สุภาษิตคำพังเพยไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาขวาง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาขวาง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาขวาง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาขวาง

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการเอาเรือไปจอดในป่าในบริเวณที่มีเสือซึ่งเป็นสัตว์นักล่าที่อันตราย หรือเอาไม้เข้าไปขวาง ไปแหย่ในกองมอด มักจะมีอันตรายและเกิดความเสียหายตามมา

การที่เราไม่รู้จักสภาวะสิ่งแวดล้อมว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งใดเป็นอันตรายสิ่งใดไม่เป็นอันตรายสุ่มสี่สุ่มห้าทำลงไปย่อมเป็นการเสี่ยงอันตรายมากๆ หรือ ว่าเรายังไม่รู้จักนิสัยใจคอบุคคลใดบุคคลหนึ่งดีพอ ก็อย่าไปหลวมตัวไว้วางใจมาก เขาอาจจะเป็นบุคคลชนิดที่เรียกว่า หน้าไหว้หลังหลอกก็ได้ ดังนั้นถ้าเราจะเชื่อถือผู้ใด เราต้องพิจารณาดูว่าเราสมควรที่จะทำจะเชื่อถือไว้วางใจ หรือไม่ ถ้าไม่สมควรทำ ไม่สมควรที่จะเชื่อถือ ก็อย่าไปฝืนทำฝืนเชื่อถือไว้ใจ เพราะอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงแก่ตัวเราได้

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การกระทำในสิ่งที่ไม่รู้ว่าอาจจะมีภัยหรืออันตรายมาถึงตัว ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดจากความโง่เขลา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาขวาง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาขวาง

  • น่าสงสารเสียจริง ประยุทธจะช็อตปลาด้วยไฟฟ้า ดันไปโดนช็อตเสียเอง ตายอนาถในคูน้ำเลย ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาแหย่เสียจริง
  • ท้าใครไม่ท้า ไปท้าแข่งว่ายน้ำกับแชมป์ 7 สมัยอย่างเขา เข้าทำนองไม่รู้จักเสือเอาเรือมาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้มาขวางจริงๆ
  • จากกรณีพวกนักเลงโซเชียลได้ด่าคนอื่นตามคำยุยงของแกนนำโดยไม่ได้ยั้งคิดว่าการกระทำนั้นถูกหรือผิด ประดุจดั่ง ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาขวาง เมื่อถูกดำเนินคดีแล้วไม่มีผู้ใดยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลย
  • ไม่รู้จักเสือเอาเรือมาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้มาขวางเสียแล้วที่คุณไปมีเรื่องชกต่อยกับลูกผู้มีอิทธิพล ระวังเรื่องจะไม่จบง่ายๆ
  • ที่นี่บราซิล อย่าใส่เครื่องประดับเต็มตัวในสถานที่ที่มีโจรขโมยเยอะ เดียวจะหาว่าไม่เตือน ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอด ไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้ามาแหย่ จำไว้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements