สุภาษิตคำพังเพยหมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

ความหมายของสุภาษิตหมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการหามหมู การที่คนสองคนใช้บ่าแบกหามหมู ก็อย่าเอาคานไม้เข้าไปช่วยสอด แทนที่จะช่วยให้งานสำเร็จเร็วขึ้น กลับทำให้การหามหมูต้องลำบากกว่าเดิมนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การเข้าไปขัดขวางแทรกแซง ผลประโยชน์หรือขัดขวางการกระทำใดๆ ที่คนอื่นเขาทำอยู่ แล้วจวนใกล้จะประสบความสำเร็จอยู่แล้ว

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด

  • วิเชียรเป็นช่างทำเก้าอี้ ซึ่งรับงานมาจากลูกค้าและทำใกล้จะเสร็จแล้ว อยู่ๆวิชิตเพื่อนของเขาก็เดินเข้ามาบอกให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ วิเชียรเลยตำหนิไปว่าหมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด
  • เห็นชาวต่างชาติกำลังถูกแม่ค้าหลอก เลยแสดงตัวทักท้วงแม่ค้าว่าขายสินค้าราคาเกินจริง แต่กลับถูกแม่ค้าตอกกลับมาว่าหมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด
  • กานดาบอกให้หัวหน้ายกงานที่วิภาทำให้เธอทำต่อ วิภาจึงบอกกานดาว่า หมูเขาจะหามอย่าเอาคานเข้าไปสอด อีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้ว จะยกมาเพื่อ!?
  • งานที่เขาทำกันจวนจะเสร็จอยู่แล้วไม่ต้องไปช่วยเขาหรอก มันจะเข้าตำราหมูเขาจะหาม เอาคานเข้าไปสอด
  • รัฐบาลร้องให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งกำลังดำเนินการไปได้ด้วยดี และไม่อยากจะให้ฝ่ายใดเข้ามาขัดขวาง เหมือนคำพังเพยที่กล่าวว่า “หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด”

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements