 • “ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ควรค่าแก่การมีหรือควรค่าแก่การทำ เว้นแต่ว่ามันหมายถึงความพยายาม ความเจ็บปวด ความยากลำบาก… ฉันไม่เคยอิจฉาคนที่มีชีวิตที่เรียบง่ายมาก่อนในชีวิต ฉันอิจฉาคนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตที่ยากลำบากและพวกเขาก็ผ่านมันมาได้”😇 – Theodore Roosevelt
 • “เมื่อฉันพยายามแล้วล้มเหลว ฉันจะล้มเหลวต่อไป และพยายามใหม่”😊
 • “ผู้ชายที่พยายามทำบางสิ่งแล้วล้มเหลวนั้นดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยและประสบความสำเร็จอย่างไม่มีขอบเขต”😌
 • “ความอดทนเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจิตใจ มันต้องใช้ความพยายามแบบเดียวกับที่ใช้สมองในการทรงตัวบนจักรยาน”😉
 • “ความพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อนบางสิ่งที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่”😊
 • “ถ้ามีบทเรียนหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากความล้มเหลวและความสำเร็จ นั่นก็คือสิ่งนี้ ฉันไม่ใช่ผลลัพธ์ ฉันไม่เคยเป็นผล ฉันเป็นเพียงความพยายาม”😊
 • “มันไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ มันเกี่ยวกับความพยายาม และเมื่อคุณนำความพยายามนั้นมาทุกวัน นั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือวิธีที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น”😉
 • “ในเกมแห่งชีวิต เราทุกคนได้รับชุดของตัวแปรและข้อจำกัดในด้านการเล่น เราสามารถมุ่งเน้นไปที่การขาดมันหรือเพิ่มพลังให้ตัวเองเพื่อสร้างความเป็นจริงที่ดีขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่เราเล่นเกมด้วย”🙂
 • “แต่ก่อนอื่นคุณต้องต่อสู้เพื่อลองวิธีอื่น ถ้าชีวิตของคุณทำให้คุณไม่พอใจ ที่รัก พยายามเปลี่ยนมัน อย่ายอมแพ้ง่ายๆ ความตายเป็นเพียงความพ่ายแพ้เท่านั้น เป็นจุดสิ้นสุดของทุกสิ่ง”😌
 • “มีหลายสิ่งในชีวิตที่ควรค่าแก่การเหนื่อยชั่วคราว แต่ไม่มีอะไรในชีวิตที่ควรค่าแก่การเหนื่อยอย่างถาวร”😌
 • “ทุกทิศทุกทางเป็นมายา ทุกชั่วโมง นาที วินาที ความพยายามเท่านั้นที่ผ่านไปได้”🙂
 • “ความไม่สมบูรณ์แบบ =  บกพร่องแต่พยายาม”😉
 • “เฉพาะบนเส้นทางที่ยากลำบากเท่านั้นที่จะทำให้คุณบรรลุศักยภาพ เติบโต เป็นผู้ใหญ่ มีประสบการณ์ของมนุษย์ในระดับสูงสุด และเพลิดเพลินไปกับความศักดิ์สิทธิ์ เส้นทางที่ยากลำบากเพียงอย่างเดียวช่วยให้คุณเติมเต็มตัวเองได้ เส้นทางที่ง่ายจะทำลายจิตวิญญาณของคุณ”😌
 • “หากไม่มีกำลังใจ ก็ไม่มีความพยายาม”😉
 • “ความฝันคือเสียงกระซิบถึงความทะเยอทะยานของเรา ซึ่งนำทางเราไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง และการกระทำของเราเป็นพาหนะในการบรรลุเป้าหมายนั้น”🌈
 • “เราทุกคนต่างมีความฝัน แต่การที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงได้นั้น ต้องใช้ความมุ่งมั่น ทุ่มเท วินัยในตนเอง และความพยายามอย่างมาก”😊🌈🏞️
 • “ความพยายามคือพลังงานที่เข้มข้น”😉
 • “ความพอใจอยู่ที่ความพยายาม ไม่ใช่การบรรลุ ความพยายามอย่างเต็มที่คือชัยชนะที่สมบูรณ์”😊🏆
 • “การเลือกที่ดีกว่าจะต้องได้ผล มีการให้และรับทุกวัน แต่ก็คุ้มค่ากับความพยายาม”😌
 • “ฉันคิดว่าฉันเป็นหนี้ตัวเองที่จะต้องพยายามอย่างเต็มที่และพิสูจน์ว่าฉันทำได้ดีเพียงใด”😊
 • “อุปนิสัยที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือน มันถูกสร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละวัน ต้องใช้ความพยายามอย่างยืดเยื้อและอดทนเพื่อพัฒนาอุปนิสัยที่ดี”😉
 • “ในท้ายที่สุด คุณไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ คุณสามารถควบคุมระดับความพยายามและการมุ่งเน้นของคุณเท่านั้น”😌
 • “ความพยายามในการชนะเริ่มต้นด้วยการเตรียมตัว”😉
 • “ความอดทนเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจิตใจ มันต้องใช้ความพยายามแบบเดียวกับที่ใช้สมองในการทรงตัวบนจักรยาน”😎
 • “เวลาและความพยายามทำให้คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในโลกนี้ แต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้คุณมีเวลามากขึ้น”⏳🌏
 • “ก้อนหินถูกทุบด้วยค้อนสุดท้าย นั่นไม่ได้หมายความว่าจังหวะแรกจะไร้ประโยชน์ ความสำเร็จเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่อง”😉
 • “เช่นเดียวกับความกลัว ความสงสัยจะลดประสิทธิภาพของความพยายามของเราลงอย่างมาก”🥲
 • “คุณเข้าสู่ชีวิต เต็มไปด้วยเป้าหมาย ความปรารถนา และรักที่จะพิชิต คุณต้องการที่เงียบๆ แสงสว่างและลมเย็นให้นอนลง คุณสร้างวิถีแห่งหัวใจของคุณ แต่ใครเป็นคนตัดสินชะตากรรมของมัน? หากเป็นกัปตัน ก้าวแรกของความพยายามของคุณจะถูกนับ ขั้นตอนที่สองคือความปรารถนาของคุณที่จะพิชิต ขั้นตอนที่สามคือความปรารถนาของคุณที่จะชนะ”😊👑
 • “มีความพยายามที่ประสบความสำเร็จและมีความพยายามที่ล้มเหลว แต่ระหว่างสองสิ่งนี้มีประตูที่นำเราไปสู่การค้นพบตนเอง ความสำเร็จหรือความล้มเหลวไม่ถาวร และการเปิดประตูนั้นให้มุมมองใหม่แก่ความพยายามของเรา”😉
 • “เป็นเรื่องตลก ที่มนุษย์มักจะฟักเป้าหมายและความฝันที่ท้าทายที่สุดของพวกเขา เป้าหมายที่ต้องการความพยายามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา สัญญาว่าจะทำ แต่ก็ไม่ทำอะไรเลยอย่างแน่นอน พวกเขาจะซุกตัวอยู่ในเขตสบายของพวกเขาเอง”🥲

ข้อคิดคำคมชีวิต

ข้อคิดคำคมความพยายามเพื่อการงาน

 • “ความพยายามทั้งหมดในโลกจะไม่สำคัญหากคุณไม่ได้รับแรงบันดาลใจ”😉
 • “ผู้คนแสร้งทำเป็นไม่ชอบองุ่นเมื่อเถาองุ่นสูงเกินกว่าจะเอื้อมถึง”🤨🍇
 • “ถ้าคุณจะทำอะไรสักอย่าง จงพยายามทำให้ดีกว่าใครๆ ทำมันจนสุดทาง หากคุณกำลังจะแพ้ทำไมต้องกังวล?”😉
 • “ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในทุกๆ งาน ไม่ว่าเวลานั้นจะดูไม่สำคัญสักเพียงใด ไม่มีใครเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหามากไปกว่าคนที่อยู่ด้านล่าง”😉
 • “ผู้ชายที่พยายามทำบางสิ่งแล้วล้มเหลวนั้น ดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยและประสบความสำเร็จ”😌
 • “อย่าปล่อยให้ความคิดดีๆ ของคุณใช้พลังงานสมอง จงทำมันด้วยความพยายามทั้งหมด เพราะเงาแห่งความสำเร็จจะกลายเป็นจริงได้ด้วยการทำงานหนักเท่านั้น”😉
 • “ครั้งละหนึ่งหลอด ไม่มีทางอื่นที่จะทำได้ ไม่มีทางลัด แค่รักกระบวนการ รักในงานที่ทำออกมา รักความสำเร็จที่เติบโตอย่างช้าๆ และผลิบาน”😊
 • “ความมุ่งมั่น ความพยายาม และการฝึกฝน ได้รับการตอบแทนด้วยความสำเร็จ”😉
 • “ไม่ใช่ทุกประตูที่จะเปิดไปในทิศทางเดียวกันและด้วยความพยายามแบบเดียวกัน!”😉
 • “การทำงานจะมีความสุขมากขึ้น ถ้าได้พยายามทำงานที่น่าพึงพอใจ”😌
 • “ความกระตือรือร้นไม่เพียงพอ คุณต้องพยายามลงมือทำด้วย”😉
 • “ไม่มีงานใดที่มีรสชาติดีไปกว่างานที่คุณได้ช่วยให้เติบโตด้วยความพยายามของคุณเอง!”😊
 • “เปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนแปลงโลก ความพยายามจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ ไม่มีใครบอกว่ามันง่าย ไม่ใช่ แต่ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้หากปราศจากความพยายามและการต่อสู้”😊
 • “ความพยายามเป็นสิ่งจำเป็นในฐานะความกระตือรือร้น”😉
 • “จงภูมิใจในตัวเองในความพยายาม โดยเฉพาะส่วนที่ไม่มีใครเห็น”😊
 • “ความแข็งแกร่งและการเติบโตเกิดขึ้นจากความพยายามและการต่อสู้ชีวิตและการทำงานอย่างต่อเนื่องเท่านั้น”😉
 • “ความล้มเหลวเป็นสิ่งที่น่านับถือ เลิกไม่เป็น หากคุณได้ทำงานหนักและล้มเหลวหลังจากพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใช้โอกาสที่มีอยู่ ก็ควรเป็นเช่นนั้น อย่างน้อยคุณก็พยายามต่อสู้สุดกำลังเพื่อให้เป็นอย่างอื่น ก็สมควรได้รับความเคารพ”😌
 • “คุณเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ ใช้เวลา ความพยายาม และเงินของคุณไปกับการเรียนรู้ การดูแล และส่งเสริมทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ”😉
 • “ความพยายามยิ่งมาก ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งมาก”😉
 • “คนที่สามารถขับเคลื่อนตัวเองได้ไกลขึ้น เมื่อความพยายามได้รับความเจ็บปวด คือเป็นผู้ชนะ”🏆
 • “ความพากเพียรเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย และสิ่งที่ดูเหมือนล้มเหลวอย่างสิ้นหวังอาจเปลี่ยนเป็นความสำเร็จอันรุ่งโรจน์”😊
 • “ผ่านการทำงานและความพยายามอันเจ็บปวดด้วย และความกล้าหาญอันแน่วแน่เท่านั้นที่เราจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า”🙂
 • “การได้พยายาม พยายาม เป็นจริงตามอุดมคติบางอย่าง เพียงเท่านี้ก็คุ้มค่ากับการทำงาน”😊
 • “ความสำเร็จคือความสบายใจ ซึ่งเป็นผลโดยตรงของความพอใจในตนเอง โดยรู้ว่าคุณพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้”😌
 • “คุณสามารถประสบความสำเร็จในการไล่ตามความฝันของคุณ ด้วยความพยายามอย่างกระตือรือร้นที่พากเพียรของตัวเอง”😊🌈
 • “ต้นทุนของความสำเร็จคือพลังงานที่จำเป็นในการบรรลุสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความพยายามทางร่างกายหรือจิตใจ”😌
 • “ความฝันคือเสียงกระซิบถึงความทะเยอทะยานของเรา ซึ่งนำทางเราไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง และการกระทำของเราเป็นพาหนะในการบรรลุเป้าหมาย”😊🌈
 • “สำหรับทุกความพยายามอย่างมีวินัย มีรางวัลมากมาย”😉
 • “คุณไม่จำเป็นต้องบรรลุทุกสิ่งในชั่วข้ามคืน คุณเพียงแค่ต้องเต็มใจที่จะลอง หนึ่งวันในเวลา แค่พยายามต่อไป จงเชื่อต่อไป”😊
 • “มันอาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ในขณะนั้น แต่การตัดสินใจที่เราทำในวันนี้รวมกันเพื่อส่งผลต่ออนาคต หากเราผลักดันตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น ความพยายามของเราจะเพิ่มมากขึ้น เราจะสังเกตเห็นความแตกต่างในด้านคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น”😉

ข้อคิดคำคมคนทำงาน